Tags: RIVM

Corona & economie, Abnormalistan, oversterfte, Corona en Marokkanen

Oversterfte – oorzaken wil men niet weten

De oorzaken van de vastgestelde oversterfte in Nederland wil de regering niet weten. De Kamer roept de regering op actie te ondernemen.

RIVM

RIVM – overdreven regelzucht en doorgeschoten voorzorg

Het RIVM verzwaart de isolatie- en quarantaine-richtlijnen vanwege de opmars van de omikronvariant. Voortaan geldt voor alle huisgenoten en nauwe contacten van een besmet persoon een quarantaine-advies van tien dagen.

Corona

Corona – Ongevaccineerd normaal

Ik voel een behoefte om mijn visie uit te leggen tegenover familie, vrienden en bekenden die het lezen willen. Hoe zie ik het Corona-gebeuren, hoe sta ik er zelf in?

Economische aanraders, Corona

Corona – gedragsregels zijn te moeilijk?

Nu de bevolking onrustig wordt van al te lang opgesloten zitten, en de verkiezingen naderen, gaat het kabinet zich zorgen maken over de bereidheid zichzelf in acht te nemen vanwege Corona. Waarom nu pas?

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Corona – hoe medeplichtig maakt u uzelf?

Het handelen van de Nederlandse overheid tijdens de Corona-pandemie kent vele vreemde trekjes. Beseft u uw eigen rol wel, vraagt Vicki van Lommel?

Big Tech, overheidsingrijpen, Cuba

Big Tech – van bureaucratie naar data-dictatuur

Big Tech eigent zich steeds meer economische, sociale en politieke macht toe. Kunnen soevereine staten hun burgers beschermen, zich daartegen te weer stellen en de verleiding om datamacht te ge/misbruiken weerstaan?

Asielmigranten, apenpokken, racist, Naar een revolutie, Wachtlijst voor verlof?, Stikstofbeleid,boerenprotesten,Pakistan, ,Bankiers, Inflatie, linkse paranoia, Corona, Racisme, Islam, Twitter, Energielabel, Zwarte Piet, Qatar, Asielmigratie, Excuses, Slavernij, Aan het gas, Armoedegrens, Viagra, Schieten, Lintjes, Songfestival, Fiets, Ontstopt, Loeren, woke, Paupers, Onder gelijken

Corona – onderwerp van duiveluitdrijving in Bulgarije

Waar de Nederlandse overheid Corona bestrijdt door mensen op te sluiten, poogt men in Bulgarije de ziekte juist de wereld in te schoppen.