DE WERELD NU

Politiek: de wederopstanding van Boer Koekoek

hoe een parlement de democratie af schaft

Het is vandaag twee weken geleden dat de Nederlandse bevolking wakker werd tussen de rokende electorale puinhopen van het zittende kabinet, dat politiek vrijwel gehalveerd werd.

Nederland heeft sindsdien al geleerd dat zelfs een halvering van de zittende macht onvoldoende is om hen volledig uit de Trèveszaal weg te houden. De VVD bleef ruim de grootste partij en zal opnieuw de premier leveren. Theoretisch kan het nog anders, politiek niet. Politiek is een raar vak, en dat is het.

En die laatste zin is weer een aardig bruggetje naar de nieuwe Boer Koekoek van de Nederlandse parlementaire geschiedenis: Thierry Baudet met het Forum voor Democratie. Over het FvD heb ik een half jaar terug wel wat geschreven, maar niet speciaal negatief. Na twee weken ludieke joligheid is het wat mij betreft verder echter wel mooi geweest. Vorige week was het naar mening van domme MSM tijd voor een rondje idiote Thierrofobie. Ik hoop dat dat over is. Laat ik u meenemen langs mijn rijtje van serieuze bezwaren.

Entree in de Kamer
Die vond ik niet sterk. De gehanteerde toon was: het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Grappig maar storend, aangezien het programma van het FvD heel beslist een serieuze zaak betreft. Dat ik me er aan stoor komt mogelijk doordat ik me nooit helemaal over het ‘ludieke’ in eertijdse studentenprotesten heb weten te zetten. Wie zal het zeggen?

Zakenkabinet
Het voorstel van een zakenkabinet aan de informateur. Dat was ook zoiets dat ludiek was, maar weinig doordacht. Vooral het bijgevoegde lijstje namen was ‘slimmig’, door de variatie en de publieke bekendheid van sommige van de er op staande experts. Ludiek. En zo.

Dat zakenkabinetten uit de aard van hun wezen altijd bestaan uit een dwarsdoorsnede van de politieke elite, en de denkbeelden van politici die er op dat moment onderling niet uitkwamen maakt dit mij betreft dat de meest notoir denkbare exponent van de Regentenpartij die je je maar kunt voorstellen. Natuurlijk was dat niet wat het FvD wilde bereiken, goedkope publiciteit leek het belangrijkste doel. Door het een zakenkabinet te noemen kun je er bovendien mensen voorstellen die voor geen goud met je geassocieerd zouden willen worden. Publicitair slim, maar niet meer dan dat. Het ontbrak er alleen nog aan dat Baudet zichzelf als de ideale premier voorstelde, maar dat schemerde tussen de regels door. Lachûûh. Maar moesten we het FvD niet serieus nemen? Ik begon het pijnlijk te vinden.

Hiddema
Binnen een paar dagen na installatie van de Kamerleden dook er een filmpje op waarin Theo Hiddema vierkant verklaarde dat hij het met een deel van het FvD-programma over straftoemetingen niet eens was, en het dus niet steunen zou. Net na de verkiezingen is dat nogal onbeschaafd naar de kiezers toe vond ik. Hiddema maakte het erger door onbezorgd op te merken dat dat toch geen probleem zou zijn? Hij en Baudet zouden er onderling wel uitkomen. Onderling? Van die dingen dus.

Jaguar
Afgelopen weekend dook via Twitter een plaatje op waar Baudet bij schreef dat hij een passend vervoermiddel zocht. Hij stapte net uit een Jaguar-E, een klassiek model waar belachelijke bedragen voor worden neergeteld.
Politiek
Het kan me weinig schelen of dit serieus bedoeld was, gezien de prijs van een dergelijk vervoermiddel vermoedelijk niet. Maar opnieuw zien we dat Baudet meer belangstelling heeft zich te positioneren als de clown van de Nederlandse politiek dan zich te verdiepen in het handwerk van de Kamer.

Speech in Latijn
Dat hij dat handwerk evenmin serieus neemt viel op te maken uit zijn maidenspeech die hij begon met enige zinnen Latijn. Geen citaat, maar een zelfvertaald stukje huisvlijt refererend aan Cicero. Cicero!! De meest gênante inlikker bij de elite van zijn tijd. Als je je dan toch voor laat staan op je kennis van zaken, doe het dan goed.

Dat Kamervoorzitter Arib Baudet een standje gaf was niet eens onbegrijpelijk, want met dit soort gepruttel open je de weg voor Kuzu-speeches in het Turks. Nu al vrees ik dat Kuzu op een idee is gebracht, en binnenkort uit de verzamelde speeches van Erdogan komt citeren. Dat is zeker niet erger dan zelfgefabriceerd Latijn. Arib had wat mij betreft wel wat harder mogen ingrijpen.

