Tags: feiten

feiten en normen, Kabinetsformatie2021

Kabinetsformatie2021 – laten we het bij de feiten houden

Voorafgaand aan het notulendebat publiceerde Bea Scheurwater deze column over feiten waar men tijdens Kabinetsformatie2021 niet echt naar kijkt.

Belastingaangiftes van Donald Trump, Trump-vredesplan, Belasting

Het Trump vredesplan voor het MO – plan en belang

Het Trump vredesplan voor het MO wekt herkenbaar wrevel bij de progressieve journalistiek, die ook in Nederland domineert. Het hoe en waarom van het plan zijn echter buitengemeen interessant.

SJW-universum

Feiten? Verboten! Het SJW-universum

Wie zich illusies maakte over hoe ver linkse malloten van de normale wereld af staan zou zich eens moeten verdiepen in het SJW-universum. Een expositie van wat ik afgelopen week tegen kwam in de...

feiten

Tant pis voor de feiten

De media zouden geen eigen agenda moeten hebben die bepaalt welke feiten ze publiceren en welke niet.

feiten en normen, Kabinetsformatie2021

Feiten en normen

Er is veel voor te zeggen om onze publieke opinie te beschouwen als een voortdurend gevecht tussen feiten en normen.

feiten

De wereld is de totaliteit der feiten, niet der dingen

Ik zie mezelf als iemand met een gezond stel hersens en een goed werkend verstand.