DE WERELD NU

Urgenda – Syp Wynia en Jos Teunissen over rechters en de Hoge Raad

Urgenda

Syp Wynia in gesprek met prof. Jos Teunissen, tot voor kort hoogleraar staatsleer. Teunissen verzet zich met kracht tegen het Urgenda-arrest van de Hoge Raad, dat de regering dwingt om op korte termijn extra klimaatmaatregelen te nemen.

Met dat arrest worden niet-bindende afspraken van de Verenigde Naties tot bindende wetgeving gemaakt, door het door Urgenda geëiste verscherpte klimaatbeleid tot mensenrecht te verklaren.

Teunissen vindt dat ‘juridische alchemie’. Toch geeft hij niet alleen de rechters de schuld van deze dwaling. Een kwart eeuw geleden hebben regering en parlement het zelf mogelijk gemaakt – door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek – voor actiegroepen als Urgenda om te doen alsof zij optreden namens het algemeen belang. Om te beginnen zou dat wetsartikel moeten worden geschrapt, zegt prof. Teunissen.

Meer in Wynia’s Week www.sypwynia.nl #VolgWyniasWeek


Duur: 58:38

Publicatie 17 januari


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

4 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  Maar het moet veel scherper en harder gesteld worden.
  Deze uitspraak van de Hoge Raad, is – in alle opzichten – ONAANVAARDBAAR.
  – Het schendt de scheiding der machten
  – Het is een uitspraak over politiek beleid
  – het is een juridische uitspraak over een natuur-wetenschappelijk onderwerp
  Elk Constitutioneel Hof verwijst het naar de prullenbak.

  En dan twittert een lid van die HR, dat de Raad [ letterlijk ] :”een zeer ruime marge tot politieke besluiten” zou hebben………………….
  Direct uit het ambt ontheffen.
  Alleen in een diktatuur, is zoiets mogelijk.
  De democratische rechtstaat wordt hier kapot gemaakt.

 2. Johan P schreef:

  Heel goed artikel.
  Rechters zijn er om de rechtsstaat te bewaken en uitspraken te doen om de rechtsstaat te handhaven, NIET om het beleid te maken. Het is een ding om een uitspraak te doen vanwege de overheid die haar eigen wetten overtreedt, maar hier gaat het nog enige stappen verder; de rechter verplicht te staat een bepaald beleid te gaan volgen, waarmee de grens tussen de scheiding der machten ruimschoots wordt overtreden.

 3. Cool Pete schreef:

  Het verbijstert mij al vele jaren, dat staatsrecht-geleerden en andere juristen,
  geen juridische processen aanspannen, inzake :

  – verplichting burger, abonnee te zijn van een televisie-organisatie [ NPO ]
  – een aangenomen motie in Parlement, “wets-kracht” te verlenen;
  terwijl het alleen beleid behelst. Wetten staan in wetboeken en in de Grondwet.
  – de Grondwet laten ‘over rulen’ door verklaringen, die gemaakt zijn in bijeenkomsten buiten de lands-grenzen.
  Verklaringen die niet aan de kiezer worden voorgelegd, en die in strijd zijn met de Grondwet.
  Een Grondwet kan niet : deels wel / deels niet, gelden.
  – soevereiniteit overdragen aan niet-democratisch tot stand gekomen,
  buitenlandse vergaderingen.
  – de lands-grenzen niet handhaven
  – de wetten en regels inzake nationaliteit, niet handhaven
  – een regering, die buiten-wettelijk, een bestaande wet of regeling, afschaft.
  Referendum.
  – een regering, die regels opstelt t.a.v. een “godsdienst”. [ ‘De-islamiseren is
  geen doelstelling van beleid’ ].
  – een regering, die [overschot]budgetten buiten het Parlement om, toewijst
  – een regering, die herhaaldelijk het Parlement onvoldoende/ misleidend/niet inlicht
  En er zijn nog vele fatale voorbeelden, die de democratische rechtstaat kapot maken.

 4. Cool Pete schreef:

  En uiteraard :
  – een regering, die actief aanzet tot het juridisch volgen van een oppositie-politicus.
  Waarbij valse aanklachten, en buiten-wettelijke argumenten worden gebruikt
  – een Hoge Raad, die uitspraken doet met de inhoud van politiek beleid
  – rechters, die de wetten niet handhaven, maar uitspraken doen met
  maatschappelijke sturing. Waarbij buiten-wettelijke argumenten worden
  gebruikt.

  Zijn er nog, onafhankelijk denkende, principiele juristen ?

  We hebben sowieso een Constitutioneel Hof nodig.