DE WERELD NU

Pensioenen – is het stelsel nog te redden?

pensioenen

Rob de Brouwer en Jan Ilsink bespreken de veranderingen die de stelselwijzigingen van Koolmees in de pensioenen te weg zullen brengen. En tevens de noodzaak van controle.

Met het uitgewerkte pensioenakkoord over de pensioenen en het stelsel dat op 4 juli door het Ledenparlement van de FNV wordt beoordeeld is een zoveelste stap gezet op de weg naar een fundamentele wijziging van de Nederlandse maatschappij. Daarbij zijn twee verschijnselen dominant.

 1. De regering en de volksvertegenwoordiging worden overvleugeld door deskundigen, specialisten en functionarissen, die hun rol als adviseur of toezichthouder verre overstijgen en hun stempel drukken op beleid, dat voorbehouden is aan de politiek, die daar echter geen weerwoord op heeft. Politiek wordt hiermee een technocratische aangelegenheid en geen afweging van belangen tussen verschillende bevolkingsgroepen.
 2. De vakbeweging wordt volkomen geïntegreerd in ‘de polder’, de belangenbehartiging van de leden is daarvan afhankelijk gemaakt en haar enige machtsbasis, het ontwikkelen van vakbondsmacht op basis van overtuiging en mobilisatie van leden, is verwaarloosd. Leden en kaderleden zijn geen ‘ruggengraat’ meer en worden tot ‘klanten’ gemaakt van de vakbeweging. Het gevolg is dat velen zich hierin niet herkennen, de bonden verlaten met als gevolg een enorme verzwakking van de vakbeweging en een verschuiving van machtsverhoudingen richting aandeelhouders en werkgevers.

De vraag doet zich dan voor of het pensioenakkoord een acceptabel compromis is. Als het Ledenparlement van de FNV een positief besluit neemt wordt het Nederlandse pensioenstelsel grondig verbouwd. Is dat een positieve ontwikkeling? Is dat noodzakelijk omdat, zoals in politieke kringen wordt gezegd, het bestaande stelsel onhoudbaar is?

Rob de Brouwer, pensioendeskundige en actief bij het Hoogovens Pensioenfonds praat met Jan Ilsink, FNV-kaderlid die actief is in het Actie Comité Red het Pensioenstelsel. Zij behandelen vooral de wijze waarop het ontwerp voor een nieuw stelsel tot stand is gekomen, de zin en onzin rond veronderstelde garanties en de betrokkenheid van partijen die eigenlijk niets te zoeken hebben in de onderhandelingskamers.

Bovendien onthullen ze de oprichting van het Pensioentribunaal, dat de belangen en drijfveren gaat onderzoeken bij wijziging van – volgens internationale ratingbureaus – het ‘beste pensioenstelsel ter wereld’.


Duur: 46:06 min.

Publicatie 4 juli


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier.

Over de pensioenen leest en hoort u hier meer.

3 reacties

 1. Mike Brandenburg schreef:

  Ook dit gesrprek is redelijk misleidend, ja er zit genoeg geld in de pensioenen, maar het is een heel duur systeem, nee de private pensioenfondsen steken het meerdere aan rendement niet in eigen zak, rendement dat de spaarder krijgt hangt volledig af van de afspraken gemaakt in het contract, wanneer je een privaat pensioen met 100% garantie gaat vergelijken met het collectief pensioen waar op pagina 1 van het pensioen overzicht al sinds mensenheugenis staat dat aan de gecommuniceerde waarde geen enkel recht mag worden ontleent, dan ga je of kwaadwillend dan wel ongeinformeerd de fout in.

  Private pensioenen bouwen met minder inleg meer pensioen op, daarnaast heb je zelf inspraak op de beleggingen en word dit niet door de staat dan wel centrale bank opgelegd (staatsbligaties met negatieve rente verplicht stellen bijvoorbeeld) .

  We staren ons blind op het Nederlandse pensioenfonds dat om vage redenen tot het beste van de werled word bestempeld, maar ondertussen wel elke zoveel jaar sinds oprichting naar beneden word aangepast, van 100% eindloon, naar 70% eindloon, naar 70% gemiddeld loon, waardoor werkenemers spontaan tot wel 50% inkomen inleveren, ja natuurlijk blijft dat pensioen in volume groeien de uitkeringen nemen steeds verder af, en naast die heel hoge inleg dien je vervolgens zelf privaat nog iets te regelen, waarbij minder inleg meer rendeert.

