Tags: Alexander de Grote

Alexander de Grote

Alexander de Grote was een draaipunt

Alexander de Grote gold in de late Oudheid en in de Middeleeuwen als een ethisch model en hij was hier bij ons in West-Europa maar ook in de moslimwereld een mythische held.

ethisch normbesef

Ethiek van een politieke moord en ethisch normbesef

Er is een bekend voorbeeld uit de klassieke geschiedenis, waarvan sommigen menen dat het duidt op een veranderd ethisch normbesef, terwijl anderen van oordeel zijn dat het daarbij gaat om een vorm van afweging...

In Memoriam

In memoriam van een lange carrière

Dit is een In memoriam van Toon voor zijn oude compagnon, maar tevens een verslag van de fraaie carrières die zij samen begonnen, en een uitgebreide beschouwing over ethiek in het recht. Meer dan...