De functie van liegen

Liegen heeft alleen zin als je er iets mee bereikt. Bij een aantal onderwerpen is dat punt zo ver gepasseerd dat het contraproductief wordt.