Tags: Democratie

Electorale logica

Stemmen kost geld

Als iets gratis behoort te zijn, is dat stemmen in een democratische verkiezing. Ìndien je moet betalen om te mogen stemmen, vermindert dat de democratische waarde ervan navenant.

Forumland, Dekolonisatie, plebs, Journalistiek tuig, Nederlandse professionals, Feminisme, baron is niet thuis

Democratie en democratisch

Iedereen weet wat democratie is: besluiten worden genomen op basis van een meerderheid die beslissend is. Maar ons begrip van wat democratisch is, volgt hier niet automatisch uit.