Tags: asielmigranten

Keulen

Hoort u het in Keulen ook nog donderen?

De Nieuwjaarsrellen in Keulen in 2015/2016 zijn voor mij nog steeds het iconische ijkmoment van politiek en journalistiek wegkijken van de problemen met asielmigranten.

hoe een parlement de democratie af schaft

Politieke corruptie als gewoonte – UPDATED

De basis van corruptie is dat het gewoontevormend is, en voortkomt uit de dagelijkse omgang met verleidingen die een glijdende schaal creëren.

33% van de beleidsbepalers liegt ook anoniem

Heel interessant nieuwtje van Binnenlands Bestuur vanmiddag. Het blad voor lokale en regionale politici, beleidsambtenaren en andere belanghebbenden bij het Openbaar Bestuur heeft beleidsbepalers van 43 kleinere en middelgrote gemeenten ondervraagd over de opvang...

Onzichtbare tralies, vaccinatie

Testosteron – de bom die barstte

Geert Wilders wordt bespot en geridiculiseerd als hij het heeft over testosteronbommen. Inderdaad een aangetrokken term. Maar onverdiend?

Corona-demo

Eliminatie

Eliminatie is een onvriendelijk klinkend woord. In het dagelijks taalgebruik wordt het vaak toegepast om onplezierige zaken weg te redeneren.

De cost gaet voor de baet uyt?

Het is een hardnekkige mythe dat de instroom van asielzoekers de economie zal aanjagen. Eerder publiceerde de Volkskrant hierover en deze week doet nota bene! het Financieel Dagblad het nog eens dunnetjes over: vijf...

Schieten op de boodschapper

Geweld tegen asielzoekers is fout. Het is fout om meer dan één reden maar ik beperk me nu tot deze ene reden: asielzoekers zijn niet de oorzaak, ze zijn het gevolg. Oorzaak en gevolg...