DE WERELD NU

Rust terug? Moslims weg, migranten weg

Rust terug

Sinds de immigratie van moslims en (Noord)Afrikanen een hoge vlucht nam is de rust uit dit land verdwenen. Hoe die rust terug kan keren? Toon Kasdorp had daar zo zijn eigen gedachten over.

Wie en wat Joden zijn, is niet zo moeilijk vast te stellen. Die mensen werden overal waar ze woonden vroeg of laat vervolgd en wie geen Jood was noemde zich zeker niet zo. Israëli’s zijn mensen die zich Joden noemen en die in Israël wonen.

Wat Palestijnen zijn is veel lastiger. Ze hebben in Israël geprobeerd uit te zoeken waar al die mensen, die zich tegenwoordig Palestijnen noemen, vandaan kwamen en dat is ze niet echt gelukt. Wel staat vast dat in Palestina rond 1900 30.000 mensen woonden waarvan 80% moslim was. Dat zou je de echte Palestijnen kunnen noemen. De rest van de bevolking was toen christelijk of joods. Die 24.000 moslims van 1900 kunnen moeilijk de tien miljoen Palestijnen van tegenwoordig hebben opgeleverd. In het Midden Oosten bestaat dan ook de overtuiging dat het er – zonder al het geld dat we aan ze besteden – aanzienlijk minder zouden zijn.

Wij gaan er hier van uit dat Palestijnen die in Gaza opgesloten zitten niets liever willen dan hun vrijheid krijgen in Saoedi Arabië, maar dat is niet zo. De Saoedi’s zijn niet van plan de zorg voor de ‘vluchtelingen’ over te nemen. Als ze er al zouden worden toegelaten, zouden ze moeten werken voor de kost en dat vooruitzicht schrikt de Palestijnen af.

De niet-Arabische landen in andere delen van de wereld zien niets in Arabische immigratie. Na de ervaringen die we hier in Noordwest-Europa met moslims hebben opgedaan is ook wel duidelijk waarom. Te grote groepen moslims klitten hier aan elkaar, werken niet of nauwelijks en leven van criminaliteit.

Progressieve landen als de Scandinavische, waar de moslims ooit met open armen zijn ontvangen willen nu niets liever dan weer van ze afkomen. In grote steden zijn de moslimwijken no-go area’s geworden en de moslims nemen een groot deel van de criminaliteit voor hun rekening. Het is allemaal nog veel erger dan er in de openbaarheid komt. Overheden schamen zich over hun gebrek aan controle en proberen om de Unfug zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Ook Duitsland heeft veel moslims, maar dat zijn in meerderheid Turken. Die werken gemiddeld harder dan Arabieren en zijn ook minder crimineel. Maar ook in Duitsland is niemand blij met het hoge percentage moslim immigranten.

Arabieren en Afrikanen hebben hoge reproductiecijfers en het ziet er niet naar uit dat de immigratiestroom uit die contreien snel op zal drogen. Als we Europa bewoonbaar willen houden voor onze kleinkinderen zullen we instroom moeten stoppen en een flink deel van de immigranten weer Europa uit moeten krijgen.

Dat is geen prettig vooruitzicht, want de vreedzame cultuur, die hier sinds de Tweede Wereldoorlog heeft geheerst zal daar zeker een deuk bij oplopen. Maar het is kiezen tussen twee kwaden en een aandeel van de moslimbevolking van meer dan twee procent is zeker het grootse van de twee.


Dit artikel met gedachten over hoe de rust terug kan keren verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

8 reacties

 1. BegrensEuropa! schreef:

  Hatsjekidee, pittig artikel zo twee dagen na Dodenherdenking. De heer Kasdorp neemt geen blad voor de mond. Oorspronkelijk gepubliceerd in augustus 2018.Twee procent max. Meer is onverdraaglijk. Weten we dat ook weer. Het wachten is op een zekere handelingsbereidheid. Schijnt in Den Haag niet zo’n issue te zijn, ook al is dat niet erg geloofwaardig.

