DE WERELD NU

Turkije boos over wens tot integratie

integratie

Na een aanwezigheid veertig jaar van de Turkse overheidsorganisatie Diyanet in Nederland blijkt men nog geen minuut wijzer geworden. Integratie wordt categorisch afgewezen.

Klopt dit? Men weet althans die indruk te wekken, en lijkt daarmee niet te beseffen dat men hiermee de gewraakte indruk onuitwisbaar bevestigd.

De Diyanet werkt al 40 jaar in Nederland en draagt bij aan integratie. Er wordt gedaan alsof wij schade toebrengen. Dat vind ik zorgwekkend,’ zegt religieus leider Mehmet Görmez tegen NOS.
(..)
Een daad van ‘een tweederangs democratie’, zegt het hoofd van de organisatie.

Ondanks alles is dit een belangrijk principieel conflict. Natuurlijk is de eenvoudige weg te zeggen: dit willen we niet. Pleur op. Mark Rutte is er naar ik vrees toe in staat, als hij het durven zou.

Maar dit conflict gaat dieper dan de financiering van een Turkse gemeenschap door hun land van herkomst, en dat is wat het een zeer belangrijk onderwerp maakt. Nederland is door de recente rellen rond de Gülen-scholen tot de ontdekking gekomen dat de integratie van Turken in Nederland stopte met het leren van goed Nederlands door mensen als Ebru Umar. Mensen die vooruit wilden in hun nieuwe omgeving, en daartoe genegen waren zich aan te passen.

Maar dat is nooit de aanpak van de Turkse overheid geweest, en het gros van de Turken die hierheen verhuisden om hun familie thuis in hun levensonderhoud te voorzien volgden die Turkse gedachte naar de letter. Ook nadat er familiehereniging plaatsvond, is van deze gedachte nooit afgestapt, hoogstwaarschijnlijk ook omdat de kracht van veiligheid binnen de eigen culturele groep door de Nederlandse overheid altijd is onderschat. Door daarvoor alle ruimte te geven maakte men het al snel onmogelijk die stap naar Nederlanderschap nog te nemen.

Nu moet dat ineens anders, en dat wringt. Binnen de Nederlandse overheid is ten langen leste het idee doorgedrongen dat integratie begint met daden, en niet automatisch plaats vindt als je maar lang genoeg wacht. Want dat wachten kan wel eens duren tot na Sint Juttemis, en voor dat geduld lijkt de tijd te kort geworden. Als het niet al te laat is.

Diyanet is eerder een maatstaf dan een stok, maar dat maakt het niet minder verontrustend. Dat Diyanet zegt dat haar imams niet aan politiek doen? Best mogelijk, maar dat hoeft al nauwelijks meer. De Turkse gemeenschap als gemeenschap binnen de Nederlandse gemeenschap is intussen verankerd. Het is geen zuil (zoals in de jaren vijftig en eerder) geworden, maar een parallelle wereld.

En juist omdat het een parallelle wereld is geworden, is het aanpakken er van fundamenteel anders dan het integreren van een nieuwe bevolkingsgroep. Diyanet is instrumenteel geweest in het vormen van die parallelle wereld. Zeker een stuk succesvoller dan de Marokkaanse gemeenschap, waarin een dergelijke ontwikkeling niet te bespeuren valt. Al lijkt de bendevorming van jonge jochies te wijzen op een vergelijkbare behoefte. Diyanet heeft die behoefte gekanaliseerd naar een parallelle wereld die mogelijk veel moeilijker te doorbreken zal blijken dan de Marokkaanse straatcultuur. Een parallelle wereld ook, die een conservatisme heeft geconserveerd dat nu dieper zit dan het in Turkije ooit gezeten heeft.

Die Turkse financiering van Diyanet is nodig om de zaak te houden zoals zij is, en een afbreken er van zal een stuurloosheid tot gevolg hebben waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is. Anderzijds is het laten voortbestaan geen optie, omdat de wegen van Turkije en West-Europa zich van elkaar lijken te verwijderen en die ontwikkeling vanuit Turkije voorlopig niet minder worden zal. Dat de Turkse overheid een vinger wil houden in de manier waarop de Turkse gemeenschappen in West-Europa zich ontwikkelen staat garant voor institutionele sociale achterlijkheid. Wie niet mee wil ontwikkelen en daartoe niet gedwongen wordt, zal altijd terug kunnen vallen op de clubs rond Diyanet. Dat is een ernstig probleem.

Dit alles is een gevolg van Nederlands falen in de jaren tachtig. We mochten niemand ergens toe dwingen, en alle culturen waren gelijk. De les voor het heden lijkt evenmin te zijn getrokken, getuige de prutserige wijze waarop integratiecursussen voor nieuw instromende migranten worden aangepakt. Voor we er achter zijn hoe moeilijk het wordt een groep die in de eigen cultuur van oorsprong vastroestte weer op de rails te zetten, is de volgende groep al weer een eind gevorderd op dat pad van geïnstitutionaliseerd achterblijven.

6 reacties

 1. carthago schreef:

  Tja, en als de neocons in Den hagistan dit ware verhaal nu eens aandachtig zouden lezen, zou dat al een vooruitgang betekenen in de bananenrepubliek, maar helaas is daar te weinig iq en te veel opportunisme voor aanwezig vrees ik.

 2. Cool Pete schreef:

  Het mohammedanisme ziet zich zelf als superieur, en mag niet, met wat dan ook,”integreren”. Het zal dit dan ook nooit doen.
  Het kan alleen onderwerpen. En aangezien – volgens hun “leer” – de wereld toegezegd is aan uitsluitend zichzelf: hun “gelovigen”,
  moeten alle anderen, de “ongelovigen”, onderworpen worden [ of uitgeroeid worden ],
  en voor hen werken.
  Het mohammedanisme kan alleen bestaan door slavernij.

  Zodra het talrijk genoeg is, zal dit, ook hier, afgedwongen worden.

 3. Dick Kraaij schreef:

  Van Nederlands falen in de jaren tachtig komt men nu terug. Mark Rutte distantieerde zich er onlangs van. Is dit niet meer dan ketelmuziek? Verkiezingsretoriek? Aan de vruchten kent men de boom, zei Jezus. Toen ik de laatste bladzijde van De Verschrikkelijke Janmaat dichtsloeg (dat was pas tijdens mijn afgelopen zomervakantie) besefte ik dat ik een hoop wijzer was geworden van een periode die ik als twintiger te weinig heb gekend en doorgrond. Het mes sneed aan twee kanten. Janmaat was een rare snijboon, maar de behandeling die hem ten deel viel, was verschrikkelijk. De meest subtiel geformuleerde passages uit het boek sprongen er voor mij juist uit. Zoals Piet Steenkamp zaliger (KVP -> CDA) die Janmaat gelijk leek te geven, maar er dus geen roomse reet mee deed. Na hem de zondvloed. En die hebben we gekregen.

 4. Karina schreef:

  Multiculturele samenleving met behoud van eigen cultuur.

  Voor 50% is het project tav onze nieuwe medelanders geslaagd en dat is het gedeelte behoud van eigen cultuur.
  Het slagingspercentage tav de roomblanke autochtoon is helaas 0%
  Zelfs onze cultuur mogen wij niet behouden.

 5. Tommie schreef:

  BELLA HORRIDA BELLA ET RHENVM MVLTO SPVMANTEM SANGVINE CERNO

 6. Erik schreef:

  De weg terug loopt via het sluiten van de mosketen, intrekken van de mogelijkheid een dubbele nationaliteit te hebben en het halveren van subsidies en uitkeringen aan niet Nederlanders en duaal statelijken.