Tags: Finland

NATO 2

Turkije, NATO, Finland, Zweden

De Scandinavische aandrang lid te worden van NATO na de Russische inval in Oekraïne stuitte op een aankondiging van een formeel veto door Turkije. Wat gebeurt hier precies?

Geld is niet alles, apenpokken, racist, Naar een revolutie

Finland weerstaat EU-begroting vooralsnog

De regering van Finland heeft bij de parlementaire behandeling van de EU-begroting deze week niet de vereiste tweederde meerderheid weten te verwerven. Als die verwerping in stand blijft, is de EU-begroting zo dood als...

Finland, Eurobonds

Finland doet Brussel huiveren om EU begroting

Brussel huivert over de mogelijke gevolgen van wat in Finland gebeurt. Het parlement lijkt te overwegen de EU-begroting weg te stemmen.

Finland

Eurobonds en Finland – vrekkige vier zijn nu vrekkige vijf

Met de aansluiting van Finland zijn de vrekkige vier nu de vrekkige vijf geworden. De Finse opstandigheid tegen Eurobonds komt laat, maar het werd verwacht.

Finland, Eurobonds

Eurobonds – Finland eerstvolgende euro-sceptische focus

In Finland gebeurt niet veel. Denken we, want de media berichten er vrijwel nooit over. De EU krijgt van daar uit over de Eurobonds opnieuw een probleem.

Finland, Eurobonds

Finland – een zucht van opluchting in Brussel is hoorbaar

De verkiezingen in Finland gisteren zijn ternauwernood gewonnen door de sociaaldemocraten, die de Finse nationalisten een neuslengte voor bleven.

Afghanistan

Ontevredenheid werkt: migranten keren terug

Finland maakte een paar dagen geleden bekend dat 4100 asielaanvragers het land alweer hebben verlaten, en zijn teruggekeerd naar huis. Wat Finland en Europa hen te bieden had voldeed voor hen niet. Heel significant....