Tags: slavenhandel

slavenhandel en Beatrix

Slavenhandel, en excuses van Beatrix?

Moest de koningin excuses aanbieden voor de Nederlandse rol in de slavenhandel van negers uit West-Afrika naar de Antillen en Amerika? Ik zou niet weten waarom.

Slavernij, Sinterklaas, Bij1, excuses over slavernij

Slavernij en de slavenhandel

Op de wereldkaart zijn praktisch geen plekken te vinden waar nooit slavernij en slavenhandel zijn geweest. Slavernij was altijd een algemeen geaccepteerd verschijnsel dat zich op verschillende manieren en in verschillende vormen manifesteerde.

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival, Fiets, Ontstopt, Loeren, woke, Paupers, Onder gelijken

De waarheid is àltijd het grootste slachtoffer

Hoe je het verder ook uitwerkt, in ideologische gedreven discussies is er aan het eind van de rit altijd maar één groot slachtoffer dat gekneusd en verkracht achterblijft: de waarheid.

Een raar verwijt

Ik hoorde een wat oudere Surinamer tegen een beleefd luisterende Nederlander zeggen dat die een nazaat zou zijn van slavenhouders terwijl hij, de Surinamer, afstamde van slaven en dat hen dat verdeeld hield.