DE WERELD NU

Russiagate – wat waren de doelen?

Russiagate

Nu de eerste fase van Russiagate is voltooid en een grootschalig onderzoek door AG Barr naar de oorsprong van start is gegaan, moeten we ons eens afvragen wat eigenlijk de doelen waren van deze hele charade, en welke valkuilen de gevaarlijkste waren op weg naar een normale presidency?

De rollback is in gang gezet, en de angst bij de vermoedelijke verantwoordelijken is bijna tastbaar, zo liet ik gisteren zien. Op de keper beschouwd was het hele plan echter nogal amateuristisch, als je het beziet in het licht van een aan het licht brengen van ‘collusion’ met Rusland. Eerder heb ik daarover al gesteld dat het me van begin af aan als onwaarschijnlijk voorkwam, aangezien het narcisme van Trump het niet verdragen zou als hij wist dat hij zijn presidentschap aan Putin te danken zou hebben. De psychologie van een trots en onafhankelijk man is een gans andere kwestie dan die van iemand die ten koste van alles de geschiedenisboekjes prominent halen wil – maar niet goed weet wat ze er eigenlijk mee bereiken wil als ze uiteindelijk gekozen wordt.

Het is – met andere woorden – het type redenatie van veel huidige Democraten (het veld van presidentskandidaten aan Democratische zijde bedraagt thans 24 stuks, wat bespottelijk veel is), maar Trump is uit ander hout gesneden. Daarom geloof ik ook niet dat een werkelijk knap strateeg die die naam waard is zijn val zou zetten door te gokken op enige bewijsbaarheid van ‘collusion’ van Trump met Rusland. De inhoud van het Mueller-rapport verbaasde me daarom niet, en het kan eigenlijk ook niemand verbazen. Het is onlogisch, en ontstijgt niet het denkniveau waarop buitenlandse correspondenten (zowel de Nederlandse, die van veel andere landen alsook de journalisten van de Amerikaanse MSM)) zich bewegen. Nuttige idioten, die een atmosfeer kweken waarin alles mogelijk wordt geacht, en die tegelijkertijd uitnodigt om tegengas te gaan geven door obstructie van het ingezette proces. Dat is waar het Mueller-onderzoek in het spel komen kon.

Door de benoeming van Special Coumsel Mueller als onderzoeker werd de handelingsvrijheid van de Amerikaans president ernstig beperkt gedurende de looptijd van Muellers onderzoek. Ook als dat niet langer dan een jaar zou duren, zou dat de eerste termijn van Trump (en zijn 2e is nog lang niet zeker, al staan de kansen hoger dan 60% naar mijn mening) in veel opzichten reduceren tot het geflapper van een lame duck. Een Amerikaanse president is het meest effectief gedurende de eerste100 dagen van zijn ambtsperiode. wanneer hij de grote lijnen van zijn beleid uiteen zet en begint met de uitvoering daarvan. Hoewel Trump van de nood een deugd wist te maken, is die limitering van zijn effectiviteit wel degelijk merkbaar geweest.

Deze situatie stond garant voor grote frustratie bij president Trump. Niets zo erg als weten dat je onschuldig wordt vastgezet, terwijl je formeel de macht hebt de wereld te bewegen. Het nodigt uit tot actief bestrijden van de hinderpalen, en dat is waar de samenzwering in werkelijkheid op gokte. Dat de onervaren Trump de fout van Nixon[1] in 1973 in een overtreffende trap zou maken, door te proberen Mueller voortijdig te ontslaan en zich schuldig te maken aan obstruction of justice. Met de wijsheid van nu weten we dat het inderdaad maar een paar haartjes gescheeld heeft of Trump had deze fout inderdaad gemaakt. En dan had niets de president kunnen redden van zijn impeachment, tenzij hij eerder af zou treden om het voor te zijn. Want voor een president is obstruction of justice een ambtelijke halsmisdaad.

Dat in dat geval Mike Pence president zou worden verontrustte de samenzweerders minder dan wat Trump aan zou kunnen richten. De Deep State was er van overtuigd dat met Pence te werken viel; wat men vreesde was de eigenzinnigheid van Trump. Hoogstvermoedelijk terecht geredeneerd, Pence is geen Trump.

Het vinden van collusion was derhalve nooit het doel van Russiagate: het doel was Trump in een situatie te brengen waarin men met recht en reden kon zeggen dat hij het ambt misbruikte, en er uit ontzet moest worden.

Het zal overigens nog moeilijk worden dit te bewijzen. Helaas voor de samenzweerders is er nog genoeg dat hen op andere punten vast zal pinnen. Dergelijke samenzweringen beginnen nooit vanwege het verlies van macht over iets als de buitenlandse politiek – ook persoonlijke belangen en eigenbelang moeten een rol spelen eer je je waagt aan het soort verraad waardoor achter je naam in de geschiedenisboeken een groot zwart kruis komt te staan.


