DE WERELD NU

Politiek – de gemiddelde burger haakt af

energierekening, Corona, Minister, Politiek bedrog, Oekraïne, Lage inkomens, Mondkapjesdeal, Rutte4, betrouwbaarheid, Vertrouwen, klimaathoax, Stikstofbeleid, Zwak kabinet, Begroting, politiek, APB2022, Asielmigratie, Rutte4, Rel rond Arib, Extremisme, NL2023, gezinsleven, Formatie2024

Het SCP waarschuwt vandaag dat de gemiddelde burger afhaakt als het gaat om wat er in de politiek gebeurt. Dat is een ernstige constatering, maar geen nieuws.

In de Nederlandse context is het zelfs bijzonder oud nieuws. De eerste signalen waren er in de jaren zestig, daarna kwam de Centrumpartij, en vervolgens kwamen Pim Fortuyn en de PVV. Nu blijken we in groten getale af te haken bij elke politieke partij – alleen op boze nieuwkomers wordt (vaak eenmalig) nog enige hoop gevestigd. Ten onrechte, zo blijkt telkenmale opnieuw, als De Regentenpartij elk initiatief via de media dood drukt. Wat de staatsomroep nu publiceert is daarom hypocriete nonsens:

“Houd kritische burgers aangehaakt”. Die oproep doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de politiek. Volgens het SCP wordt het een uitdagend jaar voor politici: de overheid moet laten zien dat ze luistert en betrouwbaar is. Verder moeten politici hun keuzes uitleggen.

Het komt er op neer dat de media burgers zouden moeten blijven verleiden om niet al te kritisch te zijn op wat de regering uitvoert. Met een stel prutsers als Rutte4 is dat geen geringe opgave – zelfs als de media er intellectueel toe in staat zouden zijn. Hetgeen moet worden betwijfeld: daarvoor is hun drang tot beleren en het verkopen van tegeltjeswijsheden eenvoudig te groot.

politiek

Dat het SCP nu publiceert wat het vond is desondanks opmerkelijk:

De onderzoekers zeggen na nieuw onderzoek dat het vertrouwen in de politiek laag blijft. Niet meer dan 50 procent van de Nederlanders heeft voldoende vertrouwen in de regering en 51 procent in de Tweede Kamer. Waar het vertrouwen bij de start van een nieuw kabinet meestal opveert, is dat nu niet het geval. Veel mensen zetten vraagtekens bij het vermogen van politici om de grote problemen van het moment aan te pakken.
“Er zijn eerder momenten geweest dat het vertrouwen zo laag is geweest”, zegt onderzoeker bij het SCP Josje den Ridder. “Aan het eind van de economische crisis en bij het begin van de vluchtelingencrisis. Maar nu hebben we geen stijging in het vertrouwen gezien met het begin van het kabinet en er zijn ook geen redenen om te verwachten dat het vertrouwen op korte termijn stijgt.”

Het is ironisch dat uit alles hierboven spreekt dat de onderzoekers van het SCP zich eenvoudiger in de luren laten leggen dan de bevolking. Die heeft alle reden voor haar cynisme – iets dat bij het SCP blijkbaar niet doordringen wil. Dat laat het zien ook:

De onderzoekers noemen het een uitdaging voor de politiek om concrete resultaten te boeken op de “complexe maatschappelijke uitdagingen”, zoals de woningmarkt, de opvang en integratie van asielzoekers, de stikstofcrisis en de hoge kosten van levensonderhoud.
49 procent van de ondervraagden vindt dat het in Nederland de verkeerde kant opgaat, volgens 19 procent gaat het juist wel goed en de rest neemt een middenpositie in of geeft geen antwoord. “Daar is ook de politiek een grote reden om somber te zijn, maar ook andere zaken zoals de woningmarkt, het asielbeleid, het klimaat en de stijgende prijzen”, zegt Den Ridder.

Belangrijk:

Het SCP noemt een laag vertrouwen in de politiek niet per definitie een probleem, omdat in een democratie burgers de politiek nu eenmaal kritisch moeten volgen. Maar volgens de onderzoekers wordt het problematischer als mensen afhaken of zich actief gaan verzetten, bijvoorbeeld omdat hun wantrouwen structureel is of omdat ze er niet meer in geloven dat de politiek bij machte is om problemen op te lossen.

Een prachtig voorbeeld werd gisteren geleverd door het VVD-Kamerlid De Neef:

politiek

Je moet wel een ontzettende Jodocus zijn om hier zo mee om te gaan, maar De Neef kan het blijkbaar. Zijn vertrek verklaart tevens waarom zoveel halve garen op de VVD blijven stemmen – iets dat in veel opzichten een verbazingwekkende exercitie blijft. Elke keer weer. Enfin, dat hij opkrast is consequent; complimenteuzer kan ik er niet over worden.

VVD’er Daan de Neef vertrekt uit de Tweede Kamer vanwege de opstelling van zijn partij in de huidige opvangcrisis. “Ik had gerekend op medemenselijkheid na een week waarin een baby van drie maanden stierf in Ter Apel en Artsen zonder Grenzen sprak van een noodsituatie”, schrijft hij in een verklaring op Twitter.
Maar volgens De Neef is compassie uitgebleven bij de VVD “en er kwam een ijskoude aanpak voor in de plaats”. Vorige week werd het kabinet het eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, nadat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel de afgelopen weken steeds schrijnender was geworden.
Veel VVD’ers vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan, bleek ook tijdens een partijbijeenkomst gisteravond, maar De Neef gaan ze juist te ver. “Ik kan en wil dit niet verdedigen”, schrijft het Kamerlid.

Wat een soepkip.


Meer over het opereren van De Regentenpartij vindt u hier.

