Tags: Afrika

Afrika 1

Afrika en de koloniale problemen die achter bleven

Een van de problemen die de kolonisatoren in Afrika hebben achtergelaten is de grote omvang van de gedekoloniseerde staten. De meeste van die landen zijn veel te groot om centraal bestuurd te kunnen worden...

Afrika 2

Afrika ná Corona?

Dat Corona ook in Afrika woedt, weten we uit de testcijfers van de Italiaanse kustwacht van inkomende immigranten. Vooralsnog lijkt Corona voor Afrika echter primair een economisch probleem. Africa’s citizens have so far mostly...

Afrika

Afrika – infrastructuur helpt de rijken

Veel wegen in Afrika weren nog door de koloniale machten aangelegd, en dienden dus belangen die voor de koloniale machten essentieel waren. Dat is nog steeds zo.

Afrikaans kalifaat

Het Afrikaans kalifaat – ISWAP, ISCAP & ISSP

De ideologen van Islamitische Staat hebben in Afrika een nieuwe prooi gevonden om hun dromen te verwezenlijken. Een Afrikaans kalifaat?

Turkije

Turkije en haar expansionisme -5- belangen Afrika, Balkan

Turkije is thans op veel fronten actief om territoriale uitbreiding te bewerkstelligen. Uitbreidingen waarvan president Erdogan vindt dat hiermee historisch onrecht wordt hersteld.

Corona, Vaccineren

Corona – wereld heeft boeren hard nodig dit jaar

Het groeiseizoen in de westerse wereld is nog nauwelijks begonnen, maar dat we dit jaar dankzij het Corona-virus tekorten zullen krijgen is al wel zeker.

immigratie, Terug naar Afrika

Terug naar Afrika wordt een moeilijke opgave

‘Terug naar Afrika’ is de realistische benadering van een probleem dat steeds verder uit zijn voegen groeit. Wat moeten we met al die immigranten?