DE WERELD NU

USA2020 epiloog – The Art of the Steal

USA2020

Na het eerste Navarro rapport ligt er nu – het eveneens door de MSM genegeerde – deel II, ‘The Art of the Steal’. Het beschrijft USA2020, met details hoe de Democraten de afgelopen vier jaar het kiesstelsel in de VS naar hun hand zetten.

Rond de Kerstdagen produceerde Peter Navarro, directeur van het Office of Trade and Manufacturing Policy, sinds 2016 een belangrijk economisch adviseur van Trump, zijn eerste brisante rapport getiteld “The Immaculate Deception, Six Key Dimensions of Election Irregularities”. Dit rapport schetst gedetailleerd talrijke voorbeelden van onregelmatigheden bij de stemming die “meer dan voldoende” zijn om de uitkomst van de verkiezing in het nadeel van president Trump om te buigen. Dat klinkt menigeen overigens meer in de oren als een staatsgreep.

In zijn tweede rapport schetst Navarro hoe de Democraten, met name in de swing states, jarenlang bezig zijn geweest met wijzigingen van de kieswetten in deze staten om vervolgens dankzij een knap staaltje diefstal de uitslag van de presidentsverkiezingen in hun voordeel om te buigen. De titel van het rapport is een verwijzing naar het boek ‘Trump: The Art of the Deal’ uit 1987 van Trump en journalist Tony Schwartz. Dit bevatte deels memoires en zakelijk advies en stond 13 weken aan top in de New York Times Best Seller lijst. ‘Donald Trump’s The Art of the Deal: The Movie’ uit 2016 was een vileine parodie op het boek, die uitgerekend tijdens zijn campagne voor het presidentschap in omloop kwam, met Johnny Depp als Trump in de hoofdrol.

Stuff the Ballot Box
Het tweede Navarro-rapport ‘The Art of the Steal’ is echter verre van satirisch. Het beschrijft de tweeledige, cynische strategie van de Democraten die hun macht misbruikten en de presidentsverkiezingen stalen. Allereerst kwam de strategie van ‘Stuff the Ballot Box’, het overstromen van stembussen met stemmen voor Joe Biden in de kantelstaten Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin. Daarvoor waren genoeg (illegale) poststemmen nodig om een beslissende Trump-overwinning om te turnen tot een nauwe en frauduleuze zege voor Biden.

De Grand Strategy van de Democratische Partij vergrootte de aantallen poststembiljetten en volmachten drastisch. Álle geregistreerde kiezers – ook overledenen en naar elders verhuisde stemmers – kregen er één thuisgestuurd, in plaats van het persoonlijk te moeten aanvragen. Zonder veel controle werden honderden dropboxen in de staat geplaatst en het ronselen van stemmen kon ongehinderd plaatsvinden. Bovendien was spraken van manipulatie van de machines waarmee de uitslagen werden geregistreerd en doorgegeven.

USA2020

Een tweede deel van de strategie van de Demoratten – en minstens even belangrijk – behelsde het het drastisch terugschroeven van de controle op de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. Met de verplichte legitimatie werd de hand gelicht evenals met de controle op de echtheid van handtekeningen van de kiezer. Blanco stembiljetten werden illegaal aan Biden toegewezen en de controle op de geldigheid van de stemmen – door één Democraat en één Republikeinse controleur – werd gesaboteerd. Het aantal afgekeurde stemmen op Biden daalde tot een historisch en statistisch onwaarschijnlijk minimum.

Verkiezingswetten versoepeld
Als onderdeel van de fraudestrategie namen de parlementen in door de Democraten bestuurde staten in de aanloop naar de verkiezingen ingrijpende wetswijzigingen aan zodat er gemakkelijker kon worden gesjoemeld tijdens de stemming. Michigan verlengde de wettelijke periode waarbinnen de stemmen moeten zijn geteld, waardoor busjes met te late/vervalste stemmen konden worden ingereden tijdens de nasleep van de stembusgang. Nevada faciliteerde de overstroming van de stembussen en schafte toezichtmaatregelen en strenge handtekeningcontrole af. Pennsylvania voerde vergelijkbare wetswijzigingen door.

