DE WERELD NU

Pensioenen – Koolmees erkent u te bedriegen

Pensioenen, Pensioenakkoord

De pensioenen hoeven niet te worden gekort als er snel een akkoord komt over een nieuw pensioenstelsel aldus minister Koolmees. Het is een erkenning van bedrog.

Gistermiddag schreef de NOS:

De meeste pensioenen hoeven volgend jaar niet verlaagd te worden, als het aan het kabinet ligt. Er is wel een voorwaarde: er moet een deal komen over een nieuw pensioensysteem. Als dat lukt, is minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken bereid om nu al toe te zeggen dat pensioenkortingen volgend jaar grotendeels van de baan zijn.

Pensioenen

Voorts meldt het kabinet dat dit de onderhandelingen vlot kan trekken:

Dat melden bronnen rond de onderhandelingen over het nieuwe pensioensysteem. Koolmees praat al tijden met vakbonden en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel en in Den Haag hoopt men dat ze er deze weken uit kunnen komen.

Heeft dat korten iets te maken met de onderhandelingen? Alleen omdat het de minister een drukmiddel geeft. Het is chantage, en anders niet. In feite is het heel eenvoudig: er moet wegens financiële omstandigheden gekort worden of niet. De onderhandelingen van Koolmees over een nieuw pensioenstelsel staan daar los van.

Niet voor Koolmees. De staatsomroep presenteert het als een handreiking en een buitenkansje, maar is het dat werkelijk? Òf de minister doet een onverantwoordelijk aanbod, òf er zit veel meer rek in de pensioenen dan men toegeven wil.

Ook in dat laatste geval is er sprake van bedrog. Het enige buitenkansje hier is dat de regering de mogelijkheid benut te doen wat zij al doen moest, en daar en grote roze strik omheen bindt met het verhaal dat zij zo goedgunstig is geweest om…. Want wat gebeurt er precies? Het aanbod is gebaseerd op de situatie die de Corona-crisis geschapen heeft, en houdt in dat dit jaar vanwege zeer bijzondere omstandigheden minder kan worden gekort dan eigenlijk moeten zou. De bestaande regels voorzien daar in.

U ziet, met de onderhandelingen heeft het iets te maken. Nu ja, bijna niets:

(..) Volgens ingewijden moeten er aan de onderhandelingstafel nog belangrijke knopen doorgehakt worden. Zo is bijvoorbeeld nog steeds niet bepaald hoe de overgang naar het nieuwe systeem wordt betaald.

Plus dat er ook een achterliggende reden is dat men die kortingen toch al met weinig enthousiasme zou toe passen:

In de coalitie speelt ook mee dat als de pensioenen van volgend jaar gekort worden, mensen minder te besteden hebben. Het consumentenvertrouwen zou dan dalen en mensen zouden nog minder uitgeven. In de regeringspartijen is de vrees dat dit een recessie alleen maar verergert.

En bovendien, ook komen er verkiezingen aan, immers:

Aan het Binnenhof is er wel scepsis over de vraag over of het kabinet de kortingen door laat gaan als er géén deal komt over een nieuw pensioenstelsel. Het is de vraag of politieke partijen het aandurven om pensioenkortingen door te laten gaan vlak voor de verkiezingen, of er nou een nieuw pensioensysteem is of niet.

Het feit alleen al dat NL2021 een rol speelt in de deliberaties van de minister is een signaal van hoe het werkelijk zit. U wordt uitgeknepen en bedrogen.


Meer over de manoeuvres rond de pensioenpotten vindt u hier.

16 reacties

 1. karton schreef:

  Is chantage, gepleegd door een Koolmees niet strafbaar ?

 2. scherpschutter1943 schreef:

  Bevestigt alleen datgene wat we allang weten. “De overheid (of wat daarvoor doorgaat) is niet te vertrouwen.

 3. Cool Pete schreef:

  Pensioenen direkt afhankelijk maken van beleggings-resultaten, is gewoon elke langdurige voorwaarde op willekeurig korten, wegnemen.
  Bestaande pensioen-contarcten open breken, is contract-breuk.

