DE WERELD NU

Pensioenen – Knot wil nu eerst alvast extra korting

pensioenen

De Nederlandse politici – als altijd met de kop in het zand – hebben het nog niet zo door, maar bij de Nederlandsche Bank snappen ze het beter. De pensioenen zijn een tijdbom.

Wat ze bij DNB vooral snappen, is dat heel veel mensen hiervan opstandig zullen worden, en tegelijk minimaal een op hen volgende generatie mee zullen slepen. Politiek is dat zowel explosief als op termijn onhoudbaar, zodat bankpresident Klaas Knot nu ter sprake brengt om de pijn nu in een grote klap toe te brengen. Naar hij zegt om de pijn in één keer te nemen. Wat hij bedoelt is echter dat er voortaan per kabinetsperiode hoogstens éénmaal stevig moet worden ingegrepen. Liefst direct na het aantreden, vanzelfsprekend. En al even vanzelfsprekend: er zal in de aanloop naar toekomstige verkiezingen door niemand – die er binnen de Regentenpartij politiek toe doet en kans op regeringspluche maakt – over gerept worden. Knot kondigt nu derhalve reeds aan wat politici komende jaren zeker zullen gaan doen. Zelf hebben ze daarvoor het lef niet, als ze het al snappen. Wat zei Knot exact?

“Het is zeer onwenselijk als pensioenfondsen hun financiële problemen voor zich uit blijven schuiven”.

pensioenen

Inderdaad, en regeren is vooruitschuiven. Of dat nodig is? Dat ligt politiek een stuk ingewikkelder, omdat dat ook te maken heeft met de Nederlandse keuze voor de EU en de euro..

Of ze zullen korten, wordt aan het eind van het jaar besloten. In theorie is het nog mogelijk dat de markt de komende maand flink aantrekt, wat de fondsen uit de problemen zou helpen. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

Opmerkelijk is ook de volgende uitspraak:

“Uitstel van korten betekent dat de rekening doorschuift naar jongere generaties”, waarschuwt Knot. Afgelopen jaren zijn kortingen al vaker doorgeschoven. “De rek is er een keer uit.”

Want wat kunnen de fondsen toekomstige generaties nog beloven? De volle mep?? En welke volle mep zal dat dan zijn??? Dezelfde vragen moeten echter ook gesteld worden aan de huidige generatie gepensioneerden. En dan liefst zonder een overmaat aan schone woorden. Uiteindelijk is het idee van een pensioenfonds dat haar laatste tientje aan het sterfbed van de laatste rechthebbende wordt uitgekeerd. Maar zo redeneren de bestuurders van pensioenfondsen niet:

Intussen klinkt ook de roep om kortingen juist te voorkomen. Onder meer de vakbonden vragen het kabinet om in te grijpen. Ze wijzen erop dat in het pensioenakkoord, dat de bonden met werkgevers en het kabinet afgelopen juni sloten, de regels al versoepeld zijn.

En zoals vrijwel altijd worden de Olifanten in de Kamer niet benoemd: de hoogte van toekomstige pensioenen is direct verbonden met de euro, en de regels die de pensioenfondsen voorschrijven te beleggen in onrendabele.staatsleningen met negatieve rentes, die hun reserves leeg slurpen. Let wel: dit is een Europese verplichting waarmee dit kabinet volmondig instemde. De recente Kamerbrief aan ECB-president Draghi (over diens voornemen bij een verdere renteverlaging de banken te ontzien, maar de pensioenfondsen niet) was dan ook terecht, maar tegelijkertijd in veel opzichten bespottelijk: Draghi werd immers door de Kamer verzocht ditmaal namens Nederland beter op te letten dan de Kamer zelf had gedaan toen zij in dit gebod mee ging en de regering niet tot de orde riep eer zij kon instemmen.

