DE WERELD NU

Politiek jaarverslag van Raad van State trekt curieuze conclusies

hoe een parlement de democratie af schaft

Het jaarverslag dat de Raad van State gisteren uitbracht trekt curieuze conclusies en is politiek beladen.

Uit het artikel van de NOS hierover gisteren:

De Raad van State vindt dat de politieke ontwikkelingen van het afgelopen jaar fundamentele zekerheden raken. Vicepresident Donner zegt in zijn jaarverslag dat de “rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat in het geding zijn”. Hij vindt dat de ‘schokbestendigheid’ van de instituties moet worden versterkt.

Dat president Trump gekozen werd, dat Brexit plaatsvond, de afloop van het GeenPeil-referendum, en dat diverse landen anders handelden dan de regenten in de RvS prettig vinden is voor Donner cum suis nu dus reden te pleiten voor een versterking van de instituties? Toen hij een paar jaar terug sprak over de sharia die maar moest worden ingevoerd als een meerderheid dat wenste sloeg een heel andere toon aan. Dat dit met dit jaarverslag wel heel grof in tegenspraak is hoef ik verder niet uit te leggen.
Volgens De Telegraaf is het een pleidooi voor meer EU, maar dat is wel een heel beperkte opvatting van wat hier wordt bepleit, en vooral van de achtergronden er van. Dit is weinig minder dan regenten die beweren dat de democratie maar moet worden opgeschort als het volk iets anders stemt dan wat de regenten wensten. Overigens is een uitgebreid pleidooi van de RvS voor meer EU ook in tegenspraak met de gedachte dat Nederland geen soevereiniteit weggeeft als de EU meer macht krijgt – en daarmee grenst dit aan hoogverraad.

Uit alles wat Donner zegt en schrijft blijkt dat de RvS veel meer een waakhond is voor de belangen van de Regentenpartij die zich verzet tegen democratische inmenging in geliefde achterkamertjes, dan een nuttig instituut dat evenwicht brengt in het Nederlandse staatsbestel. Het doet het gemis aan een Constitutioneel Hof voelen, dat door objectieve uitspraken over de wetgeving in Nederland zorgt dat de waan van de dag en de belangen van enkelingen buiten bestaande wetgeving worden gehouden. De conclusie dat de waan van de dag intussen politiek besmettelijk gebleken is is dan helaas nog maar een klein stapje.

Volgens Donner missen volksraadplegingen ’verantwoordelijkheid voor de gevolgen’. Ze zouden daarom niet overeenkomen met ’de behoefte aan eenheid en continuïteit in overheidsbesluitvorming’. En die ogenschijnlijke eenheid is wat de Regentenpartij ten koste van alles wil bewaken – of dat in het belang van het land is doet voor hen maar weinig ter zake lijkt het.

7 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Piet Hein Donner draait – weer eens – iedereen, met misbruik van mooie woorden en met leugens, een rad voor ogen; en overschrijdt zijn bevoegdheden. Hij laat zien, een anti-democraat te zijn. E.e.a. om een politieke agenda te versterken. Dat is de politieke agenda van de werkelijke machthebbers over Nederland: “Verenigde Naties”, Saudi-Arabia, “EU”-konstrukt, multinationals, grote bedrijven, enz;
  en in Nederland: Trix, [ Willie ], Donner, Brinckhorst, van den Broek, Jorritsma, de Boer, van Agt, Halsema, Wijers, en konsorten; de rest zijn loop-jongens en -meisjes.

 2. Jantje schreef:

  Het zou tijd worden dat dit soort demente fossielen ophouden met over hun graf heen te regeren. Hun tijd is geweest en ze hebben er een puinhoop van gemaakt.

 3. Thom schreef:

  De staatsraden van de Raad van State zijn benoemd omdat ze een politieke agenda nastreven. Lees het interview et prof. Twan Tak over het functioneren van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  http://www.celsusboeken.nl/wp-content/uploads/2011/12/Interview-Twan-Tak.pdf

  Prof. Tak beweert dat staatsraden de overheid beschouwen als de vertegenwoordiging van De Allerhoogste. Tegen De Allerhoogste dien je niet in beroep te gaan. Staatsraden hebben volgens Prof. Tak een gebrek aan kennis, onwil en een gebrek aan integriteit.
  De voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak is mr. Polak. De voorzitter is Koning Willem Alexander. De echte dagelijkse leiding heeft mr. Donner.

 4. Bob Fleumer schreef:

  Donner weet waarschijnlijk heel veel maar is niet wijs, dat bewijzen zijn uitspraken, waarom gaat zo’n man niet eens echt met pensioen?

 5. carthago schreef:

  Donner, de meest verraderlijke rat in het politieke riool van nederigland, een rasechte traditionele cda hypocriet.

 6. Cool Pete schreef:

  Wat Piet Hein Donner beweert, is dat democratische referenda:
  en dat zijn: tussentijdse verkiezingen op direct aanwijsbare zaken,
  “slecht” zouden zijn voor de democratie.
  Anti-democratischer bestaat niet.
  In plaats dat hij nou zegt, dat hij voor een theocratie is, zou hij eerlijk zijn;
  hun soort van “allah” of hun soort van “god” – dat maakt Piet Hein, en vooral zijn
  opdracht-gevers en aanhang, niet uit.
  Maar eerlijkheid, daar kun je die slangachtige regenten niet op betrappen; dan komen ze met wat slissende, minachtende ‘wise cracks’ om iedereen te manipuleren.
  Alles en alleen maar voor de eigen machts-positie. Afbreken ? geen probleem . Iets positiefs of opbouwends brengen ze niet … Wat een treurnis …

 7. Cool Pete schreef:

  Mijn opvatting is:
  Een referendum is een versimpelde vorm van algemene verkiezingen.
  Algemene verkiezingen zijn een uitgebreid referendum.
  Het zijn twee versies van het zelfde; ze vullen elkaar perfect aan.
  — Beide: ‘Democracy at work’ —