Tags: overheidsbeleid

overheidsreorganisatie, overheidsbeleid 2

Overheidsbeleid – sociologie voegt niets toe

Veel overheidsbeleid wordt doorgevoerd onder verwijzing naar (sociale) wetenschap die het ondersteunen zou. Dat valt vaak tegen.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar 7

Corona – Sterfte in 2021 tot nu toe vergelijkbaar met 2020

Corona brengt elementaire vragen boven. In plaats van de voedingsindustrie en Big Pharma te faciliteren als Nederlandse overheid, zou ze beter de bevolking faciliteren en informeren om gezondere keuzes te maken.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Corona – ‘17 miljoen asymptomatische mensen gekluisterd?’

In hoeverre vindt de meerderheid van de bevolking dat het Nederlandse kabinet voor haar Corona-beleid een motie van wantrouwen verdient?

overheidsbeleid

Overheidsbeleid

Toon Kasdorp constateerde zelf de gevolgen van gebrekkig overheidsbeleid. Integratie zou noodzakelijk overheidsbeleid dienen te zijn, maar men laat het liever over aan de praktijk van alledag.

Motie Halsema, islam

Zes jaar na de Motie Halsema : weerstand bieden aan islam blijft politiek taboe (met UPDATES)

Tegengas geven aan de toenemende invloed van de islam in Nederland is anno 2016 nog steeds geen doelstelling van beleid.