Nog een extra weetje. Voor de bevolking gaat het in Nederland de afgelopen tien jaar met het besteedbaar inkomen erger dan dramatisch. Maar het kabinet zwemt in het geld voor de klimaathoax:

Pensioenen


Meer recente (en oudere) informatie over strapatsen met de pensioenen op Veren of Lood vindt u hier..

 

31 reacties

 1. Karina schreef:

  Eigenlijk maken alleen 40 plussers zich bezorgd hoe het moet in de toekomst. Dit terwijl ons nageslacht hun stem weggooien aan GL of ander links shitzooi. Ik probeer mij steeds minder druk te maken over het financiële gedeelte van hun. Dit hebben ze voornamelijk aan zichzelf te wijten.
  Gekkigheid zoals dat ouderen in een gunstige tijd leefden (oa huizen voor een grijpstuiver en duur verkopen) neem ik niet serieus. Ze vergeten dat de winst via erfenis in hun handjes komt.

  Al bij al: Van mij mag Knot zijn gelijk krijgen, maar als dit niet gebeurd, dan hebben zij pech gehad.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Kamerleden zijn onvoldoende deskundig om de reikwijdte van voorgenomen regeringsbesluiten te kunnen beoordelen. Dit komt in belangrijke mate door de heersende bestuurscultuur van Nederland. Die wordt gekenmerkt door: 1. verkokering; 2. vierde (ambtenaren-)macht; en 3. onevenwichtigheden in prioriteitstelling beleidslijnen. Die onevenwichtheid heeft ook weer oorzaken, te weten: a. wereldbeelden invloedrijke ambtenaren hebben D66/GL signatuur; hangt samen met b. dadendrang (tot wereldverbetering) door eenzijdige prioritering.; dus c. bewust negeren of als minder belangrijk terzijde schuiven van andere aspecten, wereldbeelden en belangen. Dit is mogelijk door rapportages op een zodanige wijze te laten opstellen dat er geen harde conclusies uit mogelijk zijn. De wijze waarop Knot zijn plannetje lanceert is een voorbeeld van 3c en tegemoetkoming van de regering. Waarom? We weten al jaren wat Draghi zit uit te spoken. En we weten ook dat het niet gaat helpen. Negatieve rente is de kat op het spek binden. Knot moet helder communiceren hoe het werkelijk zit. Met de billen (d.w.z. de modellen) bloot. Geen zouteloze praatjes voor de vaak. Zie verder
  http://verenoflood.nu/pensioenen-dnb-maakt-e500-miljard-reserves-onzichtbaar-pieter-lakeman-en-arno-wellens/#comment-33450

 3. Gerrit Joost schreef:

  Pieter Lakeman en Arno Wellens maken goed duidelijk waar ons pensioengeld naar toe gaat. Wordt net als de spaarrente in de bodemloze EU-put gedumpd. En VVD en D66 maar roepen dat we als klein land niet alleen kunnen functioneren. Het is andersom, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland kunnen niet zonder ons hun hoofd boven water houden. Ook als ons reserve goud gaat naar de ECB-pot! Nu de productiviteit in Frankrijk en ook in Duitsland onder druk staan kunnen we de broekriem alvast aanhalen. De ECB zet de printer alvast aan en onze schuld aan de ECB loopt snel nog veel hoger op! Onze schuld is nu al € 57.500 voor iedere werkende Nederlander.

 4. carthago schreef:

  Decennialang zijn pensioenen “verkocht”op basis van een Roi waarvan niemand kon bevroeden dat buitenlandse bestuurders die rendementen zouden gaan bepalen zoals nu gebeurt.Vanwege dat hoogverraad is .NL nu te laat .We can ’t get out,they are coming.

 5. El Cid schreef:

  Karina zegt het uitstekend. Ik was altijd voor een duurzaam begrotingsbeleid bij de overheid maar dat hoeft niet langer. Wat de ECB( lees Italië en Frankrijk) kunnen? Dat kunnen wij ook! En nog veel beter. Alles uitgeven aan onszelf. Een failliete overheid is tenslotte ook minder overheid.

