Tags: noodwet

middenstand 6

Democratie en hoge nood gaan niet samen

Democratie en hoge nood gaan niet samen. Het is een bot feit waar vooral linkse volksvertegenwoordigers niet van houden. Want iemand die ze zelf niet vertrouwen dictatoriale bevoegdheden geven… Hè? Nee. bah!

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur

Corona – na 9 maanden alleen lockdown- en vaccinscenarios?

Het roer moet nu om om te voorkomen dat we blijvend verzanden in een beleidsmatig gecreëerde gezondheidscrisis over Corona.

grondwet

Grondwet, EU en D66 – zinloze exercitie

D66 morrelt graag aan de grondwet, maar negeert haar bij voorkeur als de inhoud haar niet dienstig is of onwenselijk voorkomt.

Corona. klimaathoax, Nederlands zorgbeleid, zorgsysteem, , USA2020, NL2021, vierde industriële revolutie, Kabinetsformatie2021, individueel collectief, macht, Nederlandse overheid, Intolerantie,. onbehoorlijk bestuur

Corona – ‘geen bedreiging voor volksgezondheid’

Levensbeperkende Corona-maatregelen zijn niet legitiem en zullen meer mensenlevens gaan kosten dan dat ze mogelijk redden. 

Recall Californië, Diefstal,Politiek kuddevolk

Corona app – thuis in het buitenland?

 U weer nog van die Corona app? Dat ding dat alléén Hugo de Clown een nuttige bijdrage achtte aan de verbetering van de volksgezondheid?

Identiteitspolitiek, bestuurlijk Nederland

Corona – als het ritueel sterker is dan het nut

Hoezeer bestuurlijk Nederland zich te kijk zet tijdens deze Corona-periode wordt werkelijk schitterend geïllustreerd met de behandeling van religieuzen.

Lockdown, Corona

Corona, ICT en alweer korte persmomenten

Dat het kabinet zichzelf een duidelijker Corona-koers heeft gezet dan  het communiceert voorspelde ik maandag al. Nu kopieert het die van elders.