Neanderthaler – dood van de gentle giant?

Wij mensen – homo sapiens, om verdere misverstanden te vermijden – hebben het nogal hoog in onze bol wat betreft onze moraal. Onze eigendunk op dat vlak is opmerkelijk groot. Meer eigen dan dunk,...