DE WERELD NU

Planbureaus zaniken door op zoek naar relevantie

SCP-rapport 6

De planbureaus zijn naarstig actief op zoek naar relevantie, zo lijkt het. De Staatsomroep was hen vandaag opnieuw ter wille.

Want hoe moet je een artikel over de ongelijkheid op de arbeidsmarkt anders interpreteren? Zeker als het van start gaat met:

Op de arbeidsmarkt zijn de verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond groot en hardnekkig. De Corona-crisis versterkt die ongelijkheid alleen maar, zo stellen het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Onzinniger kan het nauwelijks, als je ook de tweede alinea er bij betrekt:

Voor de politiek liggen er volgens de instituten nog voldoende mogelijkheden om dit aan te pakken. Zo zijn er belastingmaatregelen die de verschillen kunnen verkleinen, zou een statushouder veel eerder moeten worden beoordeeld op zijn vaardigheden en zou anoniem solliciteren een bijdrage kunnen leveren.

Wat hieruit klip en klaar wordt, is dat er aan deze instroom totaal maar dan ook TOTAAL geen behoefte was. Want reken er op dat de werkgevers deze mensen anders heel goed zouden weten te vinden. Zoals bijvoorbeeld informaticadeskundigen, die desnoods in India worden gehaald, of zelfs daar op werkplekken worden geïnstalleerd om hier een bijdrage te leveren. Hiermee is èlk argument vóór de migratiegolven zo’n beetje van tafel geveegd, en resteren de veel te ruime criteria voor asiel. En inderdaad, ook dat klopt precies:

Op dit moment werkt 61 procent van de mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat is 8 procentpunt minder dan mensen zonder migratieachtergrond. Internationaal gezien is dat een slechte score, zegt het CPB. Ook zijn er in Nederland opvallend weinig vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond aan het werk of op zoek naar een baan.

En als er geen argumenten meer zijn komt het geleuter:

Grote verschillen dus, terwijl het juist nu zaak is om in te grijpen, stellen de onderzoekers. “Uit het recente verleden weten we dat personen met een migratieachtergrond extra hard worden geraakt tijdens een crisis”, zegt Egbert Jongen van het CPB. “Gevoelens van uitsluiting door bijvoorbeeld discriminatie kunnen hierdoor mogelijk worden versterkt.”

Ik herhaal nog maar eens wat ik vorige week al constateerde:

Ook wetenschappelijk gezien is het niveau bedroevend, en aan sociaal activisme op nationale schaal is minder behoefte dan ooit – daarvoor zijn veel problemen al veel te ver uit de hand gelopen.

De conclusie is onontkoombaar: van deze clubs moeten we af. Opheffen die zooi, alstublieft. Niet een beetje, maar helemaal.

Allemaal pogingen een heel nieuw bouwwerk op te tuigen voor iets waarvan duidelijk is dat het op zijn laatste benen loopt. Nederland raakt overvol, en het draagvlak dreigt onder nul te zakken. Vijfentwintig jaar hysterisch NGO-gejank hebben er voor gezorgd dat ook noodzakelijk asiel steeds vaker aan draagvlak verliest, omdat we de proponenten niet langer vertrouwen vanwege hun verdienmodellen. Het einde hiervan is nabij, en dat is waarop geanticipeerd zou moeten worden.

Maar de planbureaus zijn vooral bezig met belastingstimulatie, anoniem solliciteren en nationaal maatwerk voor nieuwkomers? Alleen van dat anoniem solliciteren zie ik de ratio – als je bij de binnenkort opgeheven CPB, SCP of PBL werkte wil je dat begrijperlijkerwijs zo lang mogelijk maskeren.

6 reacties

 1. Stoner schreef:

  Achja de nederlander wordt al achtergesteld op de huizenmarkt en nu willen die mafklappers de nederlander ook nog eens achterstellen op de arbeidsmarkt zover dat nog niet gedaan werd met het achterlijke diversiteitsbeleid.

