The limits of microfinance

Microfinance  wordt al enige tijd beschouwd als een panacee tegen armoede in arme landen. Daarop is veel af te dingen.