  Partij-kartel vvdcdapvdacud66g-l : voor al uw oplichterij en afbraak.

 4. Juanito schreef:

  Weer zo’n leugenachtige DROL.
  Dit zou dan ‘elite’ zijn?

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Het gebruik van drukmiddelen, hefbomen of chantage (afhankelijk van hoe u het wilt zien, dus, ja, eventueel zelfs een handreiking of buitenkansje) is een wezenskenmerk van dit kabinet. Het heeft met feiten, logica, en goede methodes niets van doen. Het pensioenakkoord had er al jaren geleden kunnen zijn. Men heeft het tegengehouden om te gebruiken in de aanloop naar de volgende verkiezingen om zo goede sier te maken met iets wat mensen zelf financieren. Een klassieke sigaar uit eigen doos. Bij alle kabinetten Rutte is het ook zaak om in goed in de gaten te houden wat het in de demissionaire periode allemaal uitspookt. Dan zijn de verkiezingen voorbij en kunnen snel allerhande hete hangijzers, die normaal gesproken zouden moeten bijdragen tot het verliezen van de verkiezingen, er even snel doorgejast. Tenzij het volgende kabinet geen Rutte bevat, dan laat men deze hete aardaapels graag voor de opvolger. Dit is geen regeren maar het runnen van een opportunistische spiegeltent. Met volle medewerking van de MSM. De absolute klassieker is natuurlijk belastingverhoging onder druk van bezuinigingen. Door Rutte3 is Nederland zo in het pak genaaid (klimaat, stikstof, natuur, woningmarkt, landbouwsector) dat gigantische uitgaven op de een of andere manier gefinancierd moeten worden. Dat is onmogelijk, dus worden de belastingen verhoogd. Of men bedenkt dat het binnen de EU gunstiger is om tegen alle afspraken in de staatsschuld gierend uit de klauwen te laten lopen zoals de semi-socialistische landen ten zuiden van de Nederlands-Belgische grens. Voorwaar, ik zeg u, het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels (Matt. 10:15). Nou, dan weet u het wel. Daar hoef je niet bijbelvast voor te zijn.

 6. PIet Klein schreef:

  De overheid heeft maar een beperkte rol in de pensioenen. Pensioen is sparen voor de oude dag. U legt elke maand gedurende uw werkzame leven geld op zij om na uw 67ste te kunnen leven. En gemiddeld leeft u dan nog ongeveer 14 jaar, U moet dus sparen gedurende bijvoorbeeld 42 jaar sparen voor 14 jaar leven. U deelt in het pensioen deelt het overlijdens risico. De gemiddelde leeftijd ligt nogal strak. En als iedereen hiervoor spaart dan doneren de vroeg overlijders hun pensioen aan de langer levenden. In dit voorbeeld moet u dus ongeveer een derde van uw maandloon sparen voor later. Het spaargeld kan rendement hebben en als de rendement hoger is dan de inflatie dan hoeft u minder te sparen en dus minder per maand opzij te leggen. De overheid staat toe dat u spaart voor belastingen en dus geen belasting betaalt over het voor het pensioen gespaard bedrag en belast dan het pensioen wanneer het uitbetaalt wordt met de inkomstenbelasting. De overheid heeft daarmee een stem in de hoogte van het te sparen bedrag vanwege het verschuiven van de belastingheffing. Daarnaast is de overheid toezichthouder op pensioen bedrijven om er voor te zorgen dat ze niet gaan jokeren met uw geld (maar die rol is twijfelachtig aangezien de overheid behoorlijk jokert). De rekenrente moet een gemiddelde maat zijn op het rendement dat gemaakt kan worden op het gespaarde pensioengeld. En daar zit de fout nu. De rendementen zijn waren top vanwege het beleggingsaandeel van de pensioenbeleggingen maar de rekenrente wordt door de overheid naar laag geduwd omdat de overheid voor de rekenrente naar de kapitaalrente kijkt. En die kapitaalrente wordt door de ECB onder goed vinden van de overheid naar nul geduwd. Het is nog zotter de ECB drukt zoveel geld bij dat de banken uw geld niet meer willen hebben en dus negatieve rente willen gaan berekenen. Voor de pensioen geldt dat de overheid een merkwaardig standpunt inneemt door met de rekenrente het actuele rendement te zetten maar zomaar op nagenoeg nul zet. De overheid negeert de feitelijke opbrengst van het pensioengeld en benadeelt de pensioendeelnemers. Er is niet zoveel mis met onze pensioenstelsel er is alleen maar veel mis met onze overheid die niet de realiteit wil volgen en haar rol niet goed vervult. Het stelsel kan op hoofdlijnen gehandhaafd blijven. Het enige wat je moet doen is dat de overheid met een realistische rekenrente werkt en op technische juiste manier toezicht houdt op uw pensioengeld. U moet zich goed realiseren dat her voornamelijk uw geld is waar anderen heel veel mee aan het rommelen zijn. De overheid is uitermate onbetrouwbaar op dit onderwerp en het is onfatsoenlijk in de houding die ze aanneemt in het geld dat van u is.