Boerenpartij?
Dit is maar een overzichtje van voorbeelden. Er zijn er meer, vooral kleinere dingen. Aangezien ik de hele politiek volg vergeet ik er geregeld een deel van. Maar de vergelijking van Baudet met Koekoek als politicus zou nu al wel eens negatiever voor hem kunnen uitvallen dan je hopen zou. Koekoek is vooral spreekwoordelijk geworden als de joker die samen met Vader Abraham de hitlijsten bestormde, maar Koekoek had in zijn leven wel meer zaken bestormd, en lang niet altijd was het terecht dat men er van wegkeek en er om lachte.

Overigens was Koekoeks BoerenPartij de belangrijkste protestpartij van de jaren zestig. Maar het gedrag van Koekoek maakte het echter eenvoudig hem te ridiculiseren, en inderdaad werd de politiek voor Koekoek tegen het eind van zijn leven zowel een verdienmodel als een stijl van leven. Ik heb dan ook geen spijt dat ik in 1981 niet de laatste kans nam op hem te stemmen, al was de naam Rechtse Volkspartij (de late opvolger van de Boerenpartij) in die tijd voldoende opvallend om er aandacht aan te schenken.

Tegen vrienden die FvD stemden (en lid zijn) heb ik laatst al eens gezegd dat ik hoopte dat het FvD minimaal een medewerker van VNL zou overnemen, al was het maar om de daar bestaande ervaring niet verloren te laten gaan en die nuttig te gebruiken. Geen idee of dat doorgekomen is of uitgevoerd: er is niets van te merken.

Als het FvD niet fluks van koers verandert zal het snel verzanden in een soort corpsballenpartij met veel geschreeuw en weinig wol. Politieke veranderingen doorvoeren vereist niet alleen hardnekkigheid en vertegenwoordiging, maar zeker ook het overtuigen van andere politici van de wenselijkheid èn redelijkheid van je eigen gedachten. Als sprekers zijn zowel Baudet als Hiddema gerespecteerd, maar als er geen coherent verhaal uitkomt wil niemand er over een paar maanden nog wat van weten. En dan verzandt de boel in verdachtmakingen. Of dat nu gaat over het verwaarlozen van pony’s of de jacht op jonge vrouwen door een dominant mannelijke jongeman met weinig zelfbeheersing en zelfkennis doet niet heel veel ter zake. Beelden kunnen een partij maken, maar nog veel sneller breken.

Geruchten zijn altijd funest. Door de wittebroodsweken in de Kamer te besteden aan zelfpijperij raakt het doel buiten bereik. Jammer. Qua programmapunten is het FvD heel respectabel, daar gaat geen woord van af. Echter, de presentatie is desastreus, en zet werkelijke politieke hervorming weer achter aan de agenda. En dat is kwalijk.

22 reacties

 1. Thomas schreef:

  Er wordt al lang gezongen:

  ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik.
  Zo stoer zo charmant en zo aardig, dat zie je in een ogenblik.
  Ik denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent.
  ’t Is moeilijk bescheiden te blijven, voor een kerel met zoveel talent. Ja ja

  De aller mooiste meiden, die mij eenmaal hebben gezien.
  Die vallen meteen aan mijn voeten, aan iedere teen minstens tien.
  Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick.
  Want er is er geen een op de wereld, die zo goed en volmaakt is als ik.

  Ik dacht eerst, dat de zanger het over mij had, maar het blijkt dat het op Baudet van toepassing zou kunnen zijn.

 2. carthago schreef:

  Thierry , de rechtse variant op de linkse snotneus klaver, Het zou de fvd met haar overigens zeer goede programma, inderdaad sieren een verbinding met vnl te gaan maken, maar het is de vraag hoe dat ooit onder de rechtse snotneus van Thierry te wrijven.

 3. carthago schreef:

  P.S. Thierry, de overigens intelligent rechtse variant op de intellect onvoltooide linkse variant klaver.

