DE WERELD NU

Te veel volk is ook te veel

Overbevolking, filosoferen, te veel volk

Nederland loopt over van de mensen. Er is hier eenvoudig te veel volk, zo concludeerde Toon Kasdorp. Maar wat er aan te doen? Een radicaal idee.

De problemen waar Nederland nu mee te maken krijgt kunnen niet met halve maatregelen worden opgelost. Wie ze bestudeert komt tot de ontdekking dat ze allemaal te herleiden zijn tot een uniek probleem, dat van de overbevolking. Nederland moet of een deelstaat[1] van de Bondsrepubliek worden of een aantal inwoners krijgen dat meer in overeenstemming is met de veertig duizend vierkante kilometers waar het over beschikken kan. Worden we Duitsers dan kunnen we ons zelf voortaan als Randstad Nederland beschouwen en hoeven we met een groen hart en andere milieu eisen alleen nog maar op nationaal Duitse schaal rekening te houden. Dan wordt er in Berlijn voor ons milieu gezorgd. Willen we Nederlanders blijven dan moeten we iets doen aan het aantal.

Als we het aantal inwoners van Frankrijk als norm zouden nemen, dan zouden we voor Nederland op vijf miljoen inwoners uitkomen als een redelijk getal. Dat is ruim minder dan een derde van de zeventien miljoen die we nu hebben. Eigenlijk is ook Frankrijk al overbevolkt, vooral in het Seine bekken, maar in absolute zin is er nu eenmaal geen Wunschzahl voor een bevolking vast te stellen. Vijf miljoen dus maar, dat lijkt redelijk.

Het probleem van bevolkingsbeperking is wie je kwijt zou willen. Een economisch principe dat vaak gebruikt wordt in zulke gevallen is het LIFO-systeem. Last In First Out. Betekent dat de laatstgeborenen euthaniseren? Ik denk het niet. In de eerste plaats zou je de ouders daar nooit voor mee krijgen, maar bovendien zou het tot een heel ongewenste demografische opbouw leiden. First In First Out dan. Dat lijkt beter omdat het tot een vermindering van de oudere autochtonen zou leiden en daar hebben we er eigenlijk teveel van. Bovendien, daarbij zouden zowel bezuinigingen op de gezondheidszorg als vrijwillige emigratie een rol kunnen spelen en dat zijn relatief humane middelen. Maar ook daar zou je de handen van de kiezers niet voor op elkaar krijgen. Die zijn zelf in meerderheid oud en autochtoon.

Het bevolkingsprobleem is een dynamisch, niet een statisch begrip. Het probleem is dus niet alleen de zeventien miljoen van dit moment maar ook de kinderen die de zeventien miljoen in de toekomst nog gaan krijgen. De bestaande geboortecijfers wijzen uit dat de niet-westerse allochtonen met afstand de meeste nakomelingen hebben. Het snijden in die bevolkingsgroep zet dus de meeste zoden aan de dijk.

Hoe zou dat moeten? Als er een referendum over werd gehouden zou, gezien de groeiende aanhang van Wilders en de SP[2] voor de remigratie van allochtonen wel een meerderheid kunnen worden gevonden, maar de bestuursrechter en het Hof in Straatsburg zouden er waarschijnlijk een stokje voor steken. De internationale verdragen zouden een uitzetting van specifiek deze bevolkingsgroep als discriminatoir bestempelen. Eerst de verdragen opzeggen dus en het bestuursrecht afschaffen. De Grondwet veranderen hoeft niet, want als een wet strijdt met de grondwet, dan geldt hij toch. Dat is nu eenmaal Nederlands staatsrecht volgens Van der Pot en Donner.

Rechtstreeks de allochtonen uitzetten zou in elk geval voorlopig niet kunnen, denk ik, maar via indirecte wegen moet er wel iets mogelijk zijn. Om te beginnen zou het aantal woningen in Nederland en zou de rest van de Nederlandse infrastructuur kunnen worden teruggebracht tot een die passen zou bij vijf miljoen inwoners. Dat kan waarschijnlijk wel met behulp van de Europese milieuwetgeving en de dreiging van de klimaatverandering. We beschikken met name in de Randstad over woningbouwcoöperaties met ervaring op het gebied van afbraak en uitzetting.

Verder zouden alle sociale uitkeringen moeten worden afgeschaft, inclusief de kinderbijslag. Voor daklozen zouden kampen kunnen worden ingericht buiten de grenzen, bijvoorbeeld in de Sahara of elders in de Derdewereld, voor zover de woninglozen niet bij familie of vrienden kunnen worden ondergebracht. Vrienden en familie zouden ook moeten zorgen voor de eigen uitkeringstrekkers die van de maatregelen de dupe zouden worden. Met name de aanhangers van het CDA, met hun gevoel voor (familie)solidariteit, moet dat aanspreken. Dat er een paar Obdachlosen tussen wal en schip zullen vallen is onvermijdelijk en het is goed ons te realiseren dat dit een prijs is die we zullen moeten betalen.
Zou dit allemaal voldoende zoden aan de dijk zetten en zijn de nadelen niet groter dan de voordelen? Er zouden zeker heel wat problemen bij komen kijken, maar geen onoverkomelijke.

In bepaalde bedrijfstakken zou de negatieve bevolkingsgroei tot een onderbezetting leiden, maar die kan juist nu betrekkelijk gemakkelijk worden opgevangen door gastarbeiders uit de nieuwe EU landen en natuurlijk door outsourcing in het Verre Oosten. De besparingen op de uitkeringen en de verhoogde bedrijfswinsten zouden waarschijnlijk wel voldoende zijn voor het financieren van de hele operatie. Anderhalf miljoen allochtonen is op zich niet voldoende voor de gewenste bevolkingsafname, maar dan schiet de demografie te hulp. Zonder allochtonen hebben we geen groeiende bevolking meer, maar een krimpende.

Een generatie lang zal de pensioengerechtigde leeftijd moeten stijgen en avondwerken voor jeugdigen verplicht worden, maar daarna wordt alles weer normaal en komen we hopelijk blijvend op een Frans soort bevolkingscijfer uit. Het kan dus, maar willen we het?


 1. Europa integreert niet snel genoeg om een alternatief te vormen.
 2. De SP heeft zich steeds op de vlakte gehouden bij de debatten over integratie en ook bij de dubbele paspoortenkwestie, maar er zit geen allochtoon in hun fractie en hun aanhang is even xenofoob als die van Wilders. Ga er maar vanuit dat beide partijen de gevoelens vertolken van het volk.

Dit artikel over te veel volk verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp. Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.

7 reacties

 1. Von schreef:

  Overbevolking is geen gevolg gecreëerd door de blanke autochtonen, sterker nog door het moderne feminisme, cultuurmarxisme en liberalisme krijgen westerse vrouwen te weinig kinderen, dit in tegenstelling tot de Derde Wereld die door de moderne westerse medische ontwikkelingen en zaken zoals kinderbijslag en andere voordelen (met name betaald door de wel werkende deel van de bevolking i.e. de werkende blanke autochtoon).
  aan het eind van deze eeuw zijn er in Afrika 4 miljard zielen, met name jonge mensen die hun geluk gaan proeven in het westen, een erg zwarte toekomst die zich zal manifesteren in Europa, mede mogelijk gemaakt door onze neo-liberale kosmopolitische elite, de msm en de NGO’s.

 2. Willie schreef:

  Tja met opfokken van de bevolking met name door gelukzoekers is het met klimaat ,sociale voorzieningen, ,woningbouw enz maatregelen het zelfde als een hond die achter zijn eigen staart aanloopt

 3. politiek profeet schreef:

  Een burgeroorlog zou al een begin kunnen zijn van verminderen aantal inwoners.
  We stevenen af naar een confrontatie met onaangepasten(veelal van niet Nederlandse origine)
  De fokfabrieken uit de islamitische landen de toegang tot Nederland maar beter nog Europa ontzeggen en de grenzen hermetisch sluiten voor niet -europese nieuwkomers.
  Terugsturen van criminele niet- Nederlanders met hun gehele famillie.
  Stoppen inderdaad van het geven van uitkeringen,toeslagen en huisvesting aan gelukszoekers uit o.a. Afrika.
  Het ontnemen van Nederlands paspoort bij het hebben van een tweede nationaliteit.
  Geen stemrecht en politieke partijen voor niet-westerse inwoners.
  Daklozen,zwervers en verslaafden in leegstaande kazernes,asielcentra,s opvangen en heropvoeden in de zin van actief meedoen aan o.a de economie en normen en waarden.
  Werken, een beroep leren en bij geschiktheid weer integreren in de samenleving…desnoods onder begeleiding,begeleide woonvormen.
  Politiek partijen,groeperingen die omvolken bepleiten verbieden,oppakken en berechten wegens landverraad.
  Na 10 jaar o.a. dit beleid zou een vermindering van enkele miljoenen inwoners betekenen.

 4. Neef Jansen schreef:

  Om met velen te kunnen samenleven op een hooggeorganiseerd en uiterst productief maar klein stukje grond, en Nederland is precies dat, een technologisch hoogontwikkeld samenwerken, dat bijvoorbeeld wereldwijd nummer twee is, na de VS, in agrarische productie, dan moet je een groot sociaal kapitaal hebben, dat mensen elkaar vertrouwen en bereid zijn met elkaar samen te werken. Met evenwel de introductie van de islam in Nederland, is er een megaspelbreker geintroduceerd in dit hoogontwikkeld samen bestaan. Want de islam is van voor tot achter ingericht op roof en moord jegens niet-moslims en afbraak van niet-islamitische cultuur. Het is alsof je een goed lopend familiebedrijf hebt, en daar dan een psychopaat en seriemoordenaar in opneemt. Dan wordt het constructief samenleven van velen onmogelijk. Islamkenner Gille Kepel voorspelt voor Frankrijk een burgeroorlog. Erdogan adviseert grote gezinnen, infiltratie in plekken van macht en nul aanpassing aan de westerse cultuur. Alles van waarde is weerloos, dicht Lucebert, vooral als je geregeerd wordt door waanzinnigen die, als Frans Timmermans, die islam als een culturele verrijking zien.

 5. Hannibal schreef:

  @politiek profeet
  Vergeet het maar. Oorlogen houden bevolkingen niet klein, dat doen alleen ziekten en hongersnood. Er zijn een paar uitzonderingen op geweest, maar dat zijn ware voorbeelden van uitzonderlijk bruut geweld.

 6. Dutchwax schreef:

  Voorlopig zijn we hard op weg naar de 18.000.000 inwoners. De instroom gaat gewoon door en te bewonderen op onderstaande site van de rijksoverheid. In januari 1400 asieltjes erbij. Dat zijn dus 1400 woningen en uitkeringen die voor de instroom van jan 2021 opgehoest moeten worden. Ben benieuwd wat februari brengt.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/asielinstroom-per-week-2021

  De asielinstroom van week 4 bedroeg ongeveer 300

  De asielinstroom van week 3 bedroeg ongeveer 400

  De asielinstroom van week 2 bedroeg ongeveer 300

  De asielinstroom van week 1 bedroeg ongeveer 400

 7. Joost schreef:

  Flink doorinjecteren met het Pfizervocht en de overbevolking wordt vanzelf opgelost.