De Vlaamse regering heeft geen coherente visie op bovenlokale samenwerking

Na een superministerraad keurde de Vlaamse regering de splitsing van De Lijn in vijftien vervoersregio’s goed. Natuurlijk zal deze beslissing verdwijnen in de resem andere en meer controversiële beslissingen.