 1. Richard Nixon werd tot aftreden gedwongen omdat hij het onderzoek naar Watergate trachtte te torpederen, en die poging in de openbaarheid kwam. Met de eigenlijke inbraak had hij nooit enige bemoeienis.

Meer lezen? Op VoL leest u een ander relaas over Russiagate, The Memo, USA2016Midterms2018, Spygate, de Deep State en Trump, en vanuit andere bronnen dan de bevooroordeelde verhalen van NOS en RTL.


Voor mensen voor wie scepticisme tegenover het NOS/RTL-verhaal nieuw is, raden we het stuk onder de link aan, dat een en ander in het perspectief van het heden zet.

9 reacties

 1. Johan P schreef:

  Zoals altijd weer een mooie update, waarvoor dank.
  Hoewel ik toch een kanttekening wil maken bij de analyse. Het hele kamp was er van overtuigd dat Trump de verkiezingen zou verliezen. Alles was al ingezet op Hillary’s overwinning en als dat ook bewaarheid zou worden dan zou de hele vuile bende nooit boven water zijn gekomen.
  Ik vermoed dan ook dat de opmerking dat het ‘an insurance policy’ was correct is. Het was een plan B, waarvan men had gehoopt dat het een directe knock-out zou zijn die Trump zou dwingen af te treden direct na diens verkiezing als hij onverhoopt toch zou winnen.
  Met de steun van de media die onvoorwaardelijk op de hand van de Democraten zijn zou dit worden gepushed totdat er zo’n druk zou zijn dat Trump deze niet meer zou weerstaan. Dat het hele geval was gebaseerd op leugens was bekend, maar men weet heel goed dat veruit de meeste mensen niet verder kijken dan wat de media hen presenteert. Met het overgrote deel van de MSN op hun hand hadden ze verwacht dit door te kunnen drukken.

  Ik ben het er mee eens dat hun idee was dat zelfs als Trump door dergelijke leugens niet direct zou opstappen hij gezien zijn temperament dezelfde fout zou maken als Nixon deed, wat tot hetzelfde resultaat zou leiden. Daarbij hebben ze een enorme misrekening gemaakt. Trump heeft die stap inderdaad wel willen maken, maar als zakenman heeft hij ook de les geleerd dat men soms even moet wachten. Wat dat betreft heeft hij hier zeer correct gehandeld en een enorme overwinning geboekt. Ook omdat veel van de stemmers die op de democraten hebben gestemd zo langzamerhand een vermoeidheid optreedt. Er zijn reeds 4 onderzoeken geweest die allemaal hebben uitgewezen dat er niets was. Het starten van weer een nieuw onderzoek, met weer een circus is iets dat een flinke weerslag zal hebben. Als Trump het goed speelt en nu een tegenaanval begint, iets waarvan ik ik verwacht dat het niet lang zal uitblijven, dan blijft er geen spaan heel van de Democraten.
  Barr brengt meer en meer boven water en dat gaat de Democraten nog zuur opbreken. Alles wijst erop dat de enige ‘collusion’ van de zijde van de Democraten kwam. De enige echte ‘obstruction of justice’ werd door Hillary gepleegd door het opzettelijk wissen van opgevraagde emails en het vernietigen van de dragers daarvan (en diegenen die dat probeerden toe te dekken). En de enige ‘cover-up’ die plaatsvond ligt ook al in het democratische kamp waar men wist dat het Steele-dossier een onzin verhaal was voordat het opzettelijk werd gelekt en gebruikt.

  Wat dat betreft zitten de media ook in een lastig parket. Ze hebben nu 2 jaar lang dezelfde lijn gevolgd en kunnen niet meer terug zonder een enorm gezichtsverlies te lijden omdat ze dan toe moeten geven dat ze 2 jaar lang fout zaten. En niet alleen dat, maar dat ze dat ook wisten en dus opzettelijk het publiek hebben voorzien van valse informatie. Een erkenning als deze kan voor hen goed het einde betekenen en zal dus niet komen voordat er werkelijk geen andere mogelijkheid meer is om het eigen lijf te redden. Tot dat moment zijn ze nu eigenlijk gedwongen hun weg voort te zetten omdat stoppen hetzelfde is als toegeven.

 2. Ronald305 schreef:

  Een voortreffelijke uiteenzetting van de Russia gate, zo jammer, dat het werkelijke verhaal niet op de MSM te lezen is.

 3. Cool Pete schreef:

  Interessante update.
  Er wordt echter in het artikel een basis-fout gemaakt :
  de door DoJ, Rosenstein, aangestelde Mueller, deed een onderzoek, en niet een rechtsgang.
  Er kan dan ook geen sprake zijn zijn van ‘obstructie odf justice’ : er is geen rechtsgang;
  en er is überhaupt geen misdaad.
  Verder mag een President, elke aangestelde / benoemde functionaris ontslaan.

