Overheid en haar behoefte aan controle

De overheid heeft behoefte aan meer deugdelijkheid. Daar zit een politieke component in, maar is ook een kwestie van ontbrekende bekendheid bij de consumerende burger.