DE WERELD NU

Rechtsstaat – Wilders over de moslims

rechtsstaat

De manier waarop er met uitgangspunten van de rechtsstaat wordt gemarchandeerd stond Toon Kasdorp niet aan.

Op 3/8/10 stonden er uitsluitend ingezonden stukken en redactionele artikelen in de Volkskrant die de draai betreurden die de formatie toen had genomen. Sommigen vinden dat de linkse partijen zich bij de neus hebben laten nemen maar iedereen vond het een schande dat Wilders een deel van erkenning kreeg voor zijn gedoogsteun die geaccepteerd leek te gaan worden. Die zwakke vorm van erkenning vond de Volkskrant slecht en dat is een vorm van politieke correctheid waar je toch van schrikt.

Men vindt het daar met name slecht omdat Wilders de islam een gevaarlijke levensbeschouwing vindt en hij daarom mensen die dat geloof aanhangen met wantrouwen tegemoet treedt. Men acht zo‘n standpunt in strijd met de mensenrechten en met de rechtsstaat en meer in het bijzonder met de vrijheid van godsdienst en het discriminatieverbod. Eigenlijk vinden ze bij de Volkskrant partijen die gedoogsteun van Wilders accepteren zelf al met één been buiten de rechtsstaat staan. Onzin natuurlijk, maar men vindt het daar.

Al die journalisten en brievenschrijvers weten intussen dat Wilders met dat standpunt een meerderheid van autochtone Nederlanders vertegenwoordigt plus een niet onbelangrijk gedeelte van de niet-moslim allochtonen. Dat een meerderheid een standpunt nog niet direct legitimeert weten we intussen heus wel. Hamas is in Gaza met een meerderheid van stemmen gekozen, maar de beweging blijft op de terreurlijst van de VN staan. Ook de goedkeuring van standpunten door een ex-premier van Nederland of door de weduwe van de president van de Europese Centrale Bank kan daar niets aan veranderen.

Iedereen die geschiedenisles heeft gehad weet dat Hitler in Duitsland met een democratische procedure aan de macht is gekomen en de meesten van ons hebben de overtuiging: dat niet nog een keer. Maar is de partij van Wilders wel ondemocratisch en staan haar standpunten op gespannen voet met de rechtsstaat, zoals Verhagen van het CDA ooit heeft beweerd toen hij nog niet samen met de PVV wilde gedogen?

Eerst die rechtsstaat, een begrip waar veel misverstand over bestaat. De kern daarvan is dat in een land dat zo’n rechtsstaat bezit conflicten niet met geweld worden uitgevochten, maar dat iedereen zich onderwerpt aan het oordeel van de rechter. Rechtsstaat betekent niet dat men het altijd met de rechter of met inhoud van alle wetten eens hoeft te zijn, ook niet met iedere grondwetsbepaling, zolang men maar niet naar de wapens grijpt om een verbod van de wet te kunnen negeren.

Het is duidelijk dat Wilders zich in dat opzicht even keurig gedraagt als een lid van welke andere politieke partij dan ook. Dat de PVV in strijd zou komen met de rechtsstaat is dus onzin. Vrijheid van godsdienst wil zeggen dat mensen hun godsdienst mogen belijden zolang ze geen dingen doen die bij de wet verboden zijn. Vrijheid van godsdienst betekent niet dat anderen je godsdienst horen te respecteren of het met de inhoud ervan eens hoeven te zijn.

De PVV is tegen de islam en andere mensen zijn tegen de godsdienst van de Azteken, die dagelijkse mensenoffers vereiste. Ertegen zijn is geoorloofd zolang men de Azteken maar niet bedreigt of met geweld van hun geloof afhoudt en dat laatste uiteraard zolang zij zich zelf maar aan de regels van het Nederlandse recht houden.

Wilders kan in Nederland geen stap kan doen zonder omringd te worden door een lijfwacht. Dat komt volgens de terreurbestrijding omdat er moslims zijn die hem vanwege zijn ideeën van het leven willen beroven. Die moslims plaatsen zich dus buiten de rechtsstaat. Het staat daarnaast vast dat er imams zijn, misschien ook wel hier in Nederland, die geweld en bedreiging met geweld tegen Wilders goedkeuren.

