DE WERELD NU

USA 2016 – nog niet leuk, wel al grappig

usa2016, Trump, protectionisme, USA2020

De Amerikaanse presidentsverkiezingen bevinden zich nog in wat het eerste stadium is: het gedrang op weg naar een goede uitgangspositie voor de start van de primaries. Op 8 november 2016 volgt dan de opmaak van de definitieve balans.

De primaries zijn bedoeld om de bokken van de schapen te scheiden, en te leiden tot de verkiezing van een landelijke kandidaat door de beide grote partijen – Democraten en Republikeinen. In dit stadium worden de eerste kandidaten met onplezierige feiten uit hun verleden geconfronteerd, en komen andere fundamentele zwakheden in de openbaarheid. De meeste kandidaten blijken vervolgens in de primaries (voorverkiezingen op staatniveau) weg te vallen, tot dat elke partij één de kiezer het meest overtuigende kandidaat overhoudt.

Door aldus minder geschikte kandidaten te elimineren, wordt de race naar het Witte Huis steeds spannender. Maar soms gaat het er ruig aan toe.

Gisteren werden de resultaten van een poll gepubliceerd, waarvan een deel der kandidaten zal hebben moeten slikken. Het ging er om, dat de ondervraagden enige kandidaten typeerden met het eerste woord dat in hen opkwam. Bruut maar heel grappig.

Hillary Clinton werd vooral getypeerd als Leugenaar
Donald Trump werd gezien als Arrogant
Jeb Bush werd kortweg weggezet als Bush

Dit laat vooral zien, hoe moeilijk Clinton het nog gaat krijgen de nominatie van de Democratische Partij in de wacht te slepen. Maar zelfs als ze die kandidatuur binnen weet te slepen, is ze mijns inziens vrijwel kansloos tegen wie van de Republikeinse kandidaten ook.

Trump zal niet ontevreden zijn geweest met Arrogant. Hij is dat, en hij weet het. Nu nog een nederig imago aanmeten zou bespottelijk hypocriet zijn, alsook dom.

Dat Jeb Bush werd weggezet als ‘Bush’ is wellicht de meest dodelijke kwalificatie van allen. Niet alleen weet men te weinig van hem om iets positiefs te willen zeggen, tevens lijkt het dat de kiezers er van uitgaan met Jeb terug te gaan naar het tijdperk van eerdere Bushes.

De kansen van de meest kansrijke Republikeinse kandidaten volgens dezelfde poll op dit moment:

USA2901601