4 reacties

 1. Fran schreef:

  Nog een aanvulling. Niet alleen politici, politieke partijen of de 2e kamer zijn een stel nutteloze, corrupte en huichelachtige klaplopers en WEF communisten.
  Alle instituties zijn door en door verrot en ziek.

  O ja, en waar zijn die 1550 door de staat ontvoerde kinderen? Ook de zg. pleegouders waar de kinderen ondergebracht zouden zijn, geven geen sjoege….
  Zijn de kinderen wellicht ergens anders in pedo-land nederland ?

 2. carthago schreef:

  Jeetje ,extreem links verliest het rotsvaste vertrouwen in de rotvaste vvd en cda.

 3. M.de Jong schreef:

  Zo Daan,

  Dus jij komt er na 18 (!) jaar achter dat het asielbeleid – in jouw optiek – ‘ijskoud’ is?

  Dus nadat, en ik citeer uit het artikel in het AD, jij bij zowat iedereen over de schouders mee hebt gekeken en ZELF actief aan beleid hebt meegewerkt?:
  1) “Tot 2018 was hij speechschrijver en strategisch adviseur van premier Mark Rutte”
  2) “Ook heeft hij speeches geschreven voor Geert Wilders voordat die zich van de VVD afsplitste en de PVV begon.”
  3) “Ook is de Neef speechschrijver geweest voor bewindslieden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid”

  4) “en was hij enige tijd persvoorlichter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.”
  5) “In 2017 schreef De Neef mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD.”:
  http://www.ad.nl/politiek/vvd-er-daan-de-neef-stapt-op-als-kamerlid-wegens-ijskoude-asielaanpak~aac27e37/

  Nota bene:
  Jij was dus actief op het gebied van jeugdbeleid, de GGZ en maatschappelijke opvang.

  Wil jij weten hoeveel ELLENDE er door jarenlang gevoerd wanbeleid is ontstaan bij Jeugdzorg, de GGZ en maatschappelijke opvang?

  Wil jij weten hoeveel ELLENDE er door jarenlang gevoerd wanbeleid is ontstaan bij Jeugdzorg, de GGZ en maatschappelijke opvang?

  Hoeveel kinderen uit probleemgezinnen zullen omgekomen zijn omdat zij niet de juiste begeleiding en hulp kregen? Dit vanwege gebrek aan personeel (= budgetproblemen) waar JIJ met je neus bovenop gezeten hebt.

  En nu loop je te zeuren over een dood kind, waarvan bovendien niet eens duidelijk is waarom het is overleden?

  Hoeveel psychische patiënten zullen ZELFMOORD hebben gepleegd omdat ze door PsyQ van het kastje naar de muur zijn gestuurd en – na de ‘lucratieve’ intake – niets meer hebben gehoord? Is dat niet ‘ijskoud’? Waar was jij toen?

  Dat jij een relatie hebt met iemand van Dierenpoes, die in de gemeenteraad van Den Haag zit heeft er natuurlijk he-le-maal niet mee te maken he?

  Tuurlijk niet, knul.

  Jij had uiteraard thuis flink wat uit te leggen. Want ‘liberaal’ en radicaal-links op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.

  Niets ‘principes’ dus. Gewoon angst dat je haar bed uitgeschopt zou worden.

  Na 18 jaar op dit niveau in de politiek je zakken gevuld te hebben zul jij inmiddels financieel onafhankelijk geworden zijn.

  Dus jij kan het je financieel gemakkelijk permitteren om op te stappen. Een kleine concessie. En dat deed je nu dus ook, nadat je door je partner – die vermoedelijk ZELF door haar eigen radicaal-linkse omgeving onder druk is gezet – onder (zware) druk bent gezet.

  Indien je voor de liefde kiest, prima.

  Maar lul dan niet hypocriet over ‘ijskoud’ beleid, ga geen drogredenen verzinnen en ‘stoer’ de deuger uithangen.

  Je zit gewoon stevig onder de plak vriend. En je durft niet voor je principes – en landsbelang – op te komen omdat het in de relationele sfeer is gaan wrikken.

  Jouw soort ruggengraatloze politici zijn we liever kwijt dan rijk, zeker in tijden dat we sterke ruggen nodig hebben die radicaal- en extreemlinkse drammers tegenwind kunnen- en durven te geven.

  Heel fijn dus dat je bent opgehoepeld!

  En voor de resterende VVD-parlementariërs deze boodschap: indien jullie het krankzinnige asielbeleid van Van der Burg c.s. – in tegenspraak met jullie VVD-achterban en het VVD-programma – omwille van partij-discipline (= gewoon laf gedrag) desondanks toch blijven steunen, dan zijn jullie OOK geen knip voor de neus waard!

  Dus indien jullie – net als Daan – jullie zakken voldoende hebben gevuld, rot dan s.v.p. ook lekker op.

  Dit mooie land verdient namelijk veel beter.

  Het is dus geDaan!
  Ohnee. Wat moet het land nu?
  Zonder jou, zoveel werk, allemaal teniet gedaan.
  We gaan je missen!
  Maar vanaf nu ben je slechts onderDaan (met wachtgeld__)

  Ik heb trouwens nog nooit meegemaakt als je zelf ontslag neemt, je WW krijgt.
  (Wachtgeld)
  Daar ze ook meestal in een hogere salarisschaal zitten kunnen makkelijk zonder c.q. hebben ze ook niet nodig.

 4. niets is wat het lijkt schreef:

  Nou, ben bang dat het met Daan nog lang niet is geDAAN. OnderDAAN zal wel ingelijfd worden bij een NGO veerpontbedrijf, of bij een azieligvriendelijke partij. Tenslotte kent hij de geitenpaadjes van Rutte als geen ander.