 7. Cool Pete schreef:

  Herinnering : pensioen is ingehouden loon; prive-bezit, dus.

  Het enige correcte is, het ingehouden loon, volledig uit te keren. Dan kan iedereen daar zelf over beschikken.

 8. Johan P schreef:

  Op zich was het pensioenstelsel dat men in Nederland ooit had prima, maar daar is nogal mee gerommeld en herhaaldelijk door de regering in gegraaid, wat niets anders was dan gelegaliseerde diefstal.
  Aan de andere kant is het een behoorlijk omslachtig stelsel dat best vereenvoudigd kan worden, waarbij men de basisprincipes in de gaten moet houden
  1 – het geld is eigendom van de inlegger
  2 – het is bedoeld voor pensioenen en niet voor andere zaken
  3 – het zou redelijk waardevast moeten zijn op lange termijn
  4 – pensioenen zijn alleen bedoeld voor burgers van eigen land

  Gewoon even een heel simpel idee op de achterkant van een bierfiltertje
  Bij geboorteaangifte krijgt men een sofi-nummer toegekend. Feitelijk zou op dat moment een pensioenrekening kunnen worden geopend, gekoppeld aan dit nummer. Het geld dat op deze rekening komt kan in principe niet worden gebruikt als onderpand voor wat dan ook, kan niet worden opgenomen voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt en wordt daarna per maand in vaste bedragen uitgekeerd, waarbij de pensioengerechtigde 1x per jaar tot maximaal 5% van het totaal bedrag contant mag opnemen of overmaken naar een andere rekening.
  Geld op deze rekening wordt niet belast, geld dat men naar deze rekening overmaakt kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.
  Deze rekening heeft een maximale capaciteit van €1.000.000. Als die grens in bereikt kan er geen geld meer worden bijgestort. (Gezien de inflatie kan de maximale capaciteit bv iedere 5 jaar iets worden bijgesteld).
  De rente op deze rekening is 5% tot aan de €400.000, dan 2.5% tot aan €800.000 en dan 1% tot aan het maximale bedrag, waarna ook de rente naar 0% gaat.

  Gedurende het werkzame leven gaat 8% van het loon automatisch naar deze rekening, totdat het maximum is bereikt. Zoals gezegd kan men zelf beslissen er al dan niet meer geld naar over te maken.

  Geld op deze rekening kan NIET worden ge-erfd, bij overlijden gaat het bedrag terug in de staatskas deels als compensatie voor het feit dat er belastingvoordelen zijn geweest bij het opbouwen van het bedrag.

  Deze set-up is nog niet volledig uitgewerkt, zoals ik al zei, achterkant bierfiltertje werk, maar legt de verantwoordelijkheid en het beheer bij de burger zelf met tegelijkertijd de garantie dat het niet vroegtijdig wordt besteed door personen die niet met geld kunnen omgaan.

