Gerald Roethof, advocaat

Als advocaat moet je snel in de gaten hebben of iemand die van je diensten gebruik wil maken deugt of niet deugt. Daar ontwikkel je een soort neus voor en het gebeurt niet vaak...