Tags: gelijkheid

Mensenrechten, Zelfverdediging, Overton-moment 2

Gelijkheidsobsessie is contra-evolutionair

Dat de gelijkheidsobsessie contra-evolutionair is, ga je zien als je even doordenkt over wat er bij kijken komt. Het is een obsessie die ingaat tegen de natuur.

VN-pretenties 5

VN-pretenties gaan alle perken te buiten

De VN-pretenties worden steeds pompeuzer. De leiding lijkt zichzelf als wereldregering te beschouwen. Wat God verhoede.

Uw geld, toezicht, toeslagenaffaire, loondiscriminatie 2

EUSSR tegen loondiscriminatie?

De EUSSR trekt ten strijde tegen loondiscriminatie. Dat is een nobel doel, maar wat worden de bijverschijnselen?

Kapitaisme 5

Toekomst van het kapitalisme – Free Markets and Inequality: an Inescapable Marriage?

Is er een rationeel alternatief voor kapitalisme en vrije marktwerking? Dit gesprek dwaalt helaas direct af naar sociale verhoudingen, maar is zeker een interessant idee. Ook de gedachte van gelijkheid komt niet meer dan...

identitaire intersectionaliteit

Identitaire intersectionaliteit, gelijkheid, groepsgemiddelde

Wat krijg je als je identitaire intersectionaliteit ontleedt? Dat zal u uitermate tegenvallen als de u bekende uitkomsten u plachten aan te staan.

Gelijkheid, economische gelijkheid

Gelijkheid en de democratische wereld

Een van de basisuitgangspunten van de democratische wereld die ontstaan is uit de Verlichting is de gelijkheid van alle mensen.

Flynn

EU slaat door in strijd tegen ‘haat’ en ’racisme’

De “EU slaat door” begint voor mensen met herinneringen aan beter tijden een normale gedachte te worden. Kunnen we niet een stapje terug?