‘Democratische’ ministers in Georgia, Michigan, Nevada en Pennsylvania deden er vervolgens nog een paar schepjes bovenop door, buiten het parlement om, regels uit te vaardigen die het tellen van illegale stembiljetten effectief mogelijk maakten. Overigens speelden sommige Republikeinse bestuurders de Grand Strategy als useful idiots in de kaart, zoals de Secretary of State Brad Raffensperger, die zich daarmee de woede van Trump op zijn hals haalde.

In diverse staten was de rol van de verkiezingsraad evenmin onverdacht. In Georgia en Wisconsin (in 2016 al!) keurden de State Election Boards nieuwe regels goed, zodat dropboxes vrijwel onbeperkt worden opgehaald en bij de tellingen ingebracht en poststemmen zonder correcte adresgegevens ter plekke nog even konden worden hersteld, zodat de Biden-stemmen konden blijven binnenstromen. In de meeste staten werden de wetswijzingen en aanvullende regels verkocht onder het mom van de Covid-situatie, die een soepel verloop van de verkiezingen wellicht in de weg zou kunnen staan.

Als laatste onderdeel van de strategie – de kers op de taart – vaardigden ministers en andere overheidsfunctionarissen in vier van de zes kantelstaten, Michigan, Nevada, Pennsylvania en Wisconsin nieuwe richtlijnen uit. Die hadden tot gevolg dat het aantal poststemmen en volmachten verder kon worden opgevoerd terwijl tegelijkertijd de controle van dergelijke stembiljetten werd verminderd. Ook deze richtlijnen waren in strijd met de wettelijke regels en verkiezingsstatuten van deze staten.

George Soros
Navarro documenteert op overtuigende wijze hoe George Soros en de door hem gesteunde Democracy Alliance, een collectief van extreem-linkse donoren dat sinds 2004 actief is in het orkestreren van ‘de activiteiten van een permanente linkse infrastructuur ’, de verkiezingen verder ondermijnden. Zij financierden een gezamenlijk gecoördineerde campagne en referenda, ‘The Secretary of State Project’ om een ‘Democrat Firewall’ te bouwen in belangrijke swingstaten door progressieve extremisten in gezagsposities te plaatsen waar ze wetten en regels zouden ombuigen dan wel aan hun laars lappen, zoals hierboven ook geschetst met betrekking tot een aantal staten.

Twee lichtende voorbeelden van de corrosieve effecten van de oligarch George Soros op de integriteit van de Amerikaanse verkiezingen – zijn minister Jocelyn Benson van Michigan en de minister van Pennsylvania, Kathy Boockvar, beiden Democraat. Allebei de liberale extremistische marionetten werden gekozen met de hulp van het zogenaamde “Secretary of State Project”. Benson promootte het gebruik van dropboxes zonder toezicht, terwijl Boockvar onder andere een richtlijn uitvaardigde waardoor stemmen zonder legitimatie werden geaccepteerd en de deadline voor het inleveren van de stemmen tot na de verkiezingen werd opgerekt, zodat de busjes met vervalste Biden-stemmen in het tellokaal konden worden geleegd.

Beïnvloeding rechtsspraak
Door democraten gesteunde en gefinancierde groepen spanden ook rechtszaken aan of organiseerden campagnes en petities om overheidsfunctionarissen en rechters van de staat te dwingen mee te werken aan bijsturing van de kieswet naar een voor links gunstige koers. De oligarch George Soros gaf bijvoorbeeld meer dan 28 miljoen dollar uit aan dergelijk operaties. Hij financierde groepen zoals het Brennan Centre for Justice, dat namens hem tussenbeide kwam ten faveure van machtige democraten.

De linkse organisatie Democracy Docket, opgericht door Marc Elias, voormalig General Counsel van de Hillary Clinton-campagne van 2016, beijverde zich evenzeer met rechtszaken voor wetswijzigingen in overeenstemming met de Grand Strategy van de Democratische Partij in alle zes swingstaten. Het is goed hier op te merken dat Elias ook verantwoordelijk was voor het inhuren van de vuile trucsgroep Fusion GPS – een Clinton-epigoon – om het ‘Rusland-dossier’ samen te stellen en in de race van 2016 aantijgingen op te graven over Donald Trump.

