Tags: overheid

overheid

‘Oost-Indisch dove overheid op ramkoers’

De overheid reduceert 17 miljoen mensen beleidsmatig tot onbetrouwbare ‘resources’ en meent al hun rechten en privacy te mogen schenden. Kinderen zullen in alle opzichten de hoogste rekening betalen.

Censuur

Censuur en dwang – wat u moet denken en wat u mag zeggen

Onder D66-ministers is een dictatuur van overheidsdwang en censuur – met als doel een verplichte gedachtewereld en spreektaal – ontstaan. MIddels onder andere de AIVD. Syp Wynia vond dat diverse staatsinstellingen er druk mee...

Ambtelijke openheid, China, overheid

Overheid en haar behoefte aan controle

De overheid heeft behoefte aan meer deugdelijkheid. Daar zit een politieke component in, maar is ook een kwestie van ontbrekende bekendheid bij de consumerende burger.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur, angst, geweldig Nieuwjaar

Overheid-nooit-genoeg moet ieders leven uit voor het te laat is!

De mensen die de schaapjes op het droge hebben, hebben het minste te maken met de overheid en zijn daardoor veelal blind voor de overheidsterreur die anderen ervaren, betoogt Vicki van Lommel.

overheid

‘Bestuurlijke onmacht en disfunctionele overheid.’ Een gesprek met Jet Bussemaker

Een dysfunctionele overheid is een economische handicap. Ad Verbrugge spreekt met PvdA-politica en hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact Jet Bussemaker over de ontwikkelingen bij onze overheid.

staatsrecht, Overheid

Overheid, en de perceptie er van – vroeger en nu

Een overheid is een vorm van collectivisme. Collectivisme, zegt het woordenboek, is het tegenovergestelde van individualisme. Of anders: ‘collectivisme is de voorkeur geven aan de belangen van de collectiviteit boven die van het individu’....

agitprop nieuwe stijl, Overheid en agitprop

Overheid en agitprop – voorlichting en personeel

Dat de overheid aan voorlichting doet is begrijpelijk en nuttig. Dat het steeds vaker in agitprop verkeert doet daar afbreuk aan. Is er een middenweg?