Zij doen dat uit naam van hun godsdienst en ondersteunen publiekelijk het criminele voornemen van hun geloofsgenoten. De vraag waar Wilders en alle schrijvers in de Volkskrant die hem veroordelen nu mee zitten is in hoeverre de islam als godsdienst of beweging verantwoordelijk kan worden gehouden voor het geweld en bedreiging met geweld uit haar naam.

Er zijn mensen die menen dat de rooms-katholieke kerk aansprakelijk kan worden gehouden voor de misdaden van de IRA omdat de Ierse bisschoppen in Ierland en de VS of de paus van Rome onvoldoende tegen deze organisatie en haar leden zijn opgetreden. Men had leden en steunverleners van de IRA kunnen excommuniceren of vaker en openlijker haar aanslagen kunnen veroordelen, maar goedgekeurd of uitgelokt heeft de kerk van Rome de IRA aanslagen nooit.

Rome staat nog een heel eind af van de imams uit Iran en uit andere moslimlanden die niet alleen het geweld in hun geledingen niet bestrijden, maar die zelf oproepen tot geweld. Niet alleen geweld tegen Wilders maar tegen alle Europeanen die opvattingen hebben over de profeet Mohammed of de Koran die hun onwelgevallig zijn. Dat een bejaarde Deense tekenaar van spotprenten van Mohammed in zijn eigen huis bedreigd kon worden door een Somalische aanhanger van de profeet is de reden waarom Wilders de extreme vormen van de islam uit Europa wil verbannen en hij heeft groot gelijk.

De voormalige Rotterdamse hoogleraar Tariq Ramadan, die intussen op verdenking van verkrachting vast zit, heeft regelmatig laten weten tegen geweld te zijn, maar nooit zonder er aan toe te voegen dat hij ook de uitspraken van Wilders tegenover de Koran wilde veroordelen en de Deense spotprenten.

Een ongekwalificeerde veroordeling van geweld en bedreiging met geweld hoort men eigenlijk nooit uit moslimkringen en dat betekent dat Wilders best beweren mag dat het moslimgeloof of de beweging die met dat geloof geassocieerd kan worden op gespannen voet leeft met de rechtsstaat.

Wilders is momenteel de enige politicus in Nederland die dat zonder omwegen vaststelt en er consequenties uit wil trekken. Het kan zijn dat dit komt omdat hij er meer dan alle andere politici belang bij heeft omdat hij de enige is die nog steeds niet zonder permanente bewaking kan en de enige die strafrechtelijk vervolgd wordt omdat hij zich in negatieve zin over zijn bedreigers en hun sympathisanten heeft uitgelaten. Dat neemt niet weg dat alle andere politici zich zouden horen te schamen dat hun collega in zijn eigen land niet veilig is.

Natuurlijk, ik weet ook wel dat Wilders zich bij gelegenheid in meer parlementaire termen zou kunnen uiten, maar betekent het weinig serieuze voorstel voor die kopvoddentax nu dat Wilders haat zaait of oproept tot aantasting van de rechtstaat? Dat wordt wel erg overdreven.

Het Hof Amsterdam sprak in de eerste zaak Wilders van ‘eenzijdige, sterk generaliserende formuleringen met een radicale strekking, niet aflatende herhaling en een toenemende felheid’ en het zei verder: ‘de meeste uitlatingen zijn tevens beledigend, nu zij de moslimgelovigen wezenlijk in hun religieuze waardigheid aantasten’. Het Hof meende ‘dat Wilders door de symbolen van het moslimgeloof’(de Koran) ‘aan te tasten wel degelijk de moslimgelovigen zelf heeft beledigd’.

Wie zich de zaak van Gerard van het Reve herinnert, met dat ezeltje en met zijn eigenaardige verering van de moeder Gods die ooit ook door een Amsterdamse rechter is behandeld, kan in de zaak Wilders een aanmerkelijk harder standpunt constateren bij dezelfde rechter. Toch leek de affaire Wilders objectief heel wat minder om het lijf te hebben dan de zaak Van het Reve. Kopvoddentax versus anale gemeenschap met de godheid in de vorm van een ezel, dat is toch wel een behoorlijk verschil qua aantasting van symbolen.


Dit artikel over de rechtsstaat verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp.

Meer van Toon Kasdorp vindt u hier.