DE WERELD NU

Schizofrene rechtvaardigheid – waarden versus normen

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

De westerse wereld heeft zich met haar schuldgevoelens en drang tot rechtvaardigheid in een volkomen schizofrene positie gemanoeuvreerd.

Hoe erg dat is bemerk je pas als de uitersten van die attitude elkaar tegenkomen – vaak in de rechtszaal. Onze waarden komen daar onze normen tegen. Waarmee het ook te maken heeft is een drang tot manifestatie die het eigen gevoel voor rechtvaardigheid eerst uitgeschakelt, om dat daarna met rente weer om de oren te krijgen.

Het verhaal dat Martien Pennings gisteren besprak is er een voorbeeld par excellence van. Een terrorist die op zijn moorddadige zestiende werd gearresteerd en naar Guantanamo Bay werd verscheept, kreeg in Toronto 10 miljoen Canadese dollars schade vergoeding, terwijl een veteraan die bij zijn arrestatie aanwezig was en bijna sneuvelde, de rechtszaal werd uitgezet.

Normen en waarden in conflict
Volgens onze normen is een jongen van zestien nog niet volwassen, en onze waarden eisen dan dat die als kind wordt behandeld, en na zijn arrestatie met dezelfde lankmoedigheid als westerse kinderen wordt behandeld. Ook nog eens, omdat wij vinden dat onze normen van kind-zijn wereldwijd geldig dienen te zijn. Dat een 16-jarig kind dat als een volwassene strijdt en ook effectief is, door ons in geen enkel opzicht als  kind kan worden behandeld wil er dan niet meer in. Direct na arrestatie wordt verwacht dat deze strijder weer als kind wordt beschouwd.

Dat dat wringt is onmiskenbaar. Dat we weigeren dit als probleem onder ogen te zien eveneens. Het is tevens onmiskenbaar een vorm van arrogantie: in onze tegenwoordigheid is de jonge man uit die andere cultuur plotseling weer een kind. Dat doet het individu geen recht, de cultuur evenmin en degenen die het moeten oplossen nog het minst van alle.

Calamiteit?
Er wordt van weggekeken alsof het een uniek probleem is, waar we maar overheen moeten stappen. Is dat waar? Feitelijk niet, en er zijn voorbeelden bekend waarbij er door die ‘andere culturen’ eenvoudig op wordt geanticipeerd. Daarmee laten ze zien dat ze ons beter kennen dan wij onszelf, en proberen daarvan te profiteren, om recht en rechtvaardigheid te ontlopen. Objectief gezien zou je dan moeten beseffen dat het zijn onschuld verloor, en dat de schuld van een calamiteit daarmee onweerlegbaar verschuift naar de ander partij.

Een actueel voorbeeld is de nieuwe Irak-kwestie:

rechtvaardigheid

Waar hier luchtigjes langs getrippeld wordt, is dat het in die landen niet ongebruikelijk is belangrijke doelen zo dicht mogelijk onder te brengen bij maatschappelijke groepen die wij westerlingen in onze grenzeloze naïviteit nooit zouden willen aanvallen. Ziekenhuizen, kinderspeelplaatsen, kraamklinieken, bejaardentehuizen. En er dan gewoonlijk inderdaad van af zien.

 1. Oneindig waren de verhalen van uit de Syrische burgeroorlogen van ziekenhuizen en eerstehulpposten die door die barbaarse Russen en Syriërs eenvoudig werden gebombardeerd – daarmee de suggestie doend dat het barbaren moesten zijn. Dat onder die doelen ‘die je niet aanvalt’ maar al te vaak belangrijke militaire doelwitten waren verborgen willen we niet weten. De reden waarom dat gebeurde is dat het de westerse media bovendien erg goed uitkwam vanuit propaganda-oogpunt. Dat Russen en Syriërs (die het hierboven beschreven calamiteitsprincipe wèl begrijpen) terecht oordeelden dat het daarmee gerechtvaardigde oorlogsdoelen werden wordt ons nooit verteld of willen wij niet weten. Zuiver is die zaak echter niet, en de ontploffing van een munitiefabriek in een woonwijk is van hetzelfde laken een pak.
 2. Een tweede voorbeeld van ditzelfde principe zie we bij eerwraak die door migrantenkinderen – vaak pas 12 tot 14 jaar oud – namens hun familie wordt uitgevoerd. Waarom door zulke jonge kinderen? Omdat voor hen de strafmaat (jeugdrecht) het laagst is, en de familie eer toch gered! Dat wie wordt voorbereid op een dergelijke daad zelf zwaarder gestraft zou moeten worden (en liefst gedeprogrammeerd!)e, dat die straf tevens moet worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van de ouders die derhalve ook een zware straf verdienen, dat wil de westerse maatschappij evenmin weten.

Culturele hoogmoed
Het zijn allemaal voorbeelden van het soort culturele hoogmoed dat niet productief is, maar aardig op weg raakt een vorm van culturele zelfmoord te worden. Als de rechtspraak weigert zich hier op in te stellen, verliest zij elke betekenis. Dat dit eerst zou moeten doordringen bij degenen die politiek verantwoordelijk zijn is essentieel. Hun onwil dit onder ogen te zien is feitelijk faciliterende medeplichtigheid aan de misdaden die hierdoor mogelijk werden.

