Terrorisme en mensenrechten

Terrorisme gaat in tegen de mensenrechten, zoals door de Verenigde Naties gepropageerd. Dat besef lijkt maar weinig diep geworteld.