  Iedereen die zich zo blind staart op het redden van het Nederlandse pensioenfonds zou zich moeten verdiepen in het Chileense model, De Chilenen hebben vele jaren geleden hun op het Nederlandse pensioen gestoelde pensioen omgevormd in hun huidige zeer succesvolle individuele pensioen, alwaar opgebouwde waarde gegarandeerd is, alwaar zelfs in 2008 gewoon 7% rendement werd gemaakt, waar de inleg minimaal 10% is maar het maxium vrij is, waar de opgebouwde waarde ALTIJD zal worden uitgekeerd dan wel bij in leven zijn dan wel aan de nabestaanden, waar gaten in het pensieon niet bestaan omdat men vrij zonder kosten mag overstappen van het ene naar het andere pensioenfonds die niet gekoppeld meer is aan welke sector de werknemer actief is, overstappen is kosteloos waardoor gaten in opbouw niet meer bestaan. De mogelijkheid bestaat om met 60 jaar met pensioen te gaan,immers men spaart er volledig zelf voor. En iedereen mag pensioen opbouwen, ook met een uitkering, Pensioen opbouw is belastingvrij en uitkering word belast. Wie absoluut geen pensioen opbouwt zal vanaf de pensieongerechtigde leeftijs een uitkering ontvangen op het absolute minimum, maar omdat iedereen pensioen kan opbouwen maakt zo goed ls niemand daar gebruik van.

  Niets zo dramatisch als een collectief, elk collectief stelsel word over de jaren uitgekleed, waarbij de premie niet daalt. iets wat met een privaat pensioen gewoon voorkomen word. Wie met een privaat pensioen gewoon gemiddeld 7% rendement heeft doet het gewoon beter dan wie pensioen opbouwt in een collectief, waar we nu zien dat de uitkeringen omlaag gaan, niet geindexeerd worden enz enz.

  Ook word er in het gesprek een sneer uitgedeelt naar de conspiracy theoristen. Misschien zijn ze dat misschien ook niet, maar voorlopig staan de pensioen onder de controle van de EU, worden pensioenfondsen gedwongen staatsobligaties af te nemen waarvan we er sommigen al zien met een negatieve rente, waardoor er op de pensioenpremie verkapt belastig word geheven om de finacieel wanbeleid voerende landen te voorzien van jaarlijkse inkomsten.JE betaald immers geld over je uitgeleende geld, en dus kan je niet meer de indexeren, het kan nooit en en zijn. Daarnaast zijn er enkele garanties gegeven dat dit geld aan de Nederlanders toekomt, terwijl men wel begint over een EU pensioen, terwijl ons geld 70% van de pot uitmaakt, zelfs Duitsland ging hier niet in mee, landen als Frankrijk heeft nooit een cent opzij gezet voor betalingen van pensioenen, dus je kan je afvragen of we het hier hebben over kwade wil om de EU steeds verder uittebreiden en de landen gedwongen op te laten gaan in het 4e reich. Ja zo noem ik het want het gaat hier niet om vrije wil, immers in elk referendum zien we een meerderheid van de bevolking tegen de wensen van de EU stemmen.

  Wil je de boel redden dan dient dat geld niet alleen zo snel mogelijk weer in eigen beheer te komen, maar dienen we om uitkeringen op een goed niveau te garanderen uit de handen van overheid en vakbonden te krijgen en in de handen van de spaarder te geven, waar het Chileense pensioen een perfect voorbeeld is om op ingang van het pensioen gewoon zo min mogelijk in te leveren dan wel op dezelfde voet door te leven als voor het pensioen. Ook de economie word er enkel maar beter van wanneer mensen met meer vrije tijd meer geld hebben om uit te geven.

 2. Cool Pete schreef:

  Waarom keren de pensioen-fondsen niet, de opgespaarde lonen, eenmalig uit aan de mensen ?
  Pensioen = uitgesteld loon = bezit.

 3. Gerrit Joost schreef:

  @ M. B. – Dank voor uw heldere uiteenzetting! Had die Koolmees moeten weten en gebruiken.