 9. Johan P schreef:

  (aanvulling)
  Omdat het rijk uiteindelijk het overschot terugkrijgt zou men bv kunnen voorstellen dat het rijk bij geboorte al €1000 inlegt en bv gedurende het leven €50,- per maand bij legt.
  Dat betekent dat iedereen op 18 jarige leeftijd al een bedrag van goed €20.000 heeft, zelfs als er nooit iets anders is toegevoegd.
  Zelfs iemand die nooit meer verdiend dan €1200,- per maand maar dat wel een werkend leven lang doet (dus tot aan 67 jaar) bouwt dan voor meer dan 17 jaar pensioen op, op basis van diezelfde €1200 per maand.

 10. Johan P schreef:

  (correctie, bouwt voor ruwweg 20 jaar pensioen op in die tijd)

 11. El cid schreef:

  @Piet Klein. Een heldere bijdrage die precies uitlegt waar het fout gaat. De factor overheid bemoeit zich ergens mee en het gaat direct mis.
  Record stijgingen op de beurs en toch zijn de pensioenen in gevaar. Welke gek gelooft zoiets?

 12. Mike Brandenburg schreef:

  @PIet Klein, verdiep u eens in het chileense pensioen, dat pensioen was ongeveer 20 jaar gebaseerd op het Nederlandse pensioen is is daarna aangepast van een collectief, niet alleen ging iedereen er zwaar op vooruit, omdat de overheid uit het plaatje was gesneden, maar de verantwoording afdracht lag bij de pensioenverzekeraar naar de client, waarbij een gedeelte van het pensioen als gegarandeert geldt, slecht of goede resultaten zijn belangrijk, ik geloof dat gegarandeer het gaat om 70% (en dus minimaal 70% middenloon word gegarandeerd, wat in Nederland met alle overheidstoezicht niet gegarandeert is), teven is het geld van de spaarder en wordt het hoe dan ook uitgekeerd en gaat het naar de nabestaanden die het geld mogen gebruiken als inkomen dan wel als extrastostorting in hun pensioen. Zelfs in 2008 werd er een rendement van 7% gehaald. Ovestappen naar een andere verzekeraar die het beter doet kost niets en geeft dus geen gat. minimale inleg 5% van het inkomen, geen maximum, en pensioenopbouw is altijd vrijgesteld van belastingen. Je mag ook sparen met een uitkering. een uitkering uiteindelijk op pensioenleeftijd is echt het absolute minimum, dus wanneer je zelfs met een minimum inkomen minimum kan sparen kan je op je eigen niveau door blijven leven na pensioendatum, een datum die je overigens zelf bepaald. De spaarder heeft alles helemaal zelf in de hand en zijn maximaal beschermt, sparen voor zichzelf, met een waarde die 100% altijd aan hen terugvalt dan wel aan de nabestaanden. Dat is een pensioenregeling, elk collectief is uiteindelijk een piramide met de overheid aan het hoofd.

 13. J. Cremers schreef:

  Ben benieuwd of de bonden alleen maar jaknikker spelen bij de onderhandelingen. Mijn ervaring is dat er zoals altijd weer addertjes onder het gras zitten, en uit eindelijk worden we weer genaaid. Lager pensioen en weer geen indexatie.

  Zo kan die wel weer!!!!!!

 14. Wil schreef:

  Afblijven is Nederlands geld gespaard door ons allen

 15. Twist schreef:

  Wat een komedie….wat doen we met het keuzepensioen Koolmees en van de wittetabel naar de groene tabel….gaat alleen om het verdien model voor uw kabinet.

 16. Twist schreef:

  Wat een komedie….wat doen we met het keuzepensioen Koolmees van de wittetabel naar de groene tabel….gaat alleen om het verdien model voor uw kabinet….mensen die niet langer mochten doorwerken door hun werkgevers.