DE WERELD NU

Republiek Amsterdam *) – gekker kunnen we het niet maken, wel pikanter

Twee weken geleden stuurde ik een Open Brief aan de gemeenteraad van Amsterdam. Gisteren (15 januari) stond hij bij de ingekomen stukken. De griffie lijkt de Gemeenteraad te willen beschermen tegen de inhoud van mijn brief.

Nogal pikant daaraan is dat mijn brief – mijn ‘raadsadres’ in ambtelijke taal – de vrijheid van meningsuiting als onderwerp heeft. In haar wijsheid – of is dat conform het eigen gemééntelijk beleid op het gebied van VvMU? – heeft de hoofdstedelijke griffie besloten dat uit mijn raadsadres alle namen moesten worden geschrapt [1].

Mijn naam als afzender heeft men geschrapt. Wil men mij beschermen? In mijn brief daag ik nota bene de Raad uit om aangifte te doen tegen mij! Wil de griffie voorkomen dat extremistische leden van de eigen gemeenteraad op tilt zouden slaan bij het lezen van mijn naam en daardoor niet meer kalm kennis zouden nemen van de inhoud van mijn raadsadres? Of is men bang dat een raadslid inderdaad aangifte gaat doen tegen mij, en wil men dat raadslid beschermen tegen zo’n misstap?

Maar niet alleen míjn naam heeft men geschrapt. Ook de naam van een PvdA-gemeenteraadslid uit Culemborg – meneer Madkouri die in sommige kringen doorgaat voor ‘deradicaliserings-expert’ – is gewit: hij was een van de hoofdrolspelers bij een debat in debatcentrum De Balie, dat in de Amsterdamse gemeenteraad aanleiding had gegeven tot ophef nadat ene Jan Jaap de Ruiter hysterische beweringen had gedaan over waarover gedebatteerd zou zijn.

Ook de naam van de voorman van de Nederlandse afdeling van de wereldwijde organisatie Hizb ut-Tahrir heeft men weggehaald. In de nota over het Amsterdamse beleid met betrekking tot vrijheid van meningsuiting, geproduceerd onder verantwoordelijkheid van burgemeester van der Laan, wordt die naam veelvuldig gebruikt (Okay Pala). Die nota draagt de merkwaardige, verhullende titel ‘Argan-brief’.

Wat ook speciaal opvalt aan dat schrappen is dat het onzorgvuldig is uitgevoerd. Zie de afbeelding: in regel 9 is de naam van Okay Pala gewit, maar 4 regels daaronder staat nog wel ‘Pala’!

De naam – niet de functie – van D66-locoburgemeester Karin Hildur (Kajsa) Ollongren wel volledig geschrapt, maar de naam van SP-raadslid Kwint dan weer niet. En niet te vergeten: de naam van de burgemeester is nergens onleesbaar gemaakt…

Dilemma?
Dit bizarre en bovendien onzorgvuldige schrap-gedrag is zo over de top, dat bij mij het idee opkomt dat hier geen doorgedraaide, maar juist een moedige en verstandige medewerk(st)er van de Amsterdamse griffie aan het werk is geweest. Iemand die zo ongeveer mijn oordeel over de Amsterdamse gemeenteraad [2] déélt en er via deze actie aan wil bijdragen dat men in de Amsterdamse gemeentepolitiek zelf gaat doorkrijgen waar ze mee bezig zijn.

Breng ik die man of vrouw niet in de problemen door dit zo te benoemen, door als het ware dan weer de schijnwerper te zetten op zijn/haar actie? Dat gevaar bestaat inderdaad, maar schat ik niet zo groot. Redenerend langs deze lijn zou je bij wijze van spreken de Rotterdammers kunnen kwalijk nemen dat ze in 2002 Pim Fortuyn aan een zo kolossale verkiezingsoverwinning hielpen: als die overwinning minder groot was geweest had Volkert van der Graaf hem misschien wel niet vermoord.

En het kan ook anders uitwerken. Het feit dat Obama generaal James Mattis op zo’n extra onbeschofte manier afdankte, zal er ook aan bijgedragen hebben dat hij nu minister van defensie is van de VS.

*) Het ‘Republiek Amsterdam’ in de titel verwijst naar een uitspraak van een D66-wethouder die serieus voorstelde om, indien Wilders premier zou worden, de republiek Amsterdam uit te roepen.


Noten

 1. Het complete resultaat van dat censureren van mijn raadsadres is hier te lezen .
 2. Ik formuleerde dat oordeel anderhalve week geleden zo:
  Was ik minister van justitie dan zou ik naar aanleiding van de VvMU-nota van Van der Laan, ondanks die verraderlijke titel ervan (‘Argan-brief’), in overleg treden met mijn collega van Binnenlandse Zaken om zo snel mogelijk die burgemeester op non-actief te krijgen. Omdat de gemeenteraad er blijk van heeft gegeven niet te begrijpen waar deze man mee bezig is, zou ik ook laten uitzoeken hoe dat ook al weer juridisch zit met het van overheidswege aanwijzen van iemand om toezicht te houden op het functioneren van die raad.

1 reactie

 1. Cool Pete schreef:

  “Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen”.
  Amsterdam gaat nog veel bittere tranen huilen,
  Amsterdam gaat een gruwelijk lot tegemoet.