 2. Neef Jansen schreef:

  Bedacht moet worden dat de bron van het destructieve gedrag van vele Arabieren, Afrikanen en Turken de islam is en dat het de islam is die mensen er toe brengt te parasiteren op niet-islamitische cultuur en dat het de islam is die de criminaliteit van moslims richt op juist niet-moslims en niet-islamitische cultuur – hoewel de moslims onderling ook allerlei eeuwenoude vetes uitvechten en er in de islam zelf ook een constante oorlog gaande is jegens moslims die neiging hebben tot zelfstandig denken of die zelfs de islam verlaten hebben. De islam is een totalitair terreursysteem dat slechts bepaalde psychopaten macho’s alfamannetjes van dienst is wat betreft buit en slaven, en dat voor de rest van de mensheid constante terreur en achterlijkheid en onderdrukking is. Maar goed, de islam is de roze gespikkelde toeterende olifant in de kamer die ostentief niet wordt waargenomen en die geknuffeld en gefaciliteerd wordt om in pakweg een of twee eeuw de Westerse cultuur grondig naar de klote te helpen. Want dat is, zo schat ik maar in, cultuurrelativistisch verantwoord, dat is cultuurmarxistisch gewenst, dat is cultureel verrijkend, dat is moreel superieur, en nog zo wat. Frans Timmermans zegt er over dat de islam al 2000 jaar bij Europa hoort. Kun je het, met in gedachten Karel Martel, Jan Sobiesky en 7 eeuwen Reconquista, nog geschifter krijgen? 300.000 euro per maand vangt die man.

  Wat wil de islam?

  “Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123 “De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld.”

  Wat gaan we meemaken met de islam?

  Vormen moslims tussen 2 tot 5% van de bevolking, dan zijn er opdringerige bekerings-activiteiten, ook in gevangenis en straatbendes. 5% en meer: continu eisen wat betreft halal-eten, gescheiden onderwijs meisjes en jongens, kledingvoorschriften, was- en gebedsruimten, alcohol, honden, censuur. 10% van de bevolking: rellen, auto’s verbranden, bedreigingen, agressie, wetteloosheid. Meer dan 20%: ernstige rellen, bendevorming, aanvallen op mensen, kerken, synagoges. Vanaf 40%: slachtingen, rondtrekkende moordenaarsbendes. Vanaf 60%: ongeremde vervolging van ongelovigen, genocide, toepassing sharia en belastingheffing ongelovigen onder grote dwang. Dr. Peter Hammond, ‘Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat’.

  Wat zeggen experts over de islam?

  “…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

  “De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

  “Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

  “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

  “Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304.

  Wie brengt ons de islam?

  “…de verbijsterende onmenselijkheid van de Arabische handel in negerslaven. Hele geschiedenis- en studieboeken zijn herschreven om het accent te verleggen naar de kijk van de moslims en vaak van linkse bewegingen op het Westen. De aanval op het Westen is de enige band die er bestaat tussen mohammedaanse fanatici en marxistische dogmatici.” John Laffin, De dreiging van de islam. Over de ontwikkelingen in de islamitische wereld en de mogelijkheden en gevaren hiervan voor het westen, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht / Aartselaar, 1981, p. 146.

  “…omdat marxisten, cultuurmarxisten en islamisten elkaar kunnen vinden in de gedachte dat deze liberaal-democratische cultuur dient te worden vernietigd.” “Zo leert het postmodernisme dat democratie niet beter is dan welk ander systeem. Waarden zijn tenslotte relatief. En democratie is ook maar een waarde te midden van allerlei andere waarden. Cultuurrelativisme leert dat wij niet met onze waarden anderen mogen beoordelen.” Paul Cliteur, Jesper Jansen, Perry Pierik (red.), Cultuurmarxisme. Er waart een spook door het Westen, Aspekt, Soesterberg, 2018, p. 28-29.

 3. Grapas schreef:

  Wie vrede wil, bereidde zich voor op oorlog.
  Tijd om voor te bereiden.

 4. hans schreef:

  Sun Tzu Chinese generaal en strateeg vijfde eeuw v.C : Hij die de truk der misleiding niet doorziet ( islam) komt jammerlijk aan zijn eind.

 5. Cool Pete schreef:

  @Neef Jansen : zo is het. Helemaal juist en grondig weergegeven.

  En dank voor de uitgebreide uiteenzetting.

 6. Dick Orwell schreef:

  @Hans
  Welke misleiding? Hun bedoelingen zijn al 1400 jaar kristal helder beschreven in hun handleiding.
  Dat is nu juist het krankzinnige aan het geapologizeer van wat zich tegenwoordig links noemt. Want met links heeft het weinig meer te maken. Links is per definitie anti-religie.

 7. Cool Pete schreef:

  @Dick Orwell : misleiding is een aanbevolen handels-wijze in de islam : om “de leer” te bevorderen is alles geoorloofd, zelfs aanbevolen: van veinzen t/m misleiden, van beroven t/m verkrachten, van strijd / oorlog t/m massa-moord.

  “Links”, omdat het in gelijkheid van iedereen gelooft, promoot daarom de islam.
  Tot ze door de islam, zelf als eersteuitgeroeid worden.

 8. Ravian schreef:

  De oorzaak is duidelijk, en de oplossing ook, voor eenieder die nog over een normaal functionerend stel hersenen beschikt.
  Helaas is dat maar een kwart van de bevolking, de rest leeft in teletubbie land.