 2. Youp schreef:

  Laat ik het eens omdraaien. Wat heb je wel nodig van de overheid?
  Is er iets waar ze waar voor het geld leveren?
  Is er iets wat niet beter kan op een andere manier?
  Ik weet niet wat dat zou kunnen zijn.

 3. Ernie van de Wal schreef:

  citaat: “Ook zijn er in Nederland opvallend weinig vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond aan het werk of op zoek naar een baan.”
  Zou dat aan winkelier Janssen liggen, of aan echtgenoot Achmed die niet wil dat zijn vrouw onder de (westerse) mensen komt?

  Overigens lijkt het CPB al enigszins voor te sorteren op de ingrijpende crisis, die onder bezielend wanbeleid van Rutte en Aap van Dissel al behoorlijk in de steigers staat. Dat zal de afbouw van ongeschoolde arbeid in Nederland alleen maar versnellen, waardoor het leeuwendeel van de Afrikaanse migranten voor eens en voor altijd kansloos zal zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Onze beleidsmakers -what’s in a name- willen er niet aan, maar uitgerekend de vergrijzing voorkomt massale werkloosheid omdat steeds meer arbeid wordt geautomatiseerd / gemechaniseerd.
  Massaal Ongeschoold en analfabeet spul naar binnen halen, dat ook nog eens een religieuze hekel aan onze levensstijl heeft is zo ongeveer het idiootst denkbare wanbeleid.

 4. BegrensEuropa! schreef:

  Hear, hear! Hannibal legt hier de vinger op de pijnlijke wonde. Met zulke planners heb je geen vijanden meer nodig. Een mammoettanker moet ruim van tevoren worden bijgestuurd. Deze planners leven in het verleden. Welnu, hier is een nuttige en heldere boodschap die ook voor planners niet mis te verstaan zou moeten zijn. Het verleden is verleden tijd. En dat blijft voorlopig zo.

 5. karton schreef:

  Het percentage “werkende” allochtonen is 61%, zegt het CPB; een CPB dat de spreekbuis van de regering is.
  Ik geloof er geen ene moer van, van die 61%, is véél te hoog ! Ik hoorde verder vandaag : van de autochtone bevolking werkt 68%. Dat betekent dat 32% werkloos is ? Hoeveel miljoen werklozen is dat ?
  ’t Zijn verzonnen cijfertjes, ben ik van overtuigd, cijfertjes van het CPB hen ingefluisterd door door de één of andere idioot met connecties in de “regering”.
  Loop een aantal bouwplaatsen op, kijk bij de in- en uitgang van de fabrieken/ werkplaatsen, hoeveel allochtonen in overall ziet u dan ?

 6. Stoner schreef:

  @ karton

  Daarom heb ik een schurfthekel aan statistieken, ze kunnen ingezet worden hoe ze je het beste uitkomen, dit door de definities aan te passen en zo de feiten te verdraaien.
  Ik vermoed dat ze voor ons autochtonen de gepensioneerden en aow-ers erbij hebben getrokken en bij allochtonen niet. Of misschien hebben ze voor de autochtonen ook nog even de studenten die nog met hun studie bezig zijn, maar wel de minimum leeftijd hebben om te werken, erbij geteld. Of ze hebben de partner van een 1 kostwinner gezin als werkloze geteld, die heeft wel de minimum leeftijd maar werkt niet. Er zijn legio mogelijkheden om tot de cijfers te komen die u wilt. In absolute getallen of percentages kloppen de statistieken, maar alleen doordat je een definitie hanteert die je het beste uitkomt om tot die getallen te komen.
  En in dit geval is er duidelijk gebruik gemaakt van verschillende definities van werkloos voor de allochtoon en autochtoon. U ziet nu denk ik wel dat statistieken echt waardeloos zijn als er verschillende definities worden gebruikt en helemaal wanneer ze voor politieke doeleinden worden gebruikt.
  Hoe dan ook u heeft gelijk dat de cijfers niet kloppen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.