 4. Frans Groenendijk schreef:

  Uitzonderlijk scherpe kritiek op de partij waar ik lid van ben, en waar ik veel van verwacht op mijn favoriete weblog: dat is even slikken. Ik houd me maar wat in bij het geven van een reactie. Twee punten noem ik slechts.
  1) Het tijdstip waarop dit stuk verschijnt.
  De verkiezingen zijn net 2 weken achter de rug. Je hebt er, verspreid over verschillende stukken, zelf geen enkele twijfel over laten bestaan dat je inschat dat het formatie-proces in wezen nog niet het serieuze stadium bereikt heeft. Voor de Tweede Kamer is dit dus absoluut geen ‘gewone’ tijd. Voor een nieuwe, veelbelovende partij, is dit bij uitstek de tijd om de heel eigen stijl in de schijnwerpers te zetten en houden. Het zou van een potsierlijke zelfoverschatting en groteske domheid getuigen om te denken dat nu, na deze verkiezingen, met deze uitslag, met twee zetels voor de FvD, reeds een zakenkabinet gevormd zou gaan worden en het partijkartel gebroken was. Op dit terrein is nu het hoogst haalbare om het denken daarover te bevorderen. Ja, er zitten heel lastige haken en ogen aan dat idee van een zakenkabinet. Het is echter zeer nuttig om vanuit zo’n invalshoek het kritisch denken over het huidige functioneren van de politiek aan te jagen. Doe mee!
  2) Het tijdstip waarop dit stuk verschijnt.
  Na twee weken klaag je er over dat Baudet te weinig belangstelling toont voor het handwerk van de Kamer. Ook al zit FvD op de achterste van de rij banken, Baudet streeft, als fractieleider en als voorman van een beweging MET EEN LANGE TERMIJN AGENDA er niet naar om te gaan opereren als een kleurloos opererende backbencher; een semi-ambtenaar. Het lijkt wel of je van mening bent dat hij dat wel zou moeten gaan doen.

  En dan nog dit: “de jacht op jonge vrouwen door een dominant mannelijke jongeman”. Waar gáát dat in hemelsnaam over? Vooral dat ‘jonge’! Hij is 34.

 5. carthago schreef:

  @Frans. Wat mij betreft is de fvd van harte welkom en nodig op de rechtse flank, maar ik ben het met Hannibal eens dat de acte de présence van baudet snel kan verzanden in een onnozele polonaise, en dus niet in het belang van het serieuze en goede programma van de partij Fvd

 6. Dick Kraaij schreef:

  @Frans:

  Ik ben ook FvD-lid geworden. Bij mijn weten er geen wet die verbiedt om dubbel georganiseerd te zijn (ik ben ook nog steeds CU-lid). Overigens heb ik ook geprobeerd lid te worden van de SGP. Maar nadat ik mijn voorkeuze “Evangelische gemeente” in het webform had uitgelegd aan een bezorgde mevrouw van de SGP, heb ik al een tijd niets meer van ze gehoord. Ik onderschrijf kennelijk de Drie Formulieren van Enigheid niet, en dan mag je daar niet infiltreren ook al dien je dezelfde Heer(e).

  Enfin, ik begrijp jouw beide punten (die eigenlijk zijn samen te vatten tot één punt) heel goed. Maar ik zie het stuk van Hannibal vooral als een journalistieke analyse van een klasse die voor de MSM-kanaal niet onder doet. Het is in die zin zelfs beter, omdat de gebruikelijke MSM-bias tegen neorealisme (= geertofobie, thierryfobie, eurofilie, lofzang op diversiteit, trouw aan de Regentenpartij, blinde toewijding aan internationaal recht, enz.) ontbreekt. Juist van de kant van Veren of Lood zou het FvD dit scherpe stuk op waarde moeten schatten. Zonder dat ik wil afdoen aan de massieve kritiek als zodanig, kunnen jij en ik Hannibal misschien wel dankbaar zijn, in de hoop dat het FvD zijn analyse serieus neemt.

  Een even ‘vernietigend’ stuk over de strategie en tactiek van de PVV moet immers óók kunnen (als dat op zijn plaats is), zonder dat je daarmee afdoet aan je waardering voor wat reeds bereikt is, het patriottisme van Wilders c.s. en wat in het programma staat.

  Dit is geen partijblog van welke club dan ook. Wat ons bindt, is stem geven aan het neorealistische geluid, dat door anderen meestal “populisme” wordt genoemd, of erger: “rechts-populisme”, of lasterlijk: “extreem-rechts”. Enfin, misschien trap ik nu alleen maar open deuren, hoor…

 7. Kees Bruin schreef:

  Goed stuk van Hannibal, en ik vrees met grote vreze dat het inderdaad de verkeerde kant uitgaat met het Forum als dit zo doorgaat. Het wordt nu echt tijd dat de mannen wat serieus te nemen optredens gaan verzorgen, want anders is het inderdaad binnen een paar maanden gedaan met de populariteit van het FvD. (Heb trouwens niet op ze gestemd, maar ik hoopte wel dat ze een zinnige, anti-EU etc. bijdrage zouden kunnen leveren.)

 8. Dick H. Ahles schreef:

  Probleem is dat PVV zich verder niet ontwikkeld met een verkeerde campagne van Geert Wilders. Misschien dat iemand Baudet er op kan wijzen dat we zitten te springen om intellectuele kwaliteit in het debat van de 2de Kamer maar dat ego-Latijn en corpsballen-gedrag daar niet onder gerekend kan worden.

  Ik wil onderscheid op INHOUD en niet op GEDRAG.

 9. nikolaos schreef:

  Dat “clowneske” is misschien een strategie die Milo Yiannopoulos lijkt toe te passen, in het bijzonder bij zijn Dangerous Faggot Tour.

