Tags: COA

asielrecht, Asielmigratie

Asielmigratie, Oekraïne, goed-doen

De ironie van de asielmigratie wordt wel heel pregnant, nu het COA onder het gewicht van de instroom ineen dreigt te zijgen.

illegale immigratie, migratie, Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen werpen schaduw over “opvangcrisis”

De gemeenteraadsverkiezingen komend voorjaar werpen een schaduw over de ‘opvangcrisis’, waar het COA mee blijkt te zitten. De opvangbereidheid is minimaal.

AZC, mishandeld in AZC

AZC’s – aantal asielzoekers vliegt omhoog. Blijft dat zo?

AZC’s lopen over en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) ligt onder vuur omdat ze het aantal potentiële Afghaanse evacuees dat naar Nederland gehaald moest worden optrok tot 100.000. Inmiddels zijn het er eerder 4000, waarvan...

Asielmigratie, AZC's

Open deur 2021 – het gaat niet goed in de AZC’s

Dat het in de AZC’s niet kosher is mag als bekend worden verondersteld. Dat de inspectie daarover nu alarm slaat is om die reden tamelijk verbazingwekkend.

principiële problemen

Nieuwe COA’s, oude IS’ers, principiële problemen

De principiële problemen die in Nederland zwaar worden onderschat gaan ons in het publieke domein steeds meer opbreken.

asielindustrie

Het COA & de hete aardappels van de asielindustrie

Dat Amsterdam nu een asielcentrum voor overlastgevende asielmigranten krijgt is amusant. Maar de onderliggende werkelijkheid van de asielindustrie is werkelijk om te huilen.

ontslag

Ontslag op staande voet?

Tot de meest walgelijke onderkruipsels behoren wat mij betreft de mensen die hun machtspositie misbruiken teneinde revanche te nemen. De poging van een COA-apparatsjik in Enschede een medewerker van een verhuisbedrijf ontslag op staande...