Tags: migratie

standbeeld, 4 en 5 mei, Psychologisch experiment, Hemelvaart

Migratie – Micro, Macro en de illusie van Leo Lucassen c.s.

De discussie over de migratie maalt maar al te vaak in hetzelfde kringetje rond. Volgende week vrijdag kruist in de Amsterdamse Balie Paul Scheffer de degens met de onvermijdelijke molenaar Leo Lucassen.

oude industriegebieden

De economische teruggang van oude industriegebieden & migratie

De economische teruggang van oude industriegebieden als Noord Engeland en Wales kan volledig verklaard worden door de migratie van intelligente mensen richting Londen, en van minder intelligente mensen in de richting van de industriegebieden.

Migratie en sociale angst

Blok, migratie en sociale angst

Migratie en sociale angst, kun je die zomaar aan elkaar koppelen? Wat ik de afgelopen dagen las naar aanleiding van de rel rond de uitspraken van minister Blok gaf me aanleiding er over na...

Mexico

Mexico – volgende week verkiezingen

Mexico heeft aanstaande zondag presidentsverkiezingen, en het  land is in oproer. Dat is niet zelden de reguliere stand van zaken in dit land ten zuiden van de Rio Grande, maar ditmaal lijken de verkiezingen...

asiel

Migratie, asiel en de lakmoesproef

Het is even slikken. Ze zijn er wel, echte vluchtelingen. En dat we die asiel verlenen is niet meer dan een uiting van beschaving. Inderdaad, naar rato van redelijkheid nog steeds, maar toch. Doch...

Bloemlezing

Bloemlezing – Paul Cliteur en Sid Lukkassen

In dit gesprek neemt Paul Cliteur ons mee in een bloemlezing uit meerdere werken. Een gesprek met Sid Lukkassen waarin zij een poging ondernemen om verder te kijken dan thema’s als migratie, islamkritiek en...

migratie

Migratie bijziendheid

De cijfers wijzen er op dat migratie geen bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. Het omgekeerde lijkt eerder waar.