Behalve Soros – die de manipuleerbare stemmachines voor jan en alleman betaalde – was ook vriend Zuckerberg actief aan de Democratische zijde. Mark Zuckerberg’s Center for Tech and Civic Life (CTCL) spendeerde honderden miljoenen dollars aan projecten in de lokale democratie om in verschillende staten en gemeenten het aantal stemmen voor Biden op te schroeven. In Wisconsin werd het aantal dropboxes uitgebreid, er waren illegale ronselevenementen onder het motto ‘Democracy in the Park’, terwijl in Philadelphia (PA) vele honderden extra stembureaus in Democratisch stadsdelen werden gefinancierd.

USA2020

Opvallend feit is verder de Installatie van stemmachines waar eenvoudig mee geknoeid kan worden. Ondanks eerder uitgesproken zorgen en waarschuwingen werden apparaten van Dominion en ES&S in alle zes swing states tussen 2017 en 2020 aangeschaft. In maart 2020 haastte Georgia zich bijvoorbeeld 30.000 nieuwe elektronische stemmachines van Dominion te installeren, hoewel de toezichthouders hadden gewaarschuwd voor ICT-kwetsbaarheden in de apparaten.

U ziet het, er zijn voldoende aanwijzingen voor een frauduleus verloop. Ondanks vele tientallen rechtszaken – ook tegen de wijzigingen van de kieswetten en de omstreden statelijke richtlijnen – kregen de klagers geen poot aan de grond. In vrijwel alle gevallen speelden deze zaken zich af in door Democraten bestuurde staten met door Democraten benoemde magistraten over door Democraten ingevoerde ‘onconstitutionele’ wetten en regels. Gek hè?

Opvallend is ook de toonwijziging in de commentaren van de Democraten op verwijten van stembusfraude. Eerst beweerde men ‘er is niet gefraudeerd’, later werd het ‘eventuele fraude heeft de uitslag niet veranderd’. Nu blazen ze met een enorme misthoorn alle geluid weg uit de MSM en de social media – geholpen door de Big Tech Overlords – dat hun uitbundige feestje verstoort over de aankomende benoeming van hun seniele, kinderen betastende held en zijn huisheks Kamala Harris. Plus dat er een ongekend giftige McCarthyistische tsunami op gang is gekomen jegens alles wat naar Republikeins riekt en geestverwanten daarvan.

The Grand Strategy van de (anti-)Democratisch partij en hun magistrale beheersing van ‘The Art of the Steal’ hebben gewerkt. Een belangrijke conclusie en les zijn dat een grondige renovatie van het aan alle kanten rammelende en gammele Amerikaanse kiessysteem noodzaak is. Manipulatie van verkiezingen geeft de USA het allooi van een bananenrepubliek. Het ziet er naar uit uit dat vriend Trump en zijn partij dit ter hand zullen moeten nemen. De munitie hiervoor is nu beschikbaar in – onder andere – de Navarro-rapporten. Laat de beschietingen maar beginnen!


Meer over USA2020 vindt u hier op Veren of Lood.

17 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel belangrijk artikel. Verdient grote en breed aandacht.
  Er zijn inderdaad, inmiddels 3 rapporten door Peter Navarro.

  ‘k Hoop later op de inhoud in te kunnen gaan.

 2. Jan de Jong schreef:

  Onder het tapijt ermee…

 3. Thomas schreef:

  Er begint niks. Barr, Pence, McConnell en 10 democraten in het congres hebben de verkiezingsuitslag actief tegengewerkt. De republikeinen zijn verdeeld en gaan ten onder.
  Kers op de taart van het grote bedrog is de nieuwe impeachment van Trump.

 4. carthago schreef:

  When the eagle doesn’t fly anymore .De republikhanen hebben geen enkele keer gekraait.
  Dit was een gecoördineerde verkiezingsfraude om alleen trump weg te krijgen .Wat de republikeinen ervoor terugkrijgen wordt hun waterloo.Chicom ,RIP america.

 5. peter klein schreef:

  Goedkeuring geven aan frauduleuze verkiezingsresultaten is hoogverraad in amerika. Er zijn veel hoorzittingen geweest met getuigen die vertelden over de vele soorten van fraude, vastgelegd in beëdigde verklaringen. Toch verkozen de meeste parlementariers die verkiezingen goed te keuren, en Pence als hoofd, schoof de verantwoordelijkheid af door aan te geven dat ie vertrouwde op de rechtmatigheid van de door de parlementariers aangeleverde verkiezings resultaten.