  Tenminste dat is mijn interpretatie van de manier van optreden van die laatste. Iemand die zichzelf wat clownesk.opstelt is moeilijk te ridiculiseren, wat over het algemeen het meest gebruikt wordt door Links.

  Ik zie wel wat in die manier zolang hij serieus blijft als het erop aankomt.

 10. Karina schreef:

  Een waarheid als een koe.
  Op de reactie van Frans na krijgen alle reaguurders van mij dikke ++++++.
  Zolang Baudet niets aan zijn persoonlijkheid doet is FvD gedoemd tot mislukken.

  Verecundia sit virtus = Latijns
  Bescheidenheid siert de mens = vertaling

 11. Frans Groenendijk schreef:

  @Dick: Je hebt gelijk: elk nadeel kan later blijken z’n voordeel te hebben gehad.
  Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het feit dat Karina mijn reactie maar niks vindt.

 12. Erik schreef:

  Ik vind heteen verademing vergeleken met de stompzinnige marionetten van de kartelpartijen, die afgezien van het apparatsjik zijn en kunnen vergaderen over onbelangrijke bijzaken, absoluut niets kunnen, kennen of weten.
  Het citeren van Cicero over de kartelpartijen was wel degelijk op z’n plaats, het is trouwens niet de eerste keer dat een vreemde staatsman of wijsgeer geciteerd werd in de oorspronkelijke taal, dat is gewoon toegestaan en dat kan zo’n aan de marokaanse koning onderhorig wicht niet weten door haar gebrek aan scholing.
  De PvdA heeft met succes de kennis van vrijwel iedereen naar beneden genivelleerd .
  Maar nog niet van iedereen, eris nog een klein fractietje dat stand houdt.

 13. Erik schreef:

  Bekijk even deze docent Latijn,
  https://youtu.be/IZsJxT68W7E

 14. ptr schreef:

  wow, maakt wel wat los, haha.
  go go go,
  enjoy

 15. Rotterdam schreef:

  Ik zou niet weten hoe Baudet nog meer inhoud in zijn optreden had kunnen geven, dan hij nu heeft gedaan. Hij heeft het partijkartel in de tweede kamer aan de orde gesteld, bij zijn voorstel voor een zakenkabinet en in zijn maidenspeech. Op een zeer inhoudelijke en knappe manier. Het begin in het Latijn was to-the-point. Misschien voor sommigen irritant, maar het doet niets af aan zijn oproep aan zijn collega’s om hun taak als volksvertegenwoordiger meer naar zich toe te trekken. Zeker in de formatieperiode. Zij zullen dit niet doen, maar het is goed het aan de orde te stellen. Hij lost in ieder geval nu al zij verkiezingsbelofte in. En dit is pas het begin.

 16. Cool Pete schreef:

  Geen flauw idee, wat er mis zou zijn aan Baudet. Hij is eigenzinnig, maar belangrijker:
  erg intelligent en constructief.
  Alleen: in de politiek moeten we samenwerken: PVV, VNL. FvD en geestverwanten.

 17. Dick Kraaij schreef:

  @Cool Pete: Make no mistake, er is inhoudelijk verdomd weinig mis met Baudet, en met Hiddema evenmin.

 18. Teunis schreef:

  Het is gewoon een klasseverschil: de PVV voor de mavoklanten, het FvD voor wie in hun gezelschap niets te zoeken hebben.

 19. Cool Pete schreef:

  @Dick Kraaij: dat is wat ik schrijf. Baudet en Hiddema waardeer ik beiden zeer.
  @Teunis: uw “klasse-verschil” is een onderschatting van gewone mensen.

  Overigens steun ik alledrie: PVV, VNL, FvD.

 20. Teunis schreef:

  @Cool Pete,
  Als gewone mensen een beetje hun best doen, kunnen ze zichzelf verheffen tot het niveau van Baudet en Hiddema.

 21. Cool Pete schreef:

  @Teunis:
  Het kern-punt is niet “niveau”, maar inzicht, gevoel en gezond verstand.
  Hierin zijn gewone mensen vaak beter, dan diegenen die te lang op school gezeten hebben, en dan nog niet zelfstandig, authentiek durven nadenken…..

 22. Cale schreef:

  Dit is natuurlijk een opinie stuk. Al het negatiefs over Baudet’s FvD kan net zo gemakkelijk omgezet worden in een positieve mening. Ik ben het dus niet eens met dit stuk van deze doorgaans voortreffelijke schrijver. Wat is er mis met een beetje ludiek zijn? Typisch Nederlandse reactie, oh wee, als je het lef hebt je kop boven maaiveld uit te steken… Een berg intelligentie, creativiteit, lef en humor zijn wat mij betreft juist goede drijfveren die onze grijze politiek hard nodig heeft.