Maar oh! Hoe huizenhoog zal het politieke gejank klinken als je ze dat in het gezicht werpt. Maar als emotionaliteit je enige excuus is om rationele rechtvaardigheid te verwerpen, waar is dan je moreel besef? Dat loste op in tranen? Dan was dat geen moraal, maar de smoes er een te bezitten.

9 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  In beide genoemde gevallen gaat het om de strijd tegen islamitische terreurgroepen. Het begrip ‘cultuur’ is niet van toepassing op dit soort barbaren. Elke vorm van humane tegemoetkoming na welk geweld op het slagveld bij een dergelijke strijd dan ook dient geen recht van toepassing te hebben of hoogstens onder zeer extreme omstandigheden (van aantoonbare nalatigheid). Hoe dit juridisch zit is mij onbekend, maar het is zaak zich hier qua rechtspraak beter “op in te stellen” zoals Juvenalis terecht stelt. Dus 10 miljoen voor een al dan niet minderjarige terrorist als vergoeding voor ‘onterechte opsluiting’ is natuurlijk waanzin. In het geval van Hawija is het ook nodig om boven water te krijgen (als het niet allang bekend is) of de ‘getroffen’ bevolking door te zwijgen over de jihadistische bommenfabriek niet zelf in sterke mate en direct medeplichtig is aan hun eigen leed. Ofwel dat deze bevolking bewust dit risico heeft genomen? Daar heb ik nog niets over gehoord. Wel belangrijk.

 2. Ravian schreef:

  Die Hawija was geen kind, en een mens, in de beschaafde betekenis van dat woord, was hij ook al niet.
  Ze hadden Hawija destijds gewoon de behandeling moeten geven die alle terroristen verdienen; de kogel, of de strop.
  Canada verraad hier zijn eigen (gesneuvelde) militairen, degenen die hier verantwoordelijk voor zijn verdienen dan ook dezelfde behandeling als welke Hawija had behoren te krijgen.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  @Ravian. Of Trudeau is niet goed snik, of de visie van South Park op de Canadezen is de juiste. Inclusief auto’s met vierkante wielen.

  Voor wat betreft burgerslachtoffers.
  Nijmegen is in 1944 door de Amerikaanse luchtmacht gebombardeerd. We begrijpen met z’n allen dat dit een vergissing was o.b.v. en negatieve samenloop van omstandigheden.
  Waarom we ons dan nu zo druk moeten maken om de bijkomende schade na een bombardement op een Iraakse bommenfabriek ontgaat me. Dat je in een oorlogssituatie ook wel eens iets raakt wat je niet beoogde is in een oorlog nou eenmaal onvermijdelijk.
  Als je dat niet wil, moet je je afzijdig houden van die oorlog.

 4. Grapjas schreef:

  We moeten eerst beginnen met de muzelman weer te zien voor wat hij altijd voor ons geweest is.
  Een onderontwikkeld, primitiever, agressief roofdier. Dat maar op één ding uit is- TOTALE vernietiging van alles niet behorende tot hun doodscultus ‘ islam’.
  Wij hoeven ze niet te sparen- hun kinderen net zo min. Dat zijn slechts degenen die zich zullen opblazen tussen ONZE kinderen. De zwakheid van de huidige generatie Westerse leiders is rap aan het leiden tot onze ondergang.
  Dankzij de linksmens en dankzjj de ‘rechtse’ globalist heeft onze vijand reeds een leger in ons midden- en dat van het hele Westen- bestaande uit véle tientallen miljoenen willoze potentiële ‘martelaars’. Kan je nagaan wat een slachtpartij dat gaat worden als ze binnen 1 decennium hun legers hier compleet hebben. ZIJ hebben de wapens. ZIJ hebben de nummers- en veel belangrijker- ZIJ voeden HUN zoons niet op tot genderneutrale onderdanige bèta’s. Dat gaat het Blanke Westen aardig uitdunnen- of als er geen ECHTE leiders gaan opstaan- onze spoedige ondergang. De eerste soort mens – de Blanke- die zich zijn eigen uitsterven gelaten laat ‘overkomen’. Hoe diep kan een soort zinken. Van leiders van de wereld in 1 eeuw ‘sociaal’- politiek naar soft, weerloos uitschot.

 5. Cool Pete schreef:

  Heel goed artikel.

  En hele goede reacties.

  Dank.

 6. Ezel schreef:

  Slachtoffers van misbruik en hersenspoeling door islamofascisten kunnen niet genoeg geholpen worden…

 7. Ezel schreef:

  Overigens spreken de gebruikelijke psychopatische reacties weer boekdelen. Individuen ontmenselijken en dode kinderen zien als onoverkomelijke schade? Dan ben je een beetje ziek en hoor je op een wachtlijst

 8. Ravian schreef:

  @ Ezel

  Jonge mannelijke terroristen als kinderen zien, dan ben je niet goed snik.
  Ik mag lijden dat je zelf eens een keer zo’n “kind” tegen het lijf loopt.
  Als er hier iemand ziek tussen de oren is dan ben jij dat wel.

 9. Raymond Peil schreef:

  @Ernie van de Wal Inderdaad, de visie van South Park op de Canadezen is de juiste. Ben heel benieuwd wat de visie van South Park op de Ezel zou zijn. ……. ;=)