  Had dus nooit mogen gebeuren, en ook de corrupte rechters lieten het van zich afglijden

  Hoogverraad betekent zware gevangenisstraf als niet méér bij vervolging. De democraten gaan ervanuit dat dat laatste niet gebeurt onder een regering Biden. Maar er zijn aanwijzingen dat Biden geen president wordt, omdat Trump de insurrection-act schijnt te hebben geactiveerd: een coup, niet alleen door de stem fraude , maar ook door verkiezingsfraude door buitenlandse inmenging: de stemmachines stuurden via Vaticaanse satellieten de gegevens ter manipulatie door naar vaticaan/ rome/ duitsland/ canada/ china/ iran/ pakistan.

  Kan nog wat worden, die 20e januari. Geruchten gaan dat nog vóór de beëdiging Biden wordt gearresteerd..

 6. Johan P schreef:

  Allemaal leuk en aardig, maar grondwettelijk gezien niet meer van belang.
  Volgens de grondwet is er na de stemming door de kiesmannen niets meer aan de uitslag te veranderen. Pence had de kans om daar zelfs op dat moment nog wat mee te doen en dat heeft hij geweigerd, Biden is daarmee de nieuwe president. Hoe lang die zal blijven is een heel ander verhaal.

  Wat betreft de stelling dat het stelsel rammelt en gammel is, daar ben ik het niet mee eens. Het stelsel is op zich erg robuust. Maar net als geen enkel stelsel opgewassen tegen gerichte sabotage. De Democraten hebben zich altijd verzet tegen een legitimatieplicht bij het stemmen en hebben zich altijd ingespannen om stemmen per post zonder enige vorm van controle in te voeren en uit te breiden.
  Juist die controle op identiteit van de stemmers is een groot punt. Wat dat betreft ben ik het er mee eens dat het stelsel aan wat vernieuwingen toe is, met name toegespitst op moderne technologie en de vele malen grotere aantallen mensen dan waar het oorspronkelijk voor was opgezet.
  Niet dat dat er nog toe doet, met 2 jaar onbetwiste macht doordat de democraten zowel president, Huis en Senaat beheersen zal er nooit meer een eerlijke verkiezing worden gehouden. Wat dat betreft ben ik van mening dat we hier het einde van de VS hebben gezien. Dat de grote instorting nog even op zich laat wachten doet daar niets aan af.

  Het is net als de Eiffel-toren. Een robuust bouwwerk, maar als je jaar na jaar toelaat dat er een groep mensen met snijbranders aan de voet van de toren hun gang mogen gaan dan dondert die toch een keer om. Dat heeft niets te maken met de vraag of het een robuust bouwwerk was.

 7. carthago schreef:

  @johan P .Mee eens ,de VS zijn toast.
  De zgn Supreme court gaf de fraudeurs het laatste zetje door geen bewijs toe te laten.,en heeft zichzelf daarmee opgeheven volgens het sovjetmodel .
  De verraders :Kavenaugh ,Brett en nog een zwarte rechter die ooit gered was door trump.Die drie verdienen de doodstraf,ik zou er geen traan om wegpinken ..

 8. carthago schreef:

  Brett =Barrett.

 9. Gerrit Joost schreef:

  @ peter klein – Dank voor uw reactie. Als Trump inderdaad de insurrection-act heeft geactiveerd, dan zal het inderdaad “wat” worden. Politieke verontwaardiging in de hele wereld en in Nederland hoor ik de MSM en linkse rakkers al brullen van verontwaardiging. De IT klokkenluider van Leonardo heeft een verklaring onder ede afgegeven. Chaos in de wereld en niet minder in de VS. Nog een paar dagen….

 10. Fredjohan schreef:

  Dit is pas de eerste stap op weg naar de Brave New World. The Great Reset is al aangekondigd, gevolgd door Build Back Better. Er is voor de komende dertig jaar voldoende werk om de wereld te herscheppen naar het beeld van de geldmagnaten.
  En de globalisten nemen graag het voortouw.

 11. Cool Pete schreef:

  Op de inhoud terugkomend : heel goed gedocumenteerd artikel.
  Er is nog een punt, dat extra genoemd moet worden: de stem-machines waren verbonden aan internet – wat wettelijk verboden is.
  Het zijn gewoon, volledig gefraudeerde verkiezingen.

  Verder, ben ook ik bang, dat dit de ondergang van de vrije USA is.
  ‘Links’ is nu aan de macht gekomen : zoals altijd via bedrog en geweld.
  Het is totalitair; het zal steeds erger worden; het kan alleen aan zichzelf ten onder gaan.
  Idem : dat “EU”-konstrukt.

  Socialisme / globalisme is de weg naar de hel.

 12. Joost schreef:

  Peter Klein. Al die geruchten hoor ik al een maand. Trump denkt nog steeds dat de grondwet heilig is voor iedre Amerikaan. Had Toch onderhand beter moeten weten. Had een maand geleden de insurrection wet in moeten roepen. Niet nu de Trumpadmin. de Bidenadmin. vraag inwerkt.

 13. Theo Jansen schreef:

  Laat u niets wijs maken door de main stream media, Trump zit in een bunker op een militaire basis in Texas.FEIT :JOE BIDENS GENERALE REPETITIE VOOR 20 JANUARI IS GECANCELED.

 14. DrainTheSwamp schreef:

  “Laat de beschietingen maar beginnen!”

  Waarmee kan nog geschoten worden dan? Normale rechtsgang is onmogelijk gemaakt door o.a. een SCOTUS die het af liet weten. De media doet de rest wel. Het leger kan de Dominion machines in beslag nemen maar de logs zijn al lang gewist zoals in Michigan al bleek.

  Links is nu nog feller om zich heen aan het slaan nu de definitieve macht in zicht is en Big Tech doet vrolijk mee. Amazon laat Parler vallen, Twitter bant Trump en iedereen die hem ooit steunde moet volledig kapot gemaakt worden: baan kwijt, doodsbedreigingen en erger. Er is zelfs al een roep om het intrekken van diploma’s van conservatieven.

  De parallellen met Duitsland in de jaren 30 zijn groot. Ook in die tijd had je veel agitprop (niet alleen goedkoper om te maken, ook winstgevender) en werd de macht gegrepen met vuile spelletjes, dreigementen en bedrog.

  Het is diep- en dieptriest. Het duizendjarige rijk van links is nu begonnen in de VS. maar zal van ellende vermoedelijk binnen een halve eeuw instorten net als Europa. China wint.

  Waar ik nog het minste tegen kan is hoe onnozel de gemiddelde Nederlander blijft. Die denkt dat de verkiezingen grotendeels normaal verlopen zijn en Biden domweg de meest populaire president ooit.

  We hebben het over een pivotale, monumentale verandering in de geschiedenis van het vrije westen. Nu had ik over dat westen graag filosofische discussies met een gezelschap, maar deze zin is mij nu vergaan doordat ik een totaal andere realiteit zie dan hun. Eentje die niet door gemakzuchtige, activistische journalisten wordt geprojecteerd in de “kwaliteitskranten”, maar die op onwelgevallige en grotendeels genegeerde feiten is gebaseerd. Niets heeft de onbetrouwbaarheid van de main stream media zo treffend kunnen illustreren als 4 jaar Trump.

  Wat in Amerika gebeurt, gaat hier gebeuren, voor zover het niet al gebeurd is. Nu de mars door de instituties voltooid is en de corruptie compleet, wordt een dictatuur gevestigd die nog extreemlinkser en nog gestoorder is dan alles wat we hiervoor meegemaakt hebben. Wat het volk wil doet er definitief niet meer toe en de MSM blijven er wel voor zorgen dat het merendeel van dit volk voor de gek gehouden kan worden, dat is de afgelopen 4 jaar namelijk ook prima gelukt.

 15. peter klein schreef:

  @Joost
  Militairen hebben Trump gevraagd om president te worden en hebben een plan.
  En de militairen zijn er niet om een president of een verkiezingsuitslag te verdedigen, maar de grondwet, tegen binnen en buitenlandse vijanden..
  En vele buitenlanden hebben zich met de verkiezingen bemoeid.

  Maar: we gaan het zien.
  Vele arrestaties gaan volgen, volgens het plan #DrainTheSwamp