Toepassing van een Overton-moment

Wat een Overton-moment is laat zich het eenvoudigst uitleggen met de oude Nederlandse uitdrukking dat ‘de tijd ergens rijp voor moet zijn’.