DE WERELD NU

Politiek platvloers – debat over steun aan Syrische rebellen

hoe een parlement de democratie af schaft

Er komt een debat over de Nederlandse steun aan Syrische rebellen. Na Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen.

Gaap. Gáâap. Onze premier heeft  aangekondigd dat hij eerst intern tot de bodem wil uitzoeken wat heeft plaatsgevonden. De regeringspartijen hebben voor de zekerheid zelf dit debat aangevraagd, en de hele oppositie is het er mee eens. Wat dat meer in houdt dan dat onvermijdelijk is dat hierover gesproken moet worden? Niets. Bovendien, wat mij betreft  is het heel eenvoudig:

Het kabinet heeft steeds gezegd dat de hulp naar gematigde groepen ging, maar uit de verslagen van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat veel van de ontvangende rebellen mensenrechtenschendingen op hun geweten hebben.

Gezien de lappendeken van opstandigheid ter plekke, en de manier waarop de lokale groepen elkaar in diverse bondgenootschappen voortdurend bijstonden en naar de keel vlogen kon dat op geen enkele wijze worden gegarandeerd. Besefte het kabinet dat niet? Ik vrees met grote vreze dat dat de kwestie nooit was.

Nog sterker dan indertijd in Afghanistan bemoeide dit kabinet zich met iets waarvan het geen begin van verstand had. Waarvan hulp aan wie van de strijdende partijen dan ook uiterst dubieus was voor het Nederlandse belang. De enige reden zich hierin te begeven moet een verzoek van onze belangrijkste bondgenoot zijn geweest. In haar drang en bereidwilligheid de USA – die daar al evenmin iets te maken had welbeschouwd – onder haar heilig verklaarde president ter wille te zijn, heeft het kabinet alle voorgaande ervaringen met buitenlandse avonturen dan ook prompt vergeten.

Na het echec in Afghanistan en de er op volgende parlementaire enquête (PE-Davids) werd er een Adviseur Volkenrecht aangesteld bij BuZa, die bij de beleidsvorming voor dit steunproces dan ook totaal is genegeerd. Daarmee toonde het kabinet in retrospectief ongewild maar onweerlegbaar dat die aanstelling geschiedde als gevolg van het verleden, maar niet met het oog op de toekomst. De senioriteit die voor een dergelijke adviseurspost vereist zou zijn, maakte al op voorhand onwaarschijnlijk.  Onwaarschijnlijk, omdat deze bij de voorbereiding van deze ‘hulpoperatie’ niet betrokken zou worden, aangezien dit soort kwesties normaal gesproken niet al te vaak voorkomt en voor de Adviseur Volkenrecht daarom een relatief subalterne positie zal zijn gecreëerd. Je hoeft het niet van nabij te hebben zien gebeuren om je dit te kunnen voorstellen.

Intussen wordt het debat hierover een paar weken opgeschoven. Prinsjesdag is volgende week, de Algemene Beschouwingen volgen op 19 en (vrijdag) 21 september. Dan zitten we dus al zo twee weken verder. Veel resultaten hoeven we er verder ook niet van te verwachten, al werd bij Nieuwsuur tijdens de reportage maandag gezegd dat er nog meer belangwekkends zou komen. Indien dat blijkt te kloppen wordt het mogelijk nog interessant. Zo niet, dan wordt het een bekend verhaal over goede bedoelingen en onbetrouwbare begunstigden. Dat ook daarvan al bij voorbaat vaststond dat Nederland daarmee te maken zou krijgen valt voor de Kamer niet te bewijzen, en daarmee is dan weer de angel uit de parlementaire discussie.

Misschien krijgt die Adviseur Volkenrecht bij Buza nu een meer serieuzere positie? Ik zou er niet op rekenen.

 

 

8 reacties

 1. Dick H. Ahles schreef:

  Je hebt geen adviseur volkenrecht nodig als Nederland wat betreft alle militaire steun zich strikt beperkt tot haar eigen leger en gericht op de beveiliging van ons grondgebied en dus onze grenzen.
  Laat de VN en de NATO maar hun rituele globale dansen doen, applaudisseer en ga dan gauw weer naar de uitgang.

