DE WERELD NU

Regulier taalgebruik – fascisme versus totalitair

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast, Vrouwen en kinderen

Het woord fascisme is de afgelopen tien jaar qua betekenis zodanig uitgelubberd dat het geen inhoud meer heeft. Waarom niet ‘totalitair’ gebruikt?

Dat fascisme weinig meer betekent is onomstreden. Hoewel sommige mensen het nog (foutief) gebruiken voor min of meer gewelddadig gedrag, is van een binding met het oorspronkelijke fascisme geen sprake. De meeste mensen zullen desgevraagd opmerken dat het iets met nazi-Duitsland te maken moet hebben. En Hitler, vast en zeker toch? Maar ook mensen die beter zouden moeten weten maken zich er Totalitairschuldig aan. (rechtsonder).

Nu kan ik me voorstellen dat je een creep als Rutger Bregman graag zo pijnlijk mogelijk wilt raken als je last hebt van zijn gezapige zelfingenomenheid. Zodat je hem derhalve met zijn eigen soort woorden om de oren slaan wilt. Maar om daar nu een vastgeroest stopwoord uit het linkse vocabulaire voor te lenen? Wat Arno bedoelt is duidelijk genoeg, maar toch echt het verkeerde woord. Ook hier is de juiste keuze ‘totalitair’. Niet alleen omdat de politieke achtergrond van Bregmans eigen keuze met totalitair het best omschreven wordt, maar meer nog omdat de manier waarop hij hier probeert Wellens in een hoek te drukken door de instemming van zijn Twittermaatjes als zelfbevestiging te vragen, is gefundeerd op een vorm van massa-onderdrukking. Niets is meer totalitair dan dat.

De instemming middels de kuddegeest is de rechtvaardiging voor veel totalitair gedrag. Namens het Volk, namens de Arbeiders of namens God en de Heilige Moederkerk; het zijn allemaal vergelijkbare vormen van collectivisme in werking.

Maar die brede inzetbaarheid van totalitair is ook wat politiek links er van weerhoudt het te gebruiken – het roept te nadrukkelijk in herinnering dat fascisme, communisme, nazisme en een reeks andere vage -ismen van linkse signatuur allemaal loten van dezelfde sta zijn. Dat de linksmens zich dit beter realiseert dan de moderne burger die tot zijn schrik tot extreemrechts element werd gebombardeerd en daarom het woord totalitair niet gebruiken zal, is niet vreemd.

Maar terugslaan naar de fascisme-roepers met hetzelfde woord dat hen zo lief is, is contraproductief. Het helpt hen de ware achtergrond van hun verderfelijke overtuiging te verbergen. Het juiste woord is totalitair. Gebruik het. Laat het linkse tuig weten dat je hen doorhebt. Gebruik totalitair.

 

9 reacties

 1. Erik schreef:

  Eensch!

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Rutger Bregmans denkt inmiddels zoveel bekendheid te genieten dat hij het uitventen van zijn eigen gelijk met verdachtmaking van elk kritisch tegengeluid gepaard zou mogen laten gaan. Dat is totalitair in de zin dat het dezelfde reflex is als we zien bij totalitaire regimes. Het medium twitter lijkt daar toe uit te nodigen. Twitter staat symbool voor het verlies aan nuance. Daar zouden gebruikers van het medium, zeker als het journalisten zijn, een beetje rekening moeten houden. Maar boekjes als die van Bregmans verliezen evenzeer de nuance uit het oog. Hij noemt zich opiniemaker, maar is eerder opinievolger. Hij is ook historicus, dus hij zal wel snappen dat hij snel door de maalstroom van de geschiedenis zal worden verzwolgen. Tenzij hij de nuance omhelst.

 3. Cool Pete schreef:

  Ook ik ben het met het artikel eens.

  “Fascisme” is al lang een mode-woord geworden, voor iets / alles dat “slecht”gevonden wordt.
  Dat het Italiaanse fascisme, net als het Duitse nationaal-socialisme :
  socialistisch, corporatistisch, totalitair was – weten velen niet.

  Het belangrijkste onderscheid, tussen een linkse en een rechtse diktatuur, is
  dat een ‘rechtse’ niet totalitair is en te verdrijven is;
  maar een linkse diktatuur is totalitair, niet te verdrijven, en gaat met onnoemelijke ellende aan zichzelf ten onder.

  Socialisme / communisme en mohammedanisme zijn de twee totalitaire systemen.
  De eerste : brengt de hel op aarde; de tweede : de hel onder de aarde.

 4. Ezel schreef:

  Een ordinaire pamflettenverkoper die zogenaamde opiniemaker…op de hoek van de straat staat een breg, het is geen man, het is geen vrouw, het kiest voor de totalitaire weg…

 5. Cool Pete schreef:

  Aanvulling :
  Bij rechts, staat het individu centraal.
  Bij links staat “het kollektief” : de groep, het geheel, de overheid, centraal;
  aangestuurd door de partij / het polit-buro.

  Totalitarisme is – per definitie – ‘links’.

 6. Henk Albarda schreef:

  Klinkt als verstandige raad van Hannibal. Ik weet ook niet of rat bregman al in groepsverband OF heeft gestimuleerd bv een FvD’er te molesteren, OF zelf met een groep een FvD’er heeft gemolesteerd uitsluitend omdat het een FvD’er is. In mijn optiek is iemand een fascist als geweld tegen een persoon on diens anders-denkend een optie is. Wie actief is in Antifa, is fascist, want stumuleert geweld tegen FvD’ers, PVV’ers, rechts denkenden.
  Overigens zag ik vandaag een tweet voorbijkomen dat NRC heeft geconstateerd dat de door bregman geconsulteerde wetenschappers stellen dat bregman onzin uitkraamt. Of dat ook in het NRC komt als artikel???

 7. Bennie schreef:

  Mevrouw Falsema uit Amsterdam is een goed voorbeeld van de nieuwe totalitaire mens.
  Onverdraagzaam, niet heldhaftig of vastberaden en onbarmhartig voor de Amsterdamse burgers.

 8. D. G. Neree schreef:

  In de sociaal democratie wordt het totalitaire karakter van de machthebbers versluierd weergegeven in zinnen als:
  “Dat moeten we niet willen met zijn allen”
  “Zo gaan we niet met elkaar om”.
  Trefwoorden zijn “we”, “ons” en “onze”, in de regel samen in een zin met woorden als “moeten” en al of niet expliciete variaties ervan.

 9. D. G. Neree schreef:

  Collectivisme is inderdaad per definitie totalitair aangezien het individu zich dient te schikken naar “het collectief”. En dat collectief kan van alles zijn.