Windmolens – arrest Raad van State: uitstel, geen afstel

In zijn arrest van 30 juni heeft de Raad van State geoordeeld dat Europees recht dwingt tot een milieubeoordeling voor windmolens en -turbines. Maar de champagne kan nog niet open: de RvS geeft gemeenten...