  Helaas zitten we in dit land opgescheept met een stel idioten. Een stel halve tammen die het allemaal wel best vinden als ze ook wat kruimeltjes krijgen in de vorm van een karig pensioentje of een minimum loon. Hun evenknieën in het Zuiden zijn dolgelukkig om zoveel naïviteit.

 6. Ernie van de Wal schreef:

  Ik zeg: korten die pensioenen. En flink ook. Dat zal die pensionado’s leren Eurofiel te stemmen.

 7. Juanito schreef:

  Knot roert een beetje in de pot maar laat niet het achterste van zijn gespleten tong zien.

  De Duitse meneer hieronder doet dat wel in een brede economische en politieke zin en noemt de dingen gewoon bij de naam, ook de pensioenen.

  https://youtu.be/B6fOx7jevaM

 8. Juanito schreef:

  @ Ernie
  Nu alleen nog even die 45-plusser stemrecht ontnemen. De gaat namelijk niet over de toekomst volgens ene Baarsma.

 9. Henk Albarda schreef:

  Mis ik iets? Meerdere pensioenfondsen redden een rendement van 4 – 7 % de afgelopen jaren met negatieve spaar-rente. Oa het ABP heeft dat niet gered, wat wil je, ambtenaren, die kunnen papier-schuiven en niet veel meer. Er is dus GEEN enkele reden de pensioenen te korten, tenzij WEER de ambtenaren zielig zouden zijn.
  Eigen schuld, ze zouden kundige beheerders hebben kunnen aannemen. Er zijn voor de langere termijn geen tekorten, behalve voor die fondsen die er niet voor zorgen goede beheerders te hebben.
  Knot kraamt dus socialistische onzin uit.
  Graag correctie als ik iets heb gemist….

 10. Gerrit Joost schreef:

  @ Henk Albarda – Kijk naar Arno Wellens en Pieter Lakeman en u bent geheel op de hoogte: http://verenoflood.nu/pensioenen-dnb-maakt-e500-miljard-reserves-onzichtbaar-pieter-lakeman-en-arno-wellens/#comment-33450

 11. carthago schreef:

  @Henk Alberda.Dat rendement klopt wel maar nooit wordt vermeld dat het opgaat aan beheerskosten,exorbitante salarissen van tussenpersonen ,gigantische beleggingskosten en corrupte ruifeters.
  En de co2/ stikstof komt er ook nog aan.

 12. karton schreef:

  @ Henk Albarda / @ carthago.
  Geheel gelijk !
  Ik heb ’t ABP al eens voorgesteld om beleggers van een goed lopend pensioenfonds aan zich te binden, bijv. van van het Calpam-pensioenfonds, dat hoog renderend is. Ik kreeg een nietszeggend en niet leesbaar antwoord van 3 kantjes, als uikomst…………”niet mogelijk”. Ik begrijp ook wel waarom, dan kan het ABP 10-tallen NIET renderende managers een schop onder hun luie kont geven en dat zijn weer vriendjes van vriendjes, dus gebeurt zéker niet. Dat we besodemieterd worden is voor mij 200 % duidelijk !!!!

 13. Henk Albarda schreef:

  Gerrit Joost, Carthago, Karton, dank voor toelichting. Karton, uw argumentatie had ik me wel eens eerder kunnen hebben bedacht, dank! Ik ben in dat opzicht heel erg lang heel erg naief gebleven.

 14. karton schreef:

  @ Henk Albarda. (23-09-2019 om 16.44 u.
  Niemand zal u dát kwalijk nemen, hr. Albarda.
  Je kunt nu eenmaal niet aan álles tegelijk denken.
  Mensjes als Loek Hermans en meer van dat soort, hebben veelal commissariaten in dergelijke, ondoorzichtige instellingen, als pensioenfondsen. Ze doen geen donder want ze hebben doorgaans nog 10-tallen andere commissariaten.

