DE WERELD NU

Precedent

Ouders moeten een ‘zondig’ kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in Katwijk.

Niet wat je noemt politiek-correct, wat deze dominee vindt. Dat hij zich beroept op 17e-eeuwse teksten, die naar hij vindt niet bepaald uit de tijd zijn, roept in de eerste plaats vragen op over zijn eigen plaatsbepaling in het ruimte-tijd-continuüm. Het blijft voor hem niet bij een tik. Een ouder kind moet “zwaarder lichamelijk worden bestraft als het zondigt“.

Nu staat voor mij buiten kijf, dat de moderne wetgeving op dit punt volstrekt bezopen is, opgesteld door mensen die blijkbaar dachten dat je van overdadig nuttigen van Oude Klare de zaak daadwerkelijk helderder gaat zien. Door de bodem van een glas bezien ziet de wereld er inderdaad heel anders uit, maar dat maakt dat beeld nog niet tot een realiteit.

De oproep van deze dominee is het andere uiterste. Dat je het denkt is niet verboden, dat je het schrijft aan ouders om hen te feliciteren met de geboorte van hun vijfde kind is iets heel anders. Ook, als je dat doet in de Nieuwsbrief van je eigen Hersteld Hervormde kerk.

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onacceptabel, schadelijk en strafbaar. Dat maakt me benieuwd naar de volgende stap, omdat die niet zonder verdere gevolgen is.

Het hangt zoals met veel van dit soort zaken samen met de vrijheid van godsdienst, en wat je al dan niet mag zeggen vanuit die vrijheid je geloof te belijden naar eigen inzichten. Een beroep op 17e-eeuwse teksten is dan wellicht bepaald geen teken van verlicht denken, er bestaan mensen die heel wat hardere maatregelen bepleiten, en dat op grond van ten minste duizend jaar oudere teksten.

Wat gaat een rechtbank hier mee doen, mocht het zover komen? Als het goed is, beseft zo’n rechtbank dat een Salomonsoordeel hier onvermijdelijk is: je mag het wel bepleiten, maar je mag het niet uitvoeren. Mogelijk is het dienstig onder toekomstige teksten van deze aard verplicht een regel op te nemen met dezelfde strekking als met financiële speculaties – In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor andere gelovigen voeg ik hierbij dan alvast de Arabische vertaling van deze vermaning. Gelijke monniken, gelijke kappen, nietwaar?

في الأداء السابق ليس ضمانا Hetre على النتائج المستقبلية.


Eerder verschenen op Artikel7.nu