 2. Juanito schreef:

  Die suffertjes club in Den Haag, wat zich regering en parlement noemt, heeft indertijd natuurlijk rechtsstreekse opdrachten gekregen van Oboema en consorten om die zg. gematigde rebellen financieel te ondersteunen. Een motie van Voordewind of logische en verstandige woorden van deskundigen doen er dan echt niet toe. Nederland als klein knechtje van Oboema en zijn democratische vrienden met hun dwangmatige ideologie is dan het enige wat telt. Koenders die zijn artistieke haarlokje nog even kamt en zich gewillig, op democratisch-amerikaanse wijze, laat nemen voor leuke baantjes in de toekomst bij de VN. Schaamteloze volksverlakkers zijn het, daar in Den Haag. De kiezers die hierop (blijven) stemmen, moeten het verstand in hun reet hebben.

 3. Prikker schreef:

  “bemoeide dit kabinet zich met iets waarvan het geen begin van verstand had”
  Als je ze maar genoeg betaalt gaan ze vanzelf denken dat ze alles weten. Je moet ze alleen niet zoveel betalen dat ze denken dat ze God zelf zijn. Dat ze in Brussel nog meer verdienen is goed te merken.

 4. Carthago schreef:

  Ik ben vooral benieuwd of het stemvee zich gaat realiseren dat ze op huurmoordenaars in opdracht van de Mc Cain,oboema en soros bende gestemd hebben .Meer meer meer betonblokken voor de tuinasters zal de keuze wel worden vrees ik.

 5. Thea schreef:

  Sleutelwoorden in deze zaak zijn : Opdracht Amerika. Want Assad mag niet de controle hebben over de gaspijplijn Qatar / Europa. Amerika wil voorkomen dat Europa Russisch gas afneemt. Missie mislukt. Nu nog dat achterlijke NL van het gas los afschieten.

 6. Niets is wat het lijkt schreef:

  Je ontkomt niet aan de indruk dat men in het NL’se beleid vooral gericht is op het buitenland en buitenlanders. Zie het gedogen en uiteindelijk opnemen van illegalen, hen met voorrang van huisvesting voorzien, het op de koop toe nemen van verslechtering van het onderwijs, het op de koop toe nemen van snel toenemende misdaad, het op de koop toe nemen van overbelasting hierdoor bij politie en justitie, om maar te zwijgen van medische wereld, het op de koop toe nemen van misbruik van belastinggeld d.m.v. donaties aan bv. palestijnen en dubieuze groepen in verre buitenlanden.

  Allemaal belangrijker dan nu eindelijk eens een keer écht werk te maken van binnenlandse problemen.

  Mij komt de gal hoog, als ik hoor hoe druk men zich maakt over of er wel voldoende scholing, medische zorg enz. is in het thuisland, als er al uitgezet gaat worden.
  Dat er in NL legio kinderen zijn waar geen plaats op een school voor is, waar geen adequate hulp voor is, dat er steeds meer mensen een beroep op een voedselbank moeten doen, doet er blijkbaar niet toe.
  Er moet gezonder gegeten worden, maar de btw moet omhoog anders is er geen geld om over buitenlandse balken te smijten.
  Men wil kloven overbruggen (kan het niet meer horen zo zoetjesaan), maar de zorgpremie gaat omhoog, de energierekening gaat omhoog, de lonen stijgen nauwelijks en over pensioenen zwijgen we maar helemaal.
  Schandalig!!

 7. Menno Schellinger schreef:

  Menno

  Het debat dat komen gaat, gat als volgt:

  Het protocol wordt gevolgd:
  1. “geschokt” reageren
  2. kamervragen stellen
  3. debat
  4. argument “met de kennis van nu”
  5. moties verwerpen door coalitie
  6. klaar voor volgende misstap.

  Oh, ik vergeet het voortschrijdende inzicht van onze regering en parlement.
  Ik denk niet dat er sprake is van enig voortschrijdend inzicht bij dit gezelschap. Het gaat alleen om een bruikbare debat-term “met de kennis van nu” om er weer mee weg te komen. En dat bij elke vraag en interruptie drie keer herhalen tot de voorzitter/kookwekker afgaat.

 8. Jaantje schreef:

  Menno : ‘met de kennis van nu” is het zelfde als we hebben het niet geweten.( in het digitale tijdperk!.)
  Wat mijn inziens betekend dat men niet capabel is.
  Doorgaans stapt/stappen de incapabele op of worden uit de ambt gezet.
  Wat mij betreft allemaal verantwoording afleggen en opstappen ze zijn schadelijk voor ons volk (en andere volken).