 15. Dawg schreef:

  @ Cathago :

  [Dat rendement klopt wel maar nooit wordt vermeld dat het opgaat aan beheerskosten,exorbitante salarissen van tussenpersonen ,gigantische beleggingskosten en corrupte ruifeters.]

  Waarop berust die uitspraak? Kun je die aannemelijk maken met bronnen?

  In de afgelopen tien jaar groeide het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen van 678,8 mld euro in 2009 naar 1340,2 miljard euro in 2018. Dat is een groei met 97%, of wel een gemiddeld rendement van zo’n 7% per jaar na aftrek van kosten.

  https://cormol.wordpress.com/2019/04/01/historische-data-pensioenen/

  Sta alleen maar eens stil bij dit soort cijfers. In de tien jaar dat het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen net zoveel groeide als in de zes voorafgaande decennia konden de pensioenuitkeringen niet geindexeerd worden aan de inflatie en hebben we nu zelfs het punt bereikt waarop kortingen onafwendbaar lijken. Ook nu weer wordt deze maatregelen gelegitimeerd door generaties tegen elkaar op te zetten (alsof het niet indexeren en de korting op de uitkeringen de jongere generaties niet zullen raken).

  In plaats van klakkeloos in de praatjes van de boven ons gestelden te geloven, of erger nog, zelf fabeltjes, te vertellen lijkt het me gepaster fora als V of L te benutten om elkaar wijzer te maken en vast te stellen wat er nu werkelijke gaande is met de pensioenen.

 16. carthago schreef:

  @Dawg.Belastingafdrachten zijn nog niet meegerekend(lijfrente) .Negatieve rente is zeker een issue ,Kosten zijn weer niet gespecificeerd,ook altijd een issue.7%(nog zonder belastingafdrachten ) is prima ,maar de negatieve rente bepaalt de index en de totale beheerskosten(inclusief beleggingskosten) worden bewust nooit gespecificeerd.

 17. Johan P schreef:

  Er IS helemaal geen tekort aan pensioenen.
  Het Nederlandse pensioenstelsel was het beste en meest stabiele ter wereld, omdat er werd gekeken naar het rendement op lange termijn. Zo was het altijd de gewoonte om te kijken naar het gemiddelde rendement over 15-20 jaar. Een pensioenfonds hoeft namelijk niet alle inleggers direct uit te kunnen betalen, uitbetaling is pas van belang bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

  Er zijn heel andere problemen die meespelen. Ten eerste de enorme graai in de kas van de pensioenfondsen onder Lubbers en Kok. Dat was doodgewoon diefstal om een begrotingstekort te dekken. Dat het legaal was, kwam alleen omdat het werd gedaan door de overheid die daarvoor de spelregels aanpaste. Dat maakt het nog steeds niets anders dan diefstal.
  Ten tweede de herziening van de regels, opgelegd door Brussel en de DNB, dat pensioenfondsen opeens net als banken op ieder moment aan hun volledige verplichtingen zouden moeten kunnen voldoen, waardoor ze werden gedwongen veel grotere reserves aan te houden. Een krankzinnige situatie die je zou kunnen vergelijken met het opleggen van dezelfde regels aan de paardensport als aan formule1.
  Dat werd nog eens versterkt door de bijkomende regel dat pensioenen opeens moesten worden geindexeerd on niet afhankelijk van de beurswaarde van dat moment. Alweer een belachelijke regel aangezien pensioenfondsen over de lange termijn gaan.

  Dat er binnen de pensioenfondsen best wel wat ‘old-boys-network’ posities zijn voor feitelijk incapabele personen is niet echt een probleem. Dat is vrijwel overal zo in grote organisaties, maar de invloed daarvan blijft over het algemeen beperkt.

  Het werkelijk grote probleem is helemaal niet de vergrijzing, of de economische krimp. Het grote probleem is dat Brussel een geldverslindende moloch is, van waaruit al vele jaren verlekkerd wordt gekeken naar de reserves die zijn opgebouwd door werkende Nederlanders. Dat geld wil men nu, naar goed socialistisch gebruik, gaan aanwenden voor andere zaken. Zoals het blijven verstrekken van krediet aan Griekenland en Italie en om de Franse economie aan de gang te houden.

