Tags: asiel

asielmigratie, asiel

Europa’s asiel loterij

Asiel in Europa is een loterij, waarvoor overal andere regels gelden. Vluchtelingen moeten maar afwachten wat hen te wachten staat als ze asiel aanvragen.

Syrië, Syrische oorlogsmisdaden

Syrische oorlogsmisdaden en het Nederlandse OM?

En dan gaat er vandaag ook nog een proces over Syrische oorlogsmisdaden van start, volledig gedaan door het Nederlandse OM.

landverraad

Asiel voor landverraad – logica van de ironie

De Kamer is druk in de weer voor Afghaanse tolken die de Nederlandse missie in Afghanistan hebben helpen ondersteunen. Het is een keerzijde van landverraad waar nooit iemand bij stil staat als het wordt...

Asiel

Migratie/asiel, prioriteiten en wie ons aansturen

Wie bepaalt wie en wat we in Nederland toelaten met recht op asiel is een heikele kwestie waarover de media zelden anders dan zijdelings berichten.

Asiel

Asiel? Alleen bruikbare immigranten en mensen in nood

De wijze waarop het asiel- en immigratiebeleid zich heeft ontwikkeld is niet rationeel en dient te worden gewijzigd. Toon Kasdorp besprak ook enige consequenties.

asiel

Migratie, asiel en de lakmoesproef

Het is even slikken. Ze zijn er wel, echte vluchtelingen. En dat we die asiel verlenen is niet meer dan een uiting van beschaving. Inderdaad, naar rato van redelijkheid nog steeds, maar toch. Doch...

asielrecht

Zwakzinnig gedram wordt einde van àlle asielwetgeving

De rel rond de Armeense moeder Armina Hambartsjumian laat zien waar de grens getrokken is. Dat is best vergaand, maar de drambrigades is het nooit genoeg. Intussen is het draagvlak voor steun aan asielvragers...