DE WERELD NU

Pensioenen – doemdenken onnodig – Ad Broere, Rob de Brouwer

Pensioenen

Doemdenken over pensioenen is onnodig, hoewel alles nu lijkt te worden ontregeld door het Corona-virus en de olieprijs.

Er is veel onzekerheid bij mensen en er lijkt weinig nodig te zijn om die onzekerheid te laten over gaan in paniek. Bij mensen die aangewezen zijn op een aanvullend pensioen wordt die onzekerheid nog versterkt door onduidelijkheid over de uitwerking van het Pensioenakkoord. Het korten van pensioenen ligt schijnbaar in het verschiet nu naast de ultra lage rente ook de beurzen onderuit lijken te gaan.

Sinds 2007 zijn de pensioenen bij de meeste fondsen niet geïndexeerd. Dit betekent dat zelfs de prijsstijging door inflatie niet is gecompenseerd. De koopkracht van veel gepensioneerden is daardoor aangetast maar ook de pensioentoezegging aan werkenden blijft hierdoor achter. De uitwerking van het Pensioenakkoord kan verder tot verslechtering van de pensioenen leiden.

De belangrijkste hinderpaal met betrekking tot pensioenen is de rekenrente. Deze draagt ertoe bij dat de pensioenfondsen ondanks een grote reserve aan belegde middelen toch tekort lijken te komen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Zolang er in essentie niets verandert aan de bestaande methodiek, dan blijft de discussie over de rekenrente bepalend.

Rob de Brouwer en Ad Broere maken in dit vijfde Weltschmerz gesprek duidelijk dat een heel andere benadering mogelijk is. Een benadering die de rekenrente zoals deze nu wordt gehanteerd overbodig maakt. Zij noemen het een kapitaalgedekte kasstroommethode. Deze aanpak leidt tot ruimte om te indexeren met terugwerkende kracht, terwijl de pensioenfondsen geen onaanvaardbare risico’s behoeven te nemen. Een egalisatiereserve zorgt ervoor dat eventuele schokken door bijvoorbeeld daling van de beurskoersen kunnen worden opgevangen. De kapitaalgedekte kasstroommethode leidt ertoe dat er elk jaar – bij het ABP vanaf 2013- kan worden geïndexeerd, zelfs in jaren dat het een klein beetje tegenzit. Als het heel erg tegenzit, bijvoorbeeld doordat de beurskoersen geheel onderuit gaan, dan is korting niet uitgesloten. Omdat de pensioenfondsen een gemiddeld netto rendement hebben behaald van 7 tot 8% over de afgelopen decennia, dus inclusief de kredietcrisis, hoeven de pensioengerechtigden zich echter geen grote zorgen te maken. Zelfs vandaag de dag niet.

Dit gesprek is het waard om gezien te worden, want het relativeert de doemdenkerij die – ook – rond pensioenen is ontstaan.


Duur: 44±30 min.

Publicatie 20 maart


We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij willen onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en sponsoring, van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content wel voor iedereen beschikbaar houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein of een eenmalig substantieel bedrag. Grotere bedragen kunnen via een ANBI-regeling. Met jullie bijdrage kunnen we Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden vol desinformatie, tegenspraak blijvend te faciliteren.

We hebben 50.000 kijkers per week. Als iedereen 1 Euro zou storten dan kunnen we jaren vooruit. We besloten bij de geboorte van Café Weltschmerz non-profit te zijn en dat willen we ook blijven. Wij wilden onafhankelijk zijn van de overheidssubsidies en van politieke- en commerciële invloed, maar tegelijkertijd onze content ook voor iedereen beschikbaar te houden. Om dat te kunnen blijven doen, vragen wij jullie hulp met een regelmatig klein bedrag of een eenmalig substantieel bedrag. We kunnen met jullie bijdrage Café Weltschmerz in de lucht houden, om in deze bizarre tijden tegenspraak te blijven faciliteren.

Steun Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering. Onze gesprekken zijn vertegenwoordigd in de collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn relevant en blijven geldig voor de toekomst. Help deze toekomst met een donatie: NL23 TRIO 0390 4379 13

Doneren kan ook via crypto-currencies:
Bitcoin 1KiNiBFCYTQeXChtAYMHqfSeQ91jEVoeve
Ether 0x0111c80bdf8e1eee49a7c46bd134532f787dd852
Litecoin Lg11FwbnesVa7q2swjGgttbuHaX5EKAPoz
of ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/


Meer interviews via Café Weltschmerz op Veren of Lood vindt u hier

Meer over de problematiek rond de pensioenen vindt u hier op Veren of Lood.

5 reacties

 1. Wijsneus schreef:

  Loop al weer wat jaartjes mee en heb, schrik niet, meer dan eenenvijftig jaar zware lichamelijke arbeid gedaan. Eén jaar eerder stoppen en met pensioen gaan betekende een pensioenkorting van 200 netto per maand, dan laat je dat in ieder geval wel uit je hersens.
  Ik garandeer iedereen dat de aasgieren welke de pensioenen besturen elke dag zitten te schateren en te bedenken hoe ze de pensioenen nog verder naar beneden kunnen drukken (en overeenkomstig hun eigen zakken nog verder kunnen vullen)
  Let wel, dit is in ons democratisch bestuurd land volkomen legaal!
  Ter verdere info: dit is een ons-kent-ons wereld welke elkaar elk denkbaar balletje toespelen een vereiste is.

 2. Johan P schreef:

  De paniek ZOU niet nodig hoeven zijn maar is geheel terecht. Van de kant van de pensioengerechtigden en huidige werknemers dan. Kabinet en pensioenfondsen hoeven zich niet druk te maken.
  Het heeft ook helemaal niets te maken met de rekenrente an sich, maar met de debiele manier waarop men heeft besloten de zaak te waarderen, namelijk naar de waan van de dag.
  Bij pensioenen gaat het om de lange termijn. Men zou dus, net als vroeger werd gedaan, moeten kijken naar de prestaties van dergelijke fondsen op lange termijn. Dus ieder jaar kijken wat het gemiddelde rendement over de afgelopen 15 jaar was en dat als uitgangspunt nemen voor de vraag of er wel of niet geindexeerd kan worden.
  Het huidige beleid heeft een enorm manco, namelijk dat er niet wordt geindexeerd als het een jaartje tegenzit, maar dat er nooit extra wordt geindexeerd als het meezit. In goede jaren mag men zich al gelukkig prijzen als de infatie wordt geindexeerd, maar meer gebeurt eigenlijk nooit. Dus de ontvangers hebben wel de lasten van slechte jaren, maar niet de lusten van de goede jaren.
  Overigens is de corona-situatie gunstig voor de fondsen omdat percentueel veel ouderen eerder overlijden wat hen veel geld scheelt.

 3. Witte Piet schreef:

  @johan p.
  U gelooft echt in sprookjes!

 4. Johan P schreef:

  @Witte Piet
  Als u wilt reageren, dan aub inhoudelijk, en geef even aan waar ik volgens u fout zit.

 5. Witte Piet schreef:

  @johan p
  U schetst een beeld over hoe het zou moeten moeten maar niet is.
  De corona crisis komt naar mijn heilige overtuiging meer op het financieele bord van de gerechtigden terecht als van de rest van de bevolking. In tegenstelling tot uw laatste alinea dus.