  Dat wil niet zeggen dat het systeem van de pensioenen fout is, het wil ook niet zeggen dat er niets aan verbeterd kan worden. Het laat alleen zien dat Nederland de melkkoe is die mag opdraaien voor ongebreideld geld wegsmijten aan de grootheidswaanzin van Brussel. En daartoe wordt een goedwerkend, stabiel systeem volkomen de vernieling in geholpen. De politici zal dat een worst wezen, hun pensioenen zijn elders ondergebracht en blijven iedere keer buiten schot.
  U en ik, als hardwerkende burgers zijn gewoon niets anders dan melkvee dat ieder jaar minder heeft in te brengen maar wel meer moet betalen. Wen er maar vast aan, want de EUSSR zal pas gelukkig zijn als ieder onderdaan is verworden tot een soort lijfeigene.

 18. carthago schreef:

  @Johan P.Mee eens.De pensioen onteigening door Brussel brengt mee dat het rendement verdwijnt in andere zakken met als reden de zgn kostenpost voor beheer.

 19. Dawg schreef:

  @ Carthago

  Jouw opmerking dat het rendement van de pensioenfondsen opgaat aan ‘ aan beheerskosten, exorbitante salarissen van tussenpersonen ,gigantische beleggingskosten en corrupte ruifeters’ kan gewoon niet waar zijn als dat vermogen de afgelopen tien jaar met 660 miljard euro ofwel gemiddeld elk jaar met zo’n 7% is gegroeid.. Waar dacht je dat die vermogensgroei dan vandaan zou moeten komen als de rendementen uitsluitend opgaan aan verspilling?

  Het vermogen van een fonds groeit door rendementen op belegd vermogen en ingelegde premies en neemt af door pensioenuitkeringen en beheerskosten. In de afgelopen 10 jaar overtroffen de ingelegde premies en de uitkeringen met, schat ik, een miljard of 40 (Ook weer een puntje om een bij stil te staan; zelfs met een vergrijzende bevolking waren alleen de premies al meer dan voldoende om de lopende uitkeringen te voldoen) , maar het leeuwen deel van de toename met 660 miljard euro kwam uit de rendementen.

  Zie grafiek 5 Pensioenpremie en uitkeringen 1997-2017 in € mld.
  https://cormol.wordpress.com/2018/09/28/pensioenfondsen-2/

  Het berekende rendement van 7% is met andere woorden het nettorendement, het rendement na aftrek van beheerskosten. Die beheerskosten worden geschat op 1% van het beheerde vermogen. Per jaar, dus
  dat is misschien niet eens weinig, Anderzijds is een gemiddeld rendement van 7% per jaar ook niet verkeerd in een tijd die wordt aangeduid als de Grote Recessie.

  ’t Is niet lullig bedoeld, maar je verspreid borrelpraat. En dat is er al genoeg als het om pensioenen gaat.
  Al die borrelpraat zet generaties alleen maar onnodig tegen elkaar op en de maakt het types al Knot en
  Koolmees wel heel erg makkelijk. Onze pensioenfondsen zijn schatrijk, maar worden gedwongen zich straatarm te rekenen met een onmogelijk lage rekenrente. Nederland heeft zo’n beetje het grootste pensioenvermogen, de hoogste pensioenleeftijd en de laagste rekenrente binnen Europa. Ook weer zo’n puntje om eens over na te denken.

 20. carthago schreef:

  @Dawg.Ach ja ,borrelpraat.”Geschat “1 % beheerskosten van het beheerde vermogen is 14 miljard Per Jaar (of misschien wel 2% is 28 miljard ,who knows.).Hoeveel percentage is het bedrag van 14 miljard ( of bijv1,5 % 21 miljard)per jaar op het uit te keren bedrag per jaar ????
  In die 7% zijn overigens ook geen nog af te dragen belastingkosten meegerekend.