  Over het doel van de hele gang van zaken :
  – toedekken malversaties ‘democrat’ zijde : ‘Obama”, Hillary C., DNC, Biden, Lynch, enz.
  die misbruik maakten van FBI, DoJ, CIA, AG, NSA, enz.
  – onmogelijk maken president-schap van een onafhankelijk denkende Republikein;
  dat gaat in, tegen de links-globalistische agenda ; en die wil de macht over de wereld.

 4. Hannibal schreef:

  @Cool Pete
  Formeel heb je misschien een punt maar in de geschetste context wordt dat anders gezien. Als je je in Watergate en de toen ontstane dynamiek verdiept, zie je heel duidelijk dat met Russiagate werd aangestuurd op een situatie die Trump zou verleiden tot een zelfde fout als Richard Nixon fataal werd. Voor staatshoofden gelden vreemd genoeg andere rechtsregels dan voor de gemiddelde burger. Die andere rechtsregels werken twee kanten op: een staatshoofd mag onder bepaalde omstandigheden meer, maar soms ook minder. Het is een subtiele kwestie, en juist waarvan men hoopte dat Trump er in zijn onervarenheid doorheen zou pogen te walsen. De heisa die de Democraten op dit moment in het Huis van Afgevaardigden maken is niet voor niets veel meer gericht op het vinden van obstructie dan op collusion – dat die er niet was gelooft eigenlijk iedereen wel. Ze zijn wel gek, maar niet helemaal.

  Zie ook de poging van Pelosi dit weekend om twijfel te zaaien over de mentale evenwichtigheid van Trump. Die is uit hetzelfde boekje.

 5. Cool Pete schreef:

  @Hannibal : gevaarlijk en schadelijke verzinsels, malversaties en valse beschuldigingen,
  zoals de ‘democrats’ die in de parktijk brengen, zijn zo gevaarlijk, dat deze niet strak genoeg
  geanalyseerd en weerlegd kunnen worden.

 6. Mike V. schreef:

  Hartelijk dank Hannibal. Ik lees graag dit soort updates et cetera en hoop er nog veel te lezen!
  Over het artikel:
  Er is een miltair principe :
  Vinden, binden, slaan en uitbuiten.
  Al is het niet gelukt hem af te zetten, het heeft Trump wel beziggehouden en dus is hij minder effectief geweest.
  Het kan een hoofd- en/of nevendoel zijn geweest, het binden van de vijand in casu D.J. Trump.

 7. Mike V. schreef:

  A propos, kijk eens wat een mooie voorkanten van tijdschriften van de onafhankelijke journalistiek. NOT!

  https://medium.com/s/story/a-visual-history-of-trump-magazine-covers-updated-for-2018-7255d632598c

 8. El Cid schreef:

  @Hannibal
  Dat de Democraten hoopten op impeachable acts van Trump in de vorm van bijvoorbeeld obstruction of justice is waarschijnlijk onderdeel van de coup maar waarschijnlijk niet meer dan een plezierige bijkomstigheid.

  De meeste hier kunnen zich nog wel herinneren dat Obama de IRS (Amerikaanse fiscus) opdracht gaf om politieke tegenstanders lastig te vallen. De teaparty en andere conservatieve groepen zijn daar het slachtoffer van geworden. Maar daar blijft het niet bij. Ergens rond 2012 heeft Obama- en in zijn kielzog de Democraten een heel netwerk opgestart binnen de CIA, de FBI de NSA en noem al die diensten maar op- met als doel om de Republikeinse partij af te luisteren. Laat dat even goed tot je doordringen. Daarbij verbleekt Watergate. Watergate is kinderspel. De Democraten hebben overheidsdiensten misbruikt- en ze doen dat nog steeds- om hun politieke tegenstanders uit te schakelen. En om politieke tegenstanders permanent af te luisteren en te chanteren.

  Het doel van de coupplegers ( iets anders kan ik het niet noemen) was om de misdrijven van Obama en zijn trawanten te verhullen door de wereld af te leiden met die Russian Collusion onzin. Het vervelende voor de coupplegers is dat Barr en Trump weten dat er geen collusion is maar wel misdrijven in vereniging gepleegd door Obama, Clinton en de rest van de Democratische bende . Trump en de zijnen spelen het nu goed. Voor november 2020 liggen alle kaarten op tafel. Waarschijnlijk eindigen een aantal prominente Democraten achter de tralies. Daarom de paniek die je onder andere bij Pelosi ziet. Die vrouw is gestoord. Haar schoonzoon ook maar dat is meer iets voor een psycholoog.

  https://theconservativetreehouse.com/2019/05/24/evidence-of-obama-administration-political-surveillance-beginning-mid-2012/

 9. carthago schreef:

  Prachtige update,thnx hannibal.
  Indien Trump met Barr een coup kunnen aantonen wordt landverraad hopelijk de aanklacht .Ik meen dat daar zelfs de doodstraf op staat in de VS.