Tags: biomassa

hernieuwbare energie 4

EU, MSM en groei hernieuwbare energie – fakenieuws

Dat de EU, MSM en hernieuwbare energie drie onderdelen van hetzelfde propagandamechanisme zijn geworden is soms wel heel pijnlijk duidelijk. Een puur fakenieuws bericht.

windenergie, klimaathoax, inspraak 5

Klimaathoax versus milieubeleid – milieu verliest

Dat de klimaathoax slecht voor het milieu is mag intussen als bekend worden verondersteld. Zelfs in Nederland zien we hoe dat werkt.

Kernenergie, waar wachten we op?

De wereld heeft nood aan een nieuwe energiebron nu de fossiele energie opraakt. Kees de Lange legt de argumenten voor kernenergie uit.

Gasverbod

Welke politicus durft nog de boer op met het gasverbod?

Syp Wynia documenteert hoe op weg naar NL2021 het terecht zo gesmade gasverbod door haar hoeven begint te zakken.

windenergie, klimaathoax, inspraak

Klimaathoax, biomassa en het bedrog van hysterici

De klimaathoax heeft veel bedrog in de hand gewerkt. Politiek bedrog, ook. En pijnlijk genoeg illustreert de biomassa-kwestie par excellence dat vooral veel hysterici bedrogen zijn.

Avondklok, Corona, NL2021, democratische participatie, kabinetsformatie2021

Corona – het politieke spel is op de wagen

De oppositie liet vorige week al weten dat zij een onderzoek eist naar de aanpak door het kabinet. Gisteren werd een motie dienaangaande unaniem aanvaard.

Einde klimaathoax, GreenPeace

Klimaathoax en Urgenda – Rutte3 zal zich verzetten

Dat de Klimaathoax door de biomassa-waanzin wordt verergerd is de schuld van pressiegroepje Urgenda. Want waarom de klungels van Rutte3 zich verzetten zullen tegen beter beleid zal ik u uitleggen.