DE WERELD NU

Shakespeare

Shakespeare

Shakespeare begon zijn carrière als toneelspeler en had naast inzicht in drama ook een groot talent om verzen te maken.

Die twee hoedanigheden, dichter en speler maakten hem bij uitstek geschikt om de kennis die aanwezig was in zijn adellijke en homofiele vriendenclub om te zetten in toneelstukken.

U moet er rekening mee houden dat er in de tijd van Shakespeare geen kranten of tijdschriften waren, en dat wie het publiek met nieuwe denkbeelden wilde beïnvloeden dat via het toneel moest doen.

Shakespeare zelf had nauwelijks een opleiding genoten. Het meeste wat hij wist hoorde hij van zijn vrienden tijdens het proces van toneel schrijven en als hij daarbij fouten maakte, gebeurde dat in commissie. Dat kon hem trouwens ook niet zo veel schelen. Het ging er hem om dat het speelbaar was en de juiste snaren raakte bij het publiek. En dat deed het.

Shakespeare was in zijn tijd opmerkelijk populair, niet alleen in Londen maar in heel Groot Brittannië en ook in het buitenland. Heel Denemarken bijvoorbeeld was opgetogen over Hamlet en ook in de rest van Europa stonden Shakespeare en Engeland in een klap op de eerste rij als het om toneel en theater ging.

Shakespeare werd geboren in Stratford-upon-Avon in Warwickshire, in april 1564. De familie van de dichter is waarschijnlijk afkomstig uit het noorden van Frankrijk en is nadat  Engeland veroverd werd, het Kanaal  overgestoken.

Shakespeare ontving zijn middelbare schoolopleiding aan de Stratford Grammar School in het centrum van Stratford, waar onder meer onderwijs in Latijnse grammatica werd gegeven en auteurs als Cicero, Ovidius en Vergilius werden vertaald.

Hij trok in 1588 naar Londen, maar over zijn eerste jaren daar is weinig bekend. Waarschijnlijk maakte hij deel uit van een reizend toneelgezelschap, maar van details daarover weten we weinig of niets.

De Nederlandse Shakespeare-vertaling van  Leendert Burgersdijk  werd in 1886 uitgegeven bij Brill in Leiden. Die editie is in de jaren zestig gemoderniseerd door Cees Buddingh.

In maart 2007 zijn de Buddingh vertalingen heruitgegeven bij Meulenhoff/Manteau en in 2014 in een nieuwe editie bij De Bezige Bij. Wie Shakespeare in het Nederlands wil lezen wordt goed bediend, maar het Engels is natuurlijk toch te prefereren. Beter Engels is er nooit geschreven.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp