Brussel gaat opgewekt het oerbos in

In Brussel is men thans zo ver dat de bescherming van bossen voorrang krijgt op de biomassaconversie van klimaatzeloten. Men richt zich speciaal op het voorkomen van bosbranden.