Lacalle – infrastructure stimulus plans subsidize poverty

Grote infrastructurele plannen zoals in de USA nu door president Joe Biden gelanceerd neigen er toe armoede te subsidiëren, legt Daniel Lacalle uit.