Tags: CU

sterke leider, Leiderschap, kabinetsformatie2021, nieuw leiderschap

Gods Segers

Met een nieuw gezicht aan het roer bij de ChristenUnie stijgen we op van eervorig politiek leider André Rouvoet, die zich nog kon verbazen over ‘een onbestemde angst voor de islam’, via Arie Slob,...

hoe een parlement de democratie af schaft

Belastingplan 2016 beloont opmerkzaamheid SGP

De NOS is er mogelijk nog het meest verbaasd over, getuige haar berichtgeving, maar het kabinet lijkt voor een meerderheid voor haar Belastingplan 2016 af te koersen op een deal met de christelijke oppositie...

immigranten

Tegenwind

De opvang van vluchtelingen/migranten moet volgens de CU ook via particulieren worden aangepakt. Dick Kraaij heeft kanttekeningen.