 21. Dawg schreef:

  @ Carthago

  Welke belastingen bedoel je?

 22. carthago schreef:

  @Dawg.Toekomstige lijfrente belastingen.
  7 % rendement is overigens lang niet altijd haalbaar.Rendementen uit het verleden bieden .etc.etc.

 23. Dawg schreef:

  @ Dawg

  Je redeneert tegen de klippen op. Het pensioenvermogen is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Dat betekent hoe dan ook dat dat vermogen gemiddeld met 7% is gestegen, (te) hoge beheerskosten of niet, Gemiddeld, dus sommige fondsen deden het minder, maar andere beter.

  Voor pensioenen geldt de omkeerregel. Betaalde pensioenpremies mogen van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Inkomstenbelasting wordt (meestal tegen een lager tarief dan waartegen werd afgetrokken) pas betaald bij uitkering van het pensioen. Wilde je liever dat je betaalde premies ook bij het belastbaar inkomen wordt geteld en de uitkering belastingvrij wordt? Wordt je pensioen alleen maar duurder van.

 24. carthago schreef:

  @Dawg.Hoeveel is nou het percentage per jaar aan werkelijke beheerskosten (ik “schat”minimaal 2 % )van het totaal vermogen ten opzichte van de jaarlijkse uitkeringen ?

 25. Dawg schreef:

  @ Carthago

  Beheerskosten zijn belangrijlk. De AFM schat dat een stijging van de beheerskosten met 0,1% per jaar uiteindelijk 3% aan fondsvermogen scheelt, want die 0,1% extra moet natuurlijk ieder jaar opnieuw betaald moeten worden. Er is al een tijdje een discussie gaan over de hoogte van de beheerskosten. Ik las bijvoorbeeld eens dat ABP een deel van haar beleggingen door Alpinvest liet beheren en dat de vergoeding voor die gasten een flink deel van de rendementen afroomde. Anderzijds, als een dure fondsbeheerder behalve een dure vergoeding ook hoge rendementen voor je behaalt kun je per saldo toch goed af zijn als pensioenfonds.

  Maar goed, de discussie gaat nu niet over de vergoedingen voor het beheer van het vermogen, hoe belangrijk ook. De fondsen zijn schatrijk, maar worden gedwongen zich arm te rekenen met een lage rekenrente. Als die kortingen door gaan zit er over tien jaar een vermogen van € 3500 miljard in die fondsen. Drie keer raden wie er dan moet gaan beleggen in die groene obligaties van Lagarde.

 26. carthago schreef:

  Dawg.Mee eens .De jaarlijkse pensioenuitkeringen zijn 30 miljard ,de beheerskosten ong.14 miljard (ik schat hoger,maar goed)en elk jaar weer.Dat is tov het uit te keren bedrag veel te hoog ,naar mijn bescheiden mening.Door die idioot gehanteerde rekenrente gaan fondsen ook meer risico nemen met ook weer hogere kosten .Er is inderdaad geld zat maar niet meer in beheer van de premiebetalers.

 27. LT schreef:

  Wat betreft pogingen tot het “uitspelen van generaties”, hou hierbij in de gaten:

  Het NIET- indexeren van pensioenen conform de loonontwikkeling in de sector gebeurt bij de over reeds opgebouwde pensioenjaren. Dus ook die van de nog werkenden/jongeren. De pensioengerechtigden voelen het niet-indexeren direct, want ze krijgen er al jaren in hun beurs niets bij. De meeste werkende/jongeren hebben het niet in de gaten, want moeilijke materie en voor hun niet direct te voelen.

  Een pensioenkorting van 8-10% zal zo te zien niet alleen de pensioentrekkers treffen, maar tevens de werkenden/jongeren die al pensioenjaren hebben opgebouwd en nog niet met pensioen zijn. En wel een korting van 8-10% over de reeds opgebouwde jaren. Dit treft een 40-jarige natuurlijk harder dan een 30-jarige, want heeft meer opgebouwde jaren.

  Kernprobleem van de kwestie is de lage/negatieve rente. In tegenstelling tot beweringen in Radar van gister: Dat kan m.i niet komen door de vergrijzing die het aanbod van pensioenreserves heeft doen toenemen, waardoor “veel aanbod van kapitaal” de rente heeft doen verlagen. Dat is immers volledig in tegenspraak met de ECB’s QE met de (nog uitstaande) 2650 miljard kapitaalinjectie over de afgelopen jaren. En de ECB gaat nu door met verdere massale kapitaalinjecties via een nieuw aangekondigde QE-ronde, ongeacht de steeds lagere negatieve rentes. In de meeste EU-landen is het pensioen daarbij grotendeels een omslagstelsel en niet een combi van omslagstelsel (AOW) met daarnaast een dekkingsstelsel (aanvullend pensioen) zoals in NL. De grote EU- vergrijzingsgolf start in 2020, dus de stijgende lasten als gevolg van omslagstelsels kan niet tot de eerdere/huidige negatieve rentes hebben geleid.

  Mede verwijzen naar Japan-vergrijzing als oorzaak van het Japan-sukkelen is m.i. ook onzinnig. In de jaren 90 is Japan gaan sukkelen met krimp als gevolg van het Plaza accord van 1985. Duitsland en Frankrijk waren partij hierbij, dus ze/we hadden hieruit kunnen leren…. Met de invoering van de Euro-munteenheid is de EU uiteindelijk dezelfde weg als Japan opgegaan.

  Hier is meer te vinden over het Plaza accord in relatie tot Japan en Duitsland:
  https://off-guardian.org/2019/09/21/europe-the-cracks-are-beginning-to-show/

 28. LT schreef:

  Tweede zin moet zijn: (…) gebeurt over reeds opgebouwde pensioenjaren

 29. Cool Pete schreef:

  Pensioen-fondsen zijn minimaal gehouden, aan alle deelnemers, hun jarenlange,
  opgespaarde inleg terug te betalen ; op verzoek, op elk moment.

  In een wettelijk geordende samenleving, althans.

 30. Heniusz schreef:

  Toch altijd wel leuk dat het telkens diegenen die het zelf niet treft het hardst over willekeurig wat roepen. Nu Knotje weer over de pensioenen. Korting is helemaal niet nodig, sterker nog indexatie is ook gewoon mogelijk als er althans met een normale “rekenrente” wordt gerekend. In eerdere reacties ook al gezien, als het vermogen verdubbeld, is het netto resultaat rond de 7%. Nog maar een kleine rekenexercitie: Pensioenvermogen € 1500 miljard, netto rendement 7% = € 105 miljard, inleg aan premies € 45 miljard, samen € 150 miljard (naast het totale vermogen!), pensioenverplichtingen ongeveer € 30 miljard (wordt nog wel wat hoger, maar dat is maar een kort rimpeltje). Saldo € 120 miljard… En dan vindt Knotje (met zijn eigen gegarandeerde pensioen!) korten nodig? De aasgieren zwermen al rond deze pot met goud, maar het is nog niet te laat.

 31. LT schreef:

  Ter aanvuling de visie van Wolf Richter (dat negatieve rentes inderdaad een gevolg zijn van de invoering en uitwerking van de Euro-munteenheid) :

  https://wolfstreet.com/2019/09/18/feds-powell-says-no-to-negative-interest-rates-at-next-recession/
  (…)
  “Negative interest rates are even worse than near-zero interest rates. They have not proven to be beneficial for the economy anywhere where they’re currently in operation, and they entail seriously destructive side effects for the people and the banking system in the country.

  However, negative interest rates as follow-up and addition to massive QE were effective in keeping the Eurozone glued together because they allowed countries to stay afloat that cannot, but would need to, print their own money to stay afloat. They did so by making funding plentiful